ÉP THAY MẶT KÍNH MÀN HÌNH ACER

*** Lưu ý: Công tháo ráp sẽ tùy theo độ khó của máy từ ( 50k-100k )

Thay ép mặt kính màn hình Acer A1-713 400k
Thay ép mặt kính màn hình Acer A1-810/ A1-811 (Iconia 7.9″) 450k
Thay ép mặt kính màn hình Acer A1-830/ Iconia 7.9″ 450k
Thay ép mặt kính màn hình Acer A1-840/ A1-841 Iconia Tab 8.8″ 400k
Thay ép mặt kính màn hình Acer B1-720/ B1-721 400k
Thay ép mặt kính màn hình Acer B1-723  350k
Thay ép mặt kính màn hình Acer B1-730/ B1-730HD 500k
Thay ép mặt kính màn hình Acer B1-740 350k
Thay ép mặt kính màn hình Acer FE170/ ME170/ K012 350k
Thay ép mặt kính màn hình Acer FE171 (hàng nước ngoài)  500k
Thay ép mặt kính màn hình Acer FE375/ K019 450k
Thay ép mặt kính màn hình Acer FE380/ K016/ Fonepad 8 550k
Thay ép mặt kính màn hình Acer ME103/ Memopad 10  600k
Thay ép mặt kính màn hình Acer TF103C/ K010/ Transformer pad 600k
Thay ép mặt kính màn hình Acer Z170CG/ P01Y/ Zenpad C 7.0  300k
Thay ép mặt kính màn hình Acer Z370CG/ Zenpad 7.0 300k
Thay ép mặt kính màn hình Acer Z380CG/ Zenpad 8 300k