ÉP THAY MẶT KÍNH MÀN HÌNH HTC

*** Lưu ý: Công tháo ráp sẽ tùy theo độ khó của máy từ ( 50k-100k )

Thay ép mặt kính màn hình HTC One M9 Plus 400k
Thay ép mặt kính màn hình HTC One M9s Liên hệ
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 628 300k
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 630 Liên hệ
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 828 Liên hệ
Thay ép mặt kính màn hình HTC A9s Liên hệ
Thay ép mặt kính màn hình HTC 10 EVO 400k
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 200 300k
 Thay ép mặt kính màn hình  HTC Desire 210 300k
 Thay ép mặt kính màn hình  HTC Desire 300 300k
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 310 300k
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 320 300k
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 326/326G 300k
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 500 300k
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 501 300k
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 510 300k
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 526/526G 350k
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 600 300k
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 601 300k
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 610 300k
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 616 300k
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 620G 300k
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 326G/ 626G plus  350k
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 700 350k
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 728G 400k
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 816 350k
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 816G 350k
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 820/ 820q 350k
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 826 400k
Thay ép mặt kính màn hình HTC J/ Z321E
Thay ép mặt kính màn hình HTC One Dual/ M7 lớn 350k
Thay ép mặt kính màn hình HTC One E8 450k
Thay ép mặt kính màn hình HTC E9 450k
Thay ép mặt kính màn hình HTC A9 500k
Thay ép mặt kính màn hình HTC E9+ Liên hệ
Thay ép mặt kính màn hình HTC One M7 350k
Thay ép mặt kính màn hình HTC One M8  350k
Thay ép mặt kính màn hình HTC One M8 mini/ One mini 2 350k
Thay ép mặt kính màn hình HTC M8S/ M8SW Liên hệ
Thay ép mặt kính màn hình HTC One M9 350k
Thay ép mặt kính màn hình HTC M10 500k
Thay ép mặt kính màn hình HTC One Max/ T6  400k
Thay ép mặt kính màn hình HTC One mini/ M4  350k
Thay ép mặt kính màn hình HTC One S/ G25 250k
Thay ép mặt kính màn hình HTC One SU/ T528W 250k
Thay ép mặt kính màn hình HTC One SV 250k
Thay ép mặt kính màn hình HTC One V/ G24 250k
Thay ép mặt kính màn hình HTC One X/ G23 250k
Thay ép mặt kính màn hình HTC ONE X+/ S728E 250k
Thay ép mặt kính màn hình HTC Butterfly X920D/ PL99110 350k
Thay ép mặt kính màn hình HTC Butterfly X920E (Verizon) 350k
Thay ép mặt kính màn hình HTC Butterfly X920S/ 9060 350k
Thay ép mặt kính màn hình HTC B810X/ Butterfly 2  350k
Thay ép mặt kính màn hình HTC Window phone 8S 250k
Thay ép mặt kính màn hình HTC Window phone 8X 250k
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire SV/ T326E 250k
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire U/ T327E 250k
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire V/ T328W 250k
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire X/ T328E 250k
Thay ép mặt kính màn hình HTC G16/ A810E/ ChaCha 250k
Thay ép mặt kính màn hình HTC G19/ X710E/ Raider 4G 250k
Thay ép mặt kính màn hình HTC G20/ S510B 250k
Thay ép mặt kính màn hình HTC G21/ X315E 250k
Thay ép mặt kính màn hình HTC G22/ X715E/ Amaze 4G 250k
Thay ép mặt kính màn hình HTC G7/ A8181/ Bravo 250k
Thay ép mặt kính màn hình HTC U Utra 250k
Thay ép mặt kính màn hình HTC UII 250k