ÉP THAY MẶT KÍNH MÀN HÌNH HTC

*** Lưu ý: Công tháo ráp sẽ tùy theo độ khó của máy từ ( 50k-100k )

Thay ép mặt kính màn hình HTC One M9 Plus400k
Thay ép mặt kính màn hình HTC One M9sLiên hệ
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 628300k
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 630Liên hệ
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 828Liên hệ
Thay ép mặt kính màn hình HTC A9sLiên hệ
Thay ép mặt kính màn hình HTC 10 EVO400k
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 200300k
 Thay ép mặt kính màn hình  HTC Desire 210300k
 Thay ép mặt kính màn hình  HTC Desire 300300k
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 310300k
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 320300k
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 326/326G300k
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 500300k
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 501300k
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 510300k
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 526/526G350k
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 600300k
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 601300k
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 610300k
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 616300k
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 620G300k
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 326G/ 626G plus 350k
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 700350k
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 728G400k
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 816350k
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 816G350k
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 820/ 820q350k
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 826400k
Thay ép mặt kính màn hình HTC J/ Z321E
Thay ép mặt kính màn hình HTC One Dual/ M7 lớn350k
Thay ép mặt kính màn hình HTC One E8450k
Thay ép mặt kính màn hình HTC E9450k
Thay ép mặt kính màn hình HTC A9500k
Thay ép mặt kính màn hình HTC E9+Liên hệ
Thay ép mặt kính màn hình HTC One M7350k
Thay ép mặt kính màn hình HTC One M8 350k
Thay ép mặt kính màn hình HTC One M8 mini/ One mini 2350k
Thay ép mặt kính màn hình HTC M8S/ M8SWLiên hệ
Thay ép mặt kính màn hình HTC One M9350k
Thay ép mặt kính màn hình HTC M10500k
Thay ép mặt kính màn hình HTC One Max/ T6 400k
Thay ép mặt kính màn hình HTC One mini/ M4 350k
Thay ép mặt kính màn hình HTC One S/ G25250k
Thay ép mặt kính màn hình HTC One SU/ T528W250k
Thay ép mặt kính màn hình HTC One SV250k
Thay ép mặt kính màn hình HTC One V/ G24250k
Thay ép mặt kính màn hình HTC One X/ G23250k
Thay ép mặt kính màn hình HTC ONE X+/ S728E250k
Thay ép mặt kính màn hình HTC Butterfly X920D/ PL99110350k
Thay ép mặt kính màn hình HTC Butterfly X920E (Verizon)350k
Thay ép mặt kính màn hình HTC Butterfly X920S/ 9060350k
Thay ép mặt kính màn hình HTC B810X/ Butterfly 2 350k
Thay ép mặt kính màn hình HTC Window phone 8S250k
Thay ép mặt kính màn hình HTC Window phone 8X250k
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire SV/ T326E250k
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire U/ T327E250k
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire V/ T328W250k
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire X/ T328E250k
Thay ép mặt kính màn hình HTC G16/ A810E/ ChaCha250k
Thay ép mặt kính màn hình HTC G19/ X710E/ Raider 4G250k
Thay ép mặt kính màn hình HTC G20/ S510B250k
Thay ép mặt kính màn hình HTC G21/ X315E250k
Thay ép mặt kính màn hình HTC G22/ X715E/ Amaze 4G250k
Thay ép mặt kính màn hình HTC G7/ A8181/ Bravo250k
Thay ép mặt kính màn hình HTC U Utra250k
Thay ép mặt kính màn hình HTC UII250k