ÉP THAY MẶT KÍNH MÀN HÌNH HUAWEI

 Qúy khách lẻ vui lòng cộng thêm tiền công tháo ráp

Thay ép mặt kính Huawei P8 lite  300k
Thay ép mặt kính  Huawei P8 300k
Thay ép mặt kính Huawei P9 300k 
Thay ép mặt kính  Huawei P9 lite 300k
Thay ép mặt kính  Huawei P10 300k
Thay ép mặt kính  Huawei P10 lite 300k
Thay ép mặt kính  Huawei P10 Plus 300k
Thay ép mặt kính Huawei P7 300k
Thay ép mặt kính Huawei MT7 300k
Thay ép mặt kính Huawei MT8 300k
Thay ép mặt kính Huawei MT5 300k
Thay ép mặt kính Huawei V8 300k
Thay ép mặt kính Huawei GR5 (2015) 300k
Thay ép mặt kính  Huawei GR5 (2017) 300k
Thay ép mặt kính Huawei GR5 mini 300k
Thay ép mặt kính Huawei G6 300k
Thay ép mặt kính Huawei honor 4x 300k
Thay ép mặt kính Huawei honor 4c /gpay mini 300k
Thay ép mặt kính Huawei Y625  300k
Thay ép mặt kính Huawei Y541 300k
Thay ép mặt kính Huawei Y6II 300k
Thay ép mặt kính Huawei Y6 400k
Thay ép mặt kính Huawei Y5 400k
Thay ép mặt kính Huawei Y5 prime 400k
Thay ép mặt kính Huawei Y7 prime 400k
Thay ép mặt kính Huawei Y7 pro 350k
Thay ép mặt kính Huawei Y5II 400k
Thay ép mặt kính Huawel Y3II 400k
Thay ép mặt kính Huawei T1-701 400k
Thay ép mặt kính Huawei S8-701 400k
Thay ép mặt kính Huawei G7 plus 400k
Thay ép mặt kính Huawei Honor 3C 450k
Thay ép mặt kính Huawei Honor 4C 450k
Thay ép mặt kính Huawei Honor 4X 450k
Thay ép mặt kính Huawei Honor 6 450k
Thay ép mặt kính Huawei Nova 3e 400k
Thay ép mặt kính Huawei Nova 3S 400k
Thay ép mặt kính Huawei Nova 2i 350k
Thay ép mặt kính Huawei Nova 3i 650k
Thay ép mặt kính Nexus 6 600k
Thay ép mặt kính Nexus 6p 600k
Thay ép mặt kính Huawei X9 (2018) 600k
Thay ép mặt kính Huawei Mate 9 600k
Thay ép mặt kính Huawei P6 600k
Thay ép mặt kính Huawei Y6 Prime 300k
Thay ép mặt kính Huawei Y6 Pro 300k
Thay ép mặt kính Huawei Honor8 300k
Thay ép mặt kính Huawei Honor9 300k
Thay ép mặt kính Huawei Y3 (2017) 350k
Thay ép mặt kính Huawei Y5 (2017) 350k
Thay ép mặt kính Huawei Y7 (2017) 350k
Thay ép mặt kính Huawei G6-WO 300k
Thay ép mặt kính Huawei X6 SCale 600k
Thay ép mặt kính Huawei X6 SCale 600k