ÉP THAY MẶT KÍNH MÀN HÌNH HUAWEI

*** Lưu ý: Chưa bao gồm phí dịch vụ bảo hành

Thay ép mặt kính Huawei MT9 300k
Thay ép mặt kính Huawei MT10 450k
Thay ép mặt kính Huawei V9 450k
Thay ép mặt kính Huawei V10 550k
Thay ép mặt kính Huawei G7 300k
Thay ép mặt kính Huawei Nova 2s 350k
Thay ép mặt kính Huawei P20 900k
Thay ép mặt kính Huawei P8 lite  300k
Thay ép mặt kính  Huawei P8 300k
Thay ép mặt kính Huawei P9 300k 
Thay ép mặt kính  Huawei P9 lite 300k
Thay ép mặt kính  Huawei P10 300k
Thay ép mặt kính  Huawei P10 lite 300k
Thay ép mặt kính  Huawei P10 Plus 300k
Thay ép mặt kính Huawei P7 300k
Thay ép mặt kính Huawei MT7 300k
Thay ép mặt kính Huawei MT8 300k
Thay ép mặt kính Huawei MT5 300k
Thay ép mặt kính Huawei V8 300k
Thay ép mặt kính Huawei GR5 (2015) 300k
Thay ép mặt kính  Huawei GR5 (2017) 300k
Thay ép mặt kính Huawei GR5 mini 300k
Thay ép mặt kính Huawei G6 300k
Thay ép mặt kính Huawei honor 4x 300k
Thay ép mặt kính Huawei honor 4c /gpay mini 300k
Thay ép mặt kính Huawei Y625  300k
Thay ép mặt kính Huawei Y541 300k
Thay ép mặt kính Huawei Y6II 300k
Thay ép mặt kính Huawei Y6 350k
Thay ép mặt kính Huawei Y5 350k
Thay ép mặt kính Huawei Y5 prime 350k
Thay ép mặt kính Huawei Y7 prime 350k
Thay ép mặt kính Huawei Y7 pro 350k
Thay ép mặt kính Huawei Y5II 350k
Thay ép mặt kính Huawel Y3II 350k
Thay ép mặt kính Huawei T1-701 400k
Thay ép mặt kính Huawei S8-701 400k
Thay ép mặt kính Huawei G7 plus 400k
Thay ép mặt kính Huawei Honor 3C 350k
Thay ép mặt kính Huawei Honor 4C 350k
Thay ép mặt kính Huawei Honor 4X 350k
Thay ép mặt kính Huawei Honor 6 450k
Thay ép mặt kính Huawei Nova 3e 400k
Thay ép mặt kính Huawei Nova 3S 400k
Thay ép mặt kính Huawei Nova 2i 300k
Thay ép mặt kính Huawei Nova 3i 400k
Thay ép mặt kính Nexus 6 550k
Thay ép mặt kính Nexus 6p 550k
Thay ép mặt kính Huawei X9 (2018) 550k
Thay ép mặt kính Huawei Mate 9 550k
Thay ép mặt kính Huawei P6 500k
Thay ép mặt kính Huawei Y6 Prime 300k
Thay ép mặt kính Huawei Y6 Pro 300k
Thay ép mặt kính Huawei Honor8 300k
Thay ép mặt kính Huawei Honor9 300k
Thay ép mặt kính Huawei Y3 (2017) 350k
Thay ép mặt kính Huawei Y5 (2017) 350k
Thay ép mặt kính Huawei Y7 (2017) 350k
Thay ép mặt kính Huawei G6-WO 300k
Thay ép mặt kính Huawei X6 SCale 550k