ÉP THAY MẶT KÍNH MÀN HÌNH HUAWEI

*** Lưu ý: Chưa bao gồm phí dịch vụ bảo hành

Thay ép mặt kính Huawei MT9300k
Thay ép mặt kính Huawei MT10450k
Thay ép mặt kính Huawei V9450k
Thay ép mặt kính Huawei V10550k
Thay ép mặt kính Huawei G7300k
Thay ép mặt kính Huawei Nova 2s350k
Thay ép mặt kính Huawei P20900k
Thay ép mặt kính Huawei P8 lite 300k
Thay ép mặt kính  Huawei P8300k
Thay ép mặt kính Huawei P9300k 
Thay ép mặt kính  Huawei P9 lite300k
Thay ép mặt kính  Huawei P10300k
Thay ép mặt kính  Huawei P10 lite300k
Thay ép mặt kính  Huawei P10 Plus300k
Thay ép mặt kính Huawei P7300k
Thay ép mặt kính Huawei MT7300k
Thay ép mặt kính Huawei MT8300k
Thay ép mặt kính Huawei MT5300k
Thay ép mặt kính Huawei V8300k
Thay ép mặt kính Huawei GR5 (2015)300k
Thay ép mặt kính  Huawei GR5 (2017)300k
Thay ép mặt kính Huawei GR5 mini300k
Thay ép mặt kính Huawei G6300k
Thay ép mặt kính Huawei honor 4x300k
Thay ép mặt kính Huawei honor 4c /gpay mini300k
Thay ép mặt kính Huawei Y625 300k
Thay ép mặt kính Huawei Y541300k
Thay ép mặt kính Huawei Y6II300k
Thay ép mặt kính Huawei Y6350k
Thay ép mặt kính Huawei Y5350k
Thay ép mặt kính Huawei Y5 prime350k
Thay ép mặt kính Huawei Y7 prime350k
Thay ép mặt kính Huawei Y7 pro350k
Thay ép mặt kính Huawei Y5II350k
Thay ép mặt kính Huawel Y3II350k
Thay ép mặt kính Huawei T1-701400k
Thay ép mặt kính Huawei S8-701400k
Thay ép mặt kính Huawei G7 plus400k
Thay ép mặt kính Huawei Honor 3C350k
Thay ép mặt kính Huawei Honor 4C350k
Thay ép mặt kính Huawei Honor 4X350k
Thay ép mặt kính Huawei Honor 6450k
Thay ép mặt kính Huawei Nova 3e400k
Thay ép mặt kính Huawei Nova 3S400k
Thay ép mặt kính Huawei Nova 2i300k
Thay ép mặt kính Huawei Nova 3i400k
Thay ép mặt kính Nexus 6550k
Thay ép mặt kính Nexus 6p550k
Thay ép mặt kính Huawei X9 (2018)550k
Thay ép mặt kính Huawei Mate 9550k
Thay ép mặt kính Huawei P6500k
Thay ép mặt kính Huawei Y6 Prime300k
Thay ép mặt kính Huawei Y6 Pro300k
Thay ép mặt kính Huawei Honor8300k
Thay ép mặt kính Huawei Honor9300k
Thay ép mặt kính Huawei Y3 (2017)350k
Thay ép mặt kính Huawei Y5 (2017)350k
Thay ép mặt kính Huawei Y7 (2017)350k
Thay ép mặt kính Huawei G6-WO300k
Thay ép mặt kính Huawei X6 SCale550k

 Xem Thêm:  Bảng giá ép kính ipad 

 Xem ThêmBảng giá ép kính Samsung

 Xem Thêm: Bảng giá ép kính Xiaomi

 Xem Thêm: Bảng giá ép kính Huawei

THANHTRANG mobile sẵn sàng phục vụ Quý khách!

Để biết chính xác về tình trạng của điện thoại / máy tính bảng, bạn có thể đến trực tiếp trung tâm ThanhTrang Mobile gần nhất hoặc gọi qua số điện thoại sau.