ÉP THAY MẶT KÍNH MÀN HÌNH LENOVO

*** Lưu ý: Công tháo ráp sẽ tùy theo độ khó của máy từ ( 50k-100k )

Thay ép mặt kính màn hình Lenovo A1000 Mobile350k
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo A2020300k
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo K80300k 
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo K6 Note400k 
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo K6 Power400k 
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo K8 Note400k
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo A7700350k
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo K920400k 
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo Tab 3 710400k 
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo Tab 3 710XLiên hệ
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo Tab 3 850450k 
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo Tab YT3-850m500k 
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo Phab 2 Plus/ Pb2-670450k 
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo Phab 2 Pro/ PB2-690450k 
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo A308200k 
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo A316i200k 
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo A319200k 
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo A328200k 
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo A369200k 
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo A385250k 
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo A390200k 
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo A2010400k 
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo A5000 mobile350k 
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo A516250k 
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo A526300k 
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo A529300k 
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo A536250k 
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo A60200k 
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo A60+200k 
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo A6000350k 
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo A6020/ K5 plus350k 
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo A670250k 
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo A680250k 
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo A7000300k 
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo K3 note300k 
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo A706250k 
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo A780300k 
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo A820200k 
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo A850250k 
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo A859300k 
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo A860300k 
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo A880250k 
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo K860350k 
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo K900 350k 
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo K910350k 
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo K4 note/ A7010300k 
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo P1m300k 
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo P70-A/ P70300k 
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo P770300k 
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo P780300k 
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo Vibe S1 450k 
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo S560300k 
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo S580300k 
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo S60300k 
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo S650300k 
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo S660250k 
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo S820300k 
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo S850300k 
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo S860350k 
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo S880300k 
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo S890350k 
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo S90300k 
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo S920350k 
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo S930350k 
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo S960/ S968350k 
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo Vibe X2350k 
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo Tab A2019/ Idea tab 9.0″Liên hệ
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo Tab A2107/ A2207600k 
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo Tab A3000400k 
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo Tab A3300400k 
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo Tab A3500350k 
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo Tab A5000400k 
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo Tab A5500400k 
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo Tab 2 A7-10F400k 
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo Tab 2 A7-30FLiên hệ
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo Tab A7600/ A10-70450k 
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo Tab S8-50550k 
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo Tab K3011wLiên hệ
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo Yoga Tablet 8 B6000450k
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo Yoga Tablet 10 B8000Liên hệ
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo Yoga 830Liên hệ
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo Tab 2 A8-50F 500k
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo Phab plus PB1-770m Liên hệ
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo P1/ P1A42500k
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo PHab PB1-750Liên hệ