ÉP THAY MẶT KÍNH MÀN HÌNH LENOVO

*** Lưu ý: Công tháo ráp sẽ tùy theo độ khó của máy từ ( 50k-100k )

Thay ép mặt kính màn hình Lenovo A1000 Mobile 350k
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo A2020 300k
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo K80 300k 
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo K6 Note 400k 
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo K6 Power 400k 
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo K8 Note 400k
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo A7700 350k
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo K920 400k 
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo Tab 3 710 400k 
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo Tab 3 710X Liên hệ
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo Tab 3 850 450k 
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo Tab YT3-850m 500k 
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo Phab 2 Plus/ Pb2-670 450k 
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo Phab 2 Pro/ PB2-690 450k 
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo A308 200k 
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo A316i 200k 
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo A319 200k 
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo A328 200k 
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo A369 200k 
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo A385 250k 
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo A390 200k 
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo A2010 400k 
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo A5000 mobile 350k 
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo A516 250k 
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo A526 300k 
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo A529 300k 
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo A536 250k 
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo A60 200k 
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo A60+ 200k 
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo A6000 350k 
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo A6020/ K5 plus 350k 
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo A670 250k 
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo A680 250k 
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo A7000 300k 
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo K3 note 300k 
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo A706 250k 
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo A780 300k 
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo A820 200k 
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo A850 250k 
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo A859 300k 
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo A860 300k 
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo A880 250k 
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo K860 350k 
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo K900  350k 
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo K910 350k 
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo K4 note/ A7010 300k 
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo P1m 300k 
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo P70-A/ P70 300k 
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo P770 300k 
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo P780 300k 
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo Vibe S1  450k 
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo S560 300k 
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo S580 300k 
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo S60 300k 
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo S650 300k 
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo S660 250k 
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo S820 300k 
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo S850 300k 
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo S860 350k 
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo S880 300k 
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo S890 350k 
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo S90 300k 
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo S920 350k 
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo S930 350k 
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo S960/ S968 350k 
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo Vibe X2 350k 
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo Tab A2019/ Idea tab 9.0″ Liên hệ
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo Tab A2107/ A2207 600k 
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo Tab A3000 400k 
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo Tab A3300 400k 
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo Tab A3500 350k 
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo Tab A5000 400k 
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo Tab A5500 400k 
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo Tab 2 A7-10F 400k 
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo Tab 2 A7-30F Liên hệ
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo Tab A7600/ A10-70 450k 
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo Tab S8-50 550k 
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo Tab K3011w Liên hệ
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo Yoga Tablet 8 B6000 450k
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo Yoga Tablet 10 B8000 Liên hệ
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo Yoga 830 Liên hệ
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo Tab 2 A8-50F  500k
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo Phab plus PB1-770m  Liên hệ
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo P1/ P1A42 500k
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo PHab PB1-750 Liên hệ