ÉP THAY MẶT KÍNH MÀN HÌNH LG

*** Lưu ý: Công tháo ráp sẽ tùy theo độ khó của máy từ ( 50k-100k )

Thay mặt kính màn hình LG D320/ L70 (có home) 300k
Thay mặt kính màn hình LG D325/ L70 (ko home) 300k
Thay mặt kính màn hình LG D380/ L80 (có home) 300k
Thay mặt kính màn hình LG D385/ L80 (ko home) 300k
Thay mặt kính màn hình LG D337/ Bello 400k
Thay mặt kính màn hình LG D410/ L90 (ko home) 250k
Thay mặt kính màn hình LG D415/ L90 (có home) 250
Thay mặt kính màn hình LG D682/ G Pro Lite (có home) 400k
Thay mặt kính màn hình LG D686/ G Pro Lite Dual (ko home) 400k
Thay mặt kính màn hình LG E960/ Nexus 4  350k
Thay mặt kính màn hình LG D295/ L Fino Dual
Thay mặt kính màn hình LG F120/ Optimus LTE Tag 350k
Thay mặt kính màn hình LG F160/ Optimus LTE 2 300k
Thay mặt kính màn hình LG F180/ E975 / E753/ E971/ Optimus G 250k
Thay mặt kính màn hình LG F200/ Optimus VU II  300k
Thay mặt kính màn hình LG F220/ Optimus GK 400k
Thay mặt kính màn hình LG F240/ E988/ Optimus G Pro 350k
Thay mặt kính màn hình LG F260/ Optimus LTE III 400k
Thay mặt kính màn hình LG F310/ Optimus GX  350k
Thay mặt kính màn hình LG F410S/ G3 LTE 500k
Thay mặt kính màn hình LG F430/ D631/ VS880 500k
Thay mặt kính màn hình LG F350/ D830/ Optimus G Pro 2 500k
Thay mặt kính màn hình LG G2 mini/ D618 300k
Thay mặt kính màn hình LG G2 isai/ L22 400k
Thay mặt kính màn hình LG G2 Print/ LS980 400k
Thay mặt kính màn hình LG G2/ D800/ F320 Hàn Quốc/ Docomo/ Aiji  350k
Thay mặt kính màn hình LG G2/ D802/ D805 quốc tế (Việt nam)  350k
Thay mặt kính màn hình LG G3 isai/ VL31 Liên hệ
Thay mặt kính màn hình LG G3 Stylus/ D690 400k
Thay mặt kính màn hình LG G3/ D850/ D855 350k
Thay mặt kính màn hình LG G4/ H818/ F500 450k
Thay mặt kính màn hình LG G4 Stylus/ H540 550k
Thay mặt kính màn hình LG G4 mini 400k
Thay mặt kính màn hình LG Nexus 5/ D820 350k
Thay mặt kính màn hình LG V10 500k
Thay mặt kính màn hình LG K10 500k
Thay mặt kính màn hình LG K7 350k
Thay mặt kính màn hình LG H500/ L90/ Magna 350k
Thay mặt kính màn hình LG H340/ Leon  Liên hệ
Thay mặt kính màn hình LG V400/ G pad 7.0 Liên hệ
Thay mặt kính màn hình LG V480/ G pad 8.0 Liên hệ
Thay mặt kính màn hình LG V496/ G pad F 8.0 700k
Thay mặt kính màn hình LG V500/ G pad 8.3  Liên hệ
Thay mặt kính màn hình LG F6/ D500 300k
Thay mặt kính màn hình LG P700/ P705/ L7 250k
Thay mặt kính màn hình LG P710/ L7 II 300k
Thay mặt kính màn hình LG P715/ L7 II dual 300k
Thay mặt kính màn hình LG P720/ P725/ 3D Max 300k
Thay mặt kính màn hình LG P870/ Escape 350k
Thay mặt kính màn hình LG P895/ F100/ VU1 250k
Thay mặt kính màn hình LG P920/ Optimus 3D/ SU760 400k
Thay mặt kính màn hình LG P930/ SU640 400k
Thay mặt kính màn hình LG P940/ SU540 300k
Thay mặt kính màn hình LG P970 300k
Thay mặt kính màn hình LG P990/ P999 300k