Bảng giá ép kính Oppo

*** Lưu ý: Công tháo ráp sẽ tùy theo độ khó của máy từ ( 50k-100k )

Thay ép mặt kính màn hình Realme C2 350k
Thay ép mặt kính màn hình Realme C1 350k
Thay ép mặt kính màn hình Oppo R17 Pro 500k
Thay ép mặt kính màn hình Oppo A5S 450k
Thay ép mặt kính màn hình Oppo Reno 600k
Thay ép mặt kính màn hình Oppo F11 450k
Thay ép mặt kính màn hình Oppo F11 Pro 500k
Thay ép mặt kính màn hình Oppo N3 (R5206) 600k
Thay ép mặt kính màn hình Oppo F3  300k
Thay ép mặt kính màn hình Oppo F3 lite  300k
Thay ép mặt kính màn hình Oppo F3 Plus  300k
Thay ép mặt kính màn hình Oppo F5  300k
Thay ép mặt kính màn hình Oppo F7  350k
Thay ép mặt kính màn hình Oppo A11/ Joy 3   200k
Thay ép mặt kính màn hình Oppo A31/ Neo 5   250k
Thay ép mặt kính màn hình Oppo A33/ Neo 7   250k
Thay ép mặt kính màn hình Oppo A37/ Neo 9  250k
Thay ép mặt kính màn hình Oppo A39/ Neo 9s  250k
Thay ép mặt kính màn hình Oppo A51/ Mirror 5  250k
Thay ép mặt kính màn hình Oppo A59/ F1S  350k
Thay ép mặt kính màn hình Oppo A71/ F1S  250k
Thay ép mặt kính màn hình Oppo A83  300k
Thay ép mặt kính màn hình Oppo N1  400k
Thay ép mặt kính màn hình Oppo N1 mini/ N5111  400k
Thay ép mặt kính màn hình Oppo R1001/ R1011/ Joy/ Joy plus  200k
Thay ép mặt kính màn hình Oppo R1S/ R1K/r8001  300k
Thay ép mặt kính màn hình Oppo R2001/Yoyo   200k
Thay ép mặt kính màn hình Oppo R2017 300k 
Thay ép mặt kính màn hình Oppo R3/ R7007  300k
Thay ép mặt kính màn hình Oppo R3001/ Mirror 3   250k
Thay ép mặt kính màn hình Oppo R5   300k 
Thay ép mặt kính màn hình Oppo R7 lite (kính)   300k
Thay ép mặt kính màn hình Oppo R7S   300k 
Thay ép mặt kính màn hình Oppo R7 PLUS  350k
Thay ép mặt kính màn hình Oppo R9 400k
Thay ép mặt kính màn hình Oppo R9 plus 500k
Thay ép mặt kính màn hình Oppo F1 250k
Thay ép mặt kính màn hình Oppo F1s 300k
Thay ép mặt kính màn hình Oppo F1 plus 300k
Thay ép mặt kính màn hình Oppo R1C  250k 
Thay ép mặt kính màn hình Oppo R811  350k 
Thay ép mặt kính màn hình Oppo R8113  350k 
Thay ép mặt kính màn hình Oppo R817/ Mirror 250k
Thay ép mặt kính màn hình Oppo R819/ Mirror 250k
Thay ép mặt kính màn hình Oppo R821/ Find Muse  250k
Thay ép mặt kính màn hình Oppo R827 150k
Thay ép mặt kính màn hình Oppo R829/ R1   250k
Thay ép mặt kính màn hình Oppo R831/ Neo/ R831K Neo 3  200k 
Thay ép mặt kính màn hình Oppo R8026  250k
Thay ép mặt kính màn hình Oppo R9007  400k
Thay ép mặt kính màn hình Oppo U707/ Find Way S   300k
Thay ép mặt kính màn hình Oppo U7015/ Find Way S   350k
Thay ép mặt kính màn hình Oppo X9006/ X9007/ Find 7a   300k 
Thay ép mặt kính màn hình Oppo X909/ Find 5   200k
Thay ép mặt kính màn hình Oppo R9   350k
Thay ép mặt kính màn hình Oppo RIIS   200k
Thay ép mặt kính màn hình Oppo RI5   200k