ÉP THAY MẶT KÍNH MÀN HÌNH SONY

 Quý khách lẻ vui lòng cộng thêm  tiền công tháo ráp

Thay ép mặt kính màn hình Sony M2 / D2302 250k
Thay ép mặt kính màn hình Sony M2 Aqua 300k
Thay ép mặt kính màn hình Sony C5502 / ZR / SO-04E 350k
Thay ép mặt kính màn hình Sony M / C1904 / C1905 / C2004 / C2005 300k
Thay ép mặt kính màn hình Sony XZS 350k
Thay ép mặt kính màn hình Sony XA2 Ultra 500k
Thay ép mặt kính màn hình Sony XZ Premium 400k
Thay ép mặt kính màn hình Sony XA F3116 300k
Thay ép mặt kính màn hình Sony XZ Plus 600k
Thay ép mặt kính màn hình Sony Tablet Z3 800k
 Thay ép mặt kính màn hình  Sony C1904/ C1905/ Xperia M 250k
Thay ép mặt kính màn hình Sony C2305/ Xperia C 300k
Thay ép mặt kính màn hình Sony C3/ D2533/ D2502  300k
Thay ép mặt kính màn hình Sony C4 dual  500k
Thay ép mặt kính màn hình Sony C5 ultra  400k
Thay ép mặt kính màn hình Sony C5302/ C5303/ Xperia SP/ M35 300k
Thay ép mặt kính màn hình Sony E3 Dual/ D2202 300k
Thay ép mặt kính màn hình Sony E4 Dual/ E2104/ E2105/ E2114 300k
Thay ép mặt kính màn hình Sony M2/ D2305 300k
Thay ép mặt kính màn hình Sony T2 Ultra/ D5322/ D5303/ D5306 400k
Thay ép mặt kính màn hình Sony T3 Ultra 350k
Thay ép mặt kính màn hình Sony Z Ultra/ XL39H/ C6802  650k
Thay ép mặt kính màn hình Sony Z C6602/ C6603  250k
Thay ép mặt kính màn hình Sony Z1 mini/ Z1 Compact/ D5503  300k
Thay ép mặt kính màn hình Sony Z1/ C6902/ C6903/ LT36  300k
Thay ép mặt kính màn hình Sony Z1S/ C6916 T-mobile  450k
Thay ép mặt kính màn hình Sony Z2/ D6502/ D6503/ D6543/ L50  400k
Thay ép mặt kính màn hình Sony Z2V/ Z3V verizon /D6708/ 4g LTE  550k
Thay ép mặt kính màn hình Sony Z2 4G LTE  650k
Thay ép mặt kính màn hình Sony Z3 mini/ Z3 Compact/ D5803/ D5833  400k
Thay ép mặt kính màn hình Sony Z3/ D6603/ D6643/ D6653/ D6616  300k
Thay ép mặt kính màn hình Sony Z4/ Z3+  400k
Thay ép mặt kính màn hình Sony Z4V  450k
Thay ép mặt kính màn hình Sony Z5  450k
Thay ép mặt kính màn hình sony Z5 compact/ Z5 mini 450k
Thay ép mặt kính màn hình Sony Z5 premium/ Z5P  500k
Thay ép mặt kính màn hình Sony M4/ M4 aqua  350k
Thay ép mặt kính màn hình Sony M5 dual sim 400k
Thay ép mặt kính màn hình Sony Tablet Z/ Tablet Z1 950k
Thay ép mặt kính màn hình Sony Tablet Z2 1000k
Thay ép mặt kính màn hình Sony XA 450k
Thay ép mặt kính màn hình Sony XA Ultra 600k
Thay ép mặt kính màn hình Sony XA1 350k
Thay ép mặt kính màn hình Sony XA1 Ultra 400k
Thay ép mặt kính màn hình Sony XA1 Plus 400k
Thay ép mặt kính màn hình Sony L1 350k
Thay ép mặt kính màn hình Sony L2 400k
Thay ép mặt kính màn hình Sony X 300k
Thay ép mặt kính màn hình Sony XZ 400k
Thay ép mặt kính màn hình Sony XZ1 350k
Thay ép mặt kính màn hình Sony X2 Premixim 400k
Thay ép mặt kính màn hình Sony XA2 350k
Thay ép mặt kính màn hình Sony X mimi