ÉP THAY MẶT KÍNH MÀN HÌNH Vivo

Qúy khách lẻ vui lòng cộng thêm tiền công tháo ráp

 

Thay ép mặt kính màn hình Vivo V11/V11i 500k
Thay ép mặt kính màn hình Vivo Y6 Pro 350k
Thay ép mặt kính màn hình Vivo Y21 250k 
Thay ép mặt kính màn hình Vivo X6 Plus 450k
Thay ép mặt kính màn hình Vivo X7 Plus 450k 
Thay ép mặt kính màn hình Vivo V3 350k
Thay ép mặt kính màn hình Vivo V3 max 400k
Thay ép mặt kính màn hình Vivo V5 lite 350k 
Thay ép mặt kính màn hình Vivo V5s 350k
Thay ép mặt kính màn hình Vivo V5 max 400k 
Thay ép mặt kính màn hình Vivo Y55 300k
Thay ép mặt kính màn hình Vivo Y35 300k
Thay ép mặt kính màn hình Vivo Y51 300k
Thay ép mặt kính màn hình Vivo Y20 300k
Thay ép mặt kính màn hình Vivo Y27 300k
Thay ép mặt kính màn hình Vivo Y33 300k
Thay ép mặt kính màn hình Vivo Y51 300k
Thay ép mặt kính màn hình Vivo Y13 300k
Thay ép mặt kính màn hình Vivo Y22 300k
Thay ép mặt kính màn hình Vivo Y23 300k
Thay ép mặt kính màn hình Vivo Y11 300k
Thay ép mặt kính màn hình Vivo Y31 300k
Thay ép mặt kính màn hình Vivo E507 350k
Thay ép mặt kính màn hình Vivo V1 300k
Thay ép mặt kính màn hình Vivo V1 Max 300k
Thay ép mặt kính màn hình Vivo V7 300k
Thay ép mặt kính màn hình Vivo V7 Plus 350k
Thay ép mặt kính màn hình Vivo V9 350k
Thay ép mặt kính màn hình Vivo Y85 350k
Thay ép mặt kính màn hình Vivo Y71 350k
Thay ép mặt kính màn hình Vivo Y69 300k
Thay ép mặt kính màn hình Vivo Y66 300k
Thay ép mặt kính màn hình Vivo Y53 300k
Thay ép mặt kính màn hình Vivo X7 350k
Thay ép mặt kính màn hình Vivo X7 Plus 350k
Thay ép mặt kính màn hình Vivo X5M 350k
Thay ép mặt kính màn hình Vivo X710 350k