Chào mừng bạn đến với ThanhTrang Mobile.

Bạn muốn ép kính, thay kính các dòng điện thoại Xiaomi. Bạn vui lòng tham khảo giá ở bên dưới.

ÉP THAY MẶT KÍNH MÀN HÌNH XIAOMI

 Qúy khách lẻ vui lòng cộng thêm tiền công tháo ráp

.✪ CN1: 140 Nguyễn Xuân Khoát, Tân Phú, HCM
Hotline: 0966.933.179

✪ CN2: 01 Tân Sơn Nhì, Tân Phú, HCM
Hotline: 0909.03.4444

✪ Facebook: https://www.facebook.com/thanhtrangmobile/

Thay ép mặt kính cảm ứng Xiaomi 9 400k
Thay ép mặt kính cảm ứng Xiaomi 8 Pro 350k
Thay ép mặt kính cảm ứng Xiaomi Redmi 6A 350k
Thay ép mặt kính cảm ứng Xiaomi Redmi Go 350k
Thay ép mặt kính cảm ứng Xiaomi Redmi 7 350k
Thay ép mặt kính cảm ứng Xiaomi Redmi Note 6 Pro 400k
Thay ép mặt kính cảm ứng Xiaomi Mi 1 300k
Thay ép mặt kính cảm ứng Xiaomi Mi 2 300k
Thay ép mặt kính cảm ứng Xiaomi Mi 2a 300k
Thay ép mặt kính cảm ứng Xiaomi Mi 3 300k
Thay ép mặt kính cảm ứng Xiaomi Mi 3s 350k
Thay ép mặt kính cảm ứng Xiaomi Mi 4 300k
Thay ép mặt kính cảm ứng Xiaomi Mi 4c 350k
Thay ép mặt kính cảm ứng Xiaomi Mi 4s 350k
Thay ép mặt kính cảm ứng Xiaomi Mi 5 350k
Thay ép mặt kính cảm ứng Xiaomi Mi 5s 450k
Thay ép mặt kính cảm ứng Xiaomi Mi 5 plus 450k
Thay ép mặt kính cảm ứng Xiaomi Mi 5X/ Mi A1 350k
Thay ép mặt kính cảm ứng Xiaomi Mi 6 450k
Thay ép mặt kính cảm ứng Xiaomi Mi Max 350k
Thay ép mặt kính cảm ứng Xiaomi Mi Max 2 300k
Thay ép mặt kính cảm ứng Xiaomi Mi Pad 1 550k
Thay ép mặt kính cảm ứng Xiaomi Mi Pad 2 600k
Thay ép mặt kính cảm ứng Xiaomi Mi Pad 3 600k
Thay ép mặt kính cảm ứng Xiaomi Redmi Note 5A Prime 350k
Thay ép mặt kính cảm ứng Xiaomi Redmi Note 5A 350k
Thay ép mặt kính cảm ứng Xiaomi Redmi Note 300k
Thay Thay ép mặt kính cảm ứng Xiaomi Mi 3 300k
Thay ép mặt kính cảm ứng XIAOMI Redmi 3 300k
Thay ép mặt kính cảm ứng XIAOMI Redmi Note 3 300k
Thay ép mặt kính cảm ứng XIAOMI Redmi Mi4i 400k
Thay ép mặt kính cảm ứng Xiaomi Redmi 3 300k
Thay ép mặt kính cảm ứng XIAOMI Redmi 4A 350k
Thay ép mặt kính cảm ứng XIAOMI Redmi 4 350k
Thay ép mặt kính cảm ứng XIAOMI Redmi 4 Prime 350k
Thay ép mặt kính cảm ứng Xiaomi Red Mi 2 300k
Thay ép mặt kính cảm ứng Xiaomi Red Mi 3S 350k
Thay ép mặt kính cảm ứng Xiaomi Red Mi Pro 450k
Thay ép mặt kính cảm ứng Xiaomi Red Mi Note 2 350k
Thay ép mặt kính cảm ứng Xiaomi Red Mi Note 3 Pro 300k
Thay ép mặt kính cảm ứng Xiaomi Red Mi Note 4 350k
Thay ép mặt kính cảm ứng Xiaomi Red Mi Note 4x 350k
Thay ép mặt kính cảm ứng Xiaomi Red Mi Note 5 350k
Thay ép mặt kính cảm ứng Xiaomi Red Mi Note 5 Pro 350k
Thay ép mặt kính cảm ứng Xiaomi Red Mi 5S Plus 350k
Thay ép mặt kính cảm ứng Xiaomi Red Mi 1S 300k
Thay ép mặt kính cảm ứng Xiaomi Red Mi 2A 300k
Thay ép mặt kính cảm ứng Xiaomi Red Mi Note 4A 300k
Thay ép mặt kính cảm ứng Xiaomi Red Mi 4X Liên hệ
Thay ép mặt kính cảm ứng Xiaomi Red Mi Mix 1 700k
Thay ép mặt kính cảm ứng Xiaomi Red Mi Mix 2 900k
Thay ép mặt kính cảm ứng Xiaomi Red Mi Mix 2S Liên hệ
Thay ép mặt kính cảm ứng Xiaomi Red Mi 7 450k
Thay ép mặt kính cảm ứng Xiaomi Red Mi 8 450k
Thay ép mặt kính cảm ứng Xiaomi Red Mi 6x 450k
Thay ép mặt kính cảm ứng Xiaomi Red Mi 6A Liên hệ
Thay ép mặt kính cảm ứng Xiaomi Red Mi 3X 300k
Thay ép mặt kính cảm ứng Xiaomi Red Mi 5 300k
Thay ép mặt kính cảm ứng Xiaomi Red Mi 5A 300k