CHÍNH SÁCH SỬ DỤNG DỊCH VỤ TẠI THANH TRANG MOBILE  

Chấp hành các điều khoản sử dụng của Thanh Trang

Các điều kiện và điều khoản sau quy định việc truy cập và sử dụng cách dịch vụ, thông tin do Thanh Trang Mobile cung cấp (Gọi tắt là các điều khoản sử dụng).

Khi sử dụng các dịch vụ đến từ Thanh Trang Mobile, xin quý khách vui lòng chấp hành, đồng ý với các ràng buộc điều khoản sử dụng của trung tâm.

Xin quý khách hàng vui lòng dừng việc truy cập và sử dụng các dịch vụ từ Thanh Trang Mobile ngay lập tức nến bạn không đồng ý với các điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật của trung tâm hoặc bạn không đủ năng lực hành vi dân sự phù hợp.

Thương hiệu

Khi không có sự cho phép bằng văn bản chính thức từ Thanh Trang Mobile, bạn không được phép sử dụng thương hiệu Thanh Trang Mobile cho bất cứ mục đích nào. Các biểu tượng, thương hiệu, thiết kế hay khẩu hiệu, sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba xuất hiện trên website trung tâm Thanh Trang không chỉ ra bất kỳ sự liên kết nào của trung tâm và bên thứ ba đó.   

Những hành vi bị nghiêm cấm

Quý khách hàng chỉ được sử dụng các dịch vụ của Thanh Trang Mobile với mục đích phù hợp đã quy định trong điều khoản sử dụng. Bạn đồng ý không dùng các dịch vụ của trung tâm cho bất cứ mục đích hoặc hành vi vi phạm pháp luật.

Giám sát và thi hành

Trung tâm sửa chữa điện thoại Thanh Trang Mobile có quyền loại bỏ những thông tin đóng góp của các thành viên nếu thông tin đó không phù hợp với các điều khoản đã quy định tại trung tâm. Chúng tôi có quyền thực hiện các sửa đổi cần thiết đối với với những đóng góp của các bạn. Thanh Trang Mobile tiết lộ danh tính và các thông tin cá nhân về bạn theo yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền, đình chỉ hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn đến dịch vụ của trung tâm khi có lý do sai phạm chính đáng đã được quy định. 

Quý khách hàng chịu trách nhiệm với thông tin đã chia sẻ. Thanh Trang Mobile không thực hiện xem xét các tài liệu trước khi được đăng tải tải và không đảm bảo gỡ bỏ nhanh chóng các thông tin sau khi đã được đăng.    

Tiêu chuẩn nội dung

Tiêu chuẩn nội dung tại Thanh Trang Mobile áp dụng cho tất cả các đóng góp của người sử dụng. Nội dung người dùng đóng góp hoặc câu hỏi giải đáp thắc mắc cần phải tuân thủ các quy định của pháp luật. Thanh Trang Mobile không chịu trách nhiệm trong trường hợp trung tâm không thể kịp thời loại bỏ các thông tin sai tiêu chuẩn đến từ người dùng đối với bên thứ ba.

Dựa vào thông tin cung cấp

Thanh Trang Mobile cung cấp thông tin có sẵn hoặc thông tin qua dịch vụ của trung tâm cho mục đích thông tin chung. Các thông tin chung trên website của Thanh Trang sẽ được đổi mới ở bất cứ thời gian nào. Trung tâm chúng tôi sẽ cập nhật các thông tin này đến với bạn nhưng nội dung của phần cập nhật không là toàn bộ. Để có thể hiểu rõ được những thông tin đã cập nhật, bạn vui lòng theo dõi các đổi mới tại website.

Chúng tôi từ chối chịu trách nhiệm cho các sự việc liên quan đến độ chính xác, tin cậy, hoàn thiện, sử dụng hoặc hiệu quả và kết quả sử dụng các thông tin công bố từ trung tâm. Quý khách hàng chịu trách nhiệm với những hành động sử dụng thông tin đến từ Thanh Trang Mobile.

Từ chối các bảo đảm

Quý khách có trách nhiệm sử dụng các phần mềm kiểm tra và các thủ tục kiểm tra khác để chống virus và chương trình phá hoại thiết bị của bạn khi tải tài liệu từ Internet hoặc các web không an toàn.

Miễn trừ trách nhiệm pháp lý

Xin quý khách hàng lưu ý rằng Thanh Trang Mobile sẽ không chịu trách nhiệm trong bất cứ trường hợp nào với bạn hoặc bên thứ ba cho mọi hậu quả phát sinh ngoài các điều khoản sử dụng hoặc các điều khoản đã được quy định rõ ràng tại Thanh Trang Mobile.