THÔNG TIN LIÊN HỆ

✪ CN1: 140 Nguyễn Xuân Khoát, Tân Phú, HCM
Điện thoại: 0902.64.64.88
Email: thanhtrangmobiledotcom@gmail.com

140 Nguyễn Xuân Khoát, Tân Phú, HCM

✪ CN2: 1 Tân Sơn Nhì, Tân Phú, HCM
Điện thoại: 0966.933.179

Hotline: 0909.03.4444
Email: thanhtrangmobiledotcom@gmail.com

1 Tân Sơn Nhì, Tân Phú, HCM (Ngã ba Trường Chinh và Tân Sơn Nhì)