Bảng giá Bypass iCloud Full chức năng nghe gọi

Dòng Máy Bypass iCloud
iPhone 6 300k
iPhone 6s 300k
iPhone 6s Plus 350k
iPhone 7 350k
iPhone 7 Plus 400k
iPhone 8 450k
iPhone 8 Plus 500k
iPhone X 600k
Dòng Máy Off iCloud
iPhone 6 400k
iPhone 6s 400k
iPhone 6s Plus 400k
iPhone 7 450k
iPhone 7 Plus 550k
iPhone 8 600k
iPhone 8 Plus 700k
iPhone X 800k

Yêu cầu để Bypass được full chức năng iPhone 6--> 6s Plus

Hệ Điều Hành IOS
Dòng Máy iPhone 6 –> 6s Plus
Trạng Thái Màn Hình Passcode

Yêu cầu để Off iCloud

Trạng thái Màn Hình Chính
iCloud Hiện Dung Lượng

Tình Trạng Bypass không Full ( không gắn sim đc ) iPhone 6--> 6s Plus

Dòng Máy iPhone 6 –> 6s Plus
Dính icloud không hiện dung lượng
Đang ở màn hình active báo đăng nhập icloud

Yêu cầu để Bypass được full chức năng iPhone 7--> X

Hệ Điều Hành IOS
Dòng Máy iPhone 7 –> X
Trạng Thái Màn Hình Passcode
Hoặc No Meid

Yêu cầu để Off iCloud

Trạng thái Màn Hình Chính
iCloud Hiện Dung Lượng

Tình Trạng Bypass không Full ( không gắn sim đc ) iPhone 7--> X

Dòng Máy iPhone 7 –> X
Có Meid
Dính icloud không hiện dung lượng
Đang ở màn hình active báo đăng nhập icloud