Sửa Chữa iPad

BẢNG GIÁ SỬA CHỮA  IPAD TẠI THANH TRANG MOBILE

Lưu ý: Giá đã bao gồm công tháo lắp và bảo hành (Không phát sinh bất kì chi phí nào).

 

NÚT HOME  RUNG  LOA NGOÀI CAMERA TRƯỚC CAMERA SAU DÂY NGUỒN/ VOLUME CHÂN SẠC THAY VỎ IC SẠC  IC AUDIO IC WIFI  IC NGUỒN HAO NGUỒN TRÊN MAIN
IPAD 2 ( A1395-A1397-A1396) 300 350 350 300 300 300 350 800 450 450 500 400 350
IPAD 3 ( A1416-A1430-1403) 300 350 350 300 300 300 350 800 500 450 600 500 450
IPAD 4(A1458-A1459-A1460) 300 350 350 300 300 300 350 800 500 450 600 500 500

 

NÚT HOME  RUNG  LOA NGOÀI CAMERA TRƯỚC CAMERA SAU DÂY NGUỒN/ VOLUME CHÂN SẠC THAY VỎ IC SẠC  IC AUDIO IC WIFI  IC NGUỒN HAO NGUỒN TRÊN MAIN
IPAD AIR 1 ( A1474-A1476-A1475) 400 400 400 400 400 500 500 950 700 850 650 750 700
IPAD AIR 2( A1566-A1567) 450 450 450 450 600 650 550 950 800 950 750 850 800
IPAD AIR 3 (A2152-A2123-A2153- A2154) 650 550 550 1200 1150 750 1050 1100 1200 1800 1400 1500 1150
IPAD AIR 4 LH LH LH LH LH LH LH LH LH LH LH LH LH

 

NÚT HOME  RUNG  LOA NGOÀI CAMERA TRƯỚC CAMERA SAU DÂY NGUỒN/ VOLUME CHÂN SẠC THAY VỎ IC SẠC  IC AUDIO IC WIFI  IC NGUỒN HAO NGUỒN TRÊN MAIN
IPAD MINI 1( A1432-A1454- A1455) 350 350 350 300 350 350 400 900 500 450 400 500 400
IPAD MINI 2 ( A1489-A1491-A1490) 350 400 400 300 400 350 450 900 600 550 500 550 500
IPAD MINI 3 ( A1599-1600) 400 400 450 450 450 450 450 900 700 850 650 750 700
IPAD MINI 4 ( A1538-A1550) 450 450 450 500 600 550 550 950 800 950 750 850 800
IPAD MINI 5 ( A2133- A2124-A2125-A2126) 700 500 500 1200 1200 650 750 950 1150 1600 950 1150 1150

 

NÚT HOME  RUNG  LOA NGOÀI CAMERA TRƯỚC CAMERA SAU DÂY NGUỒN/ VOLUME CHÂN SẠC THAY VỎ IC SẠC  IC AUDIO IC WIFI  IC NGUỒN HAO NGUỒN TRÊN MAIN
IPAD GEN 5 (2018) (A1822 – A1823) 500 400 400 450 500 500 500 1100 700 850 850 800 700
IPAD GEN 6 (2018)/ 9.7 ” ( A1893/ A1954) 550 500 500 700 950 500 950 1300 900 1200 1000 1000 900
IPAD 10.2 INCH ( GEN 7 ) 700 550 550 1200 1450 700 800 2200 1150 1500 1450 1200 1150
IPAD GEN 8 LH LH LH LH LH LH LH LH LH LH LH LH LH

 

NÚT HOME  RUNG  LOA NGOÀI CAMERA TRƯỚC CAMERA SAU DÂY NGUỒN/ VOLUME CHÂN SẠC THAY VỎ IC SẠC  IC AUDIO IC WIFI  IC NGUỒN HAO NGUỒN TRÊN MAIN
IPAD PRO 9,7″ ( 2016 ) (A1673 – A1674 – A1675) 500 600 600 450 500 550 600 1500 700 950 1500 800 700
IPAD PRO 10,5″ ( 2017) / ĐỜI 1 ( A1701/ A1709/ A1852) 600 600 600 800 1000 700 800 1500 1150 1200 1200 1200 1150
IPAD PRO 10,5″ ( 2017)/ ĐỜI 2 600 600 600 800 1000 700 800 1500 1150 1200 1200 1200 1200
IPAD PRO 11,0″(2018) (A1980/ A1934/ A1979/ A2013) 800 800 1450 2150 850 950 2700 1550 2200 2200 1750 1750
IPAD PRO 12.9″ / (A1584/ A1652)/ ĐỜI 1 600 700 700 700 800 750 800 2200 1000 1200 1250 1200 1550
IPAD PRO 12.9″ (2017) / (A1670/ A1671/ A1821)/ ĐỜI 2 700 750 750 800 1000 850 800 2200 1200 1500 1550 1550 1750
IPAD PRO 12.9″ (2018)/ (A1876/ A1895/ A1983/ A2014)/ ĐỜI 3 850 850 1800 2400 900 1050 4500 2150 2550 2550 2150 2150
IPAD PRO 12.9 (2020) 850 850 2500 3200 950 1250 6500 2550 2500 2750 2550 2550
IPAD PRO 11 INCH 2020 850 850 2250 3050 950 1050 5300 2200 2400 2600 2200 2200