Dưới đây là những dịch vụ chuyên sửa chữa dòng iPad :

+ iPad 2/3/4

Nút home 250k
Rung
Kính sau
Loa ngoài 350k
Camera trước 400k 
Camera sau 400k
Dây nguồn volume 300k
Dây nguồn đuôi sạc 350k
Dây / nút nguồn 300k
Pin 600k
Vỏ 950k
Màn hình 1100k

+ iPad Air

Nút home 250k
Rung
Kính sau
Loa ngoài 450k
Camera trước 500k 
Camera sau 500k
Dây nguồn volume 350k
Dây nguồn đuôi sạc 700k
Dây / nút nguồn 350k
Pin 750k
Vỏ 1300k
Màn hình 1500k

+ iPad Air 2

Nút home 400k
Rung
Kính sau
Loa ngoài 500k
Camera trước 650k 
Camera sau 650k
Dây nguồn volume 350k
Dây nguồn đuôi sạc 800k
Dây / nút nguồn 350k
Pin 800k
Vỏ 1800k
Màn hình 3100k

+ iPad Mini 1/2/3

Nút home 250k
Rung
Kính sau
Loa ngoài 450k
Camera trước 500k 
Camera sau 500k
Dây nguồn volume 300k
Dây nguồn đuôi sạc 600k
Dây / nút nguồn 300k
Pin 750k
Vỏ 1300k
Màn hình 1800k

+ iPad Mini 4

Nút home 250k
Rung
Kính sau
Loa ngoài 500k
Camera trước 500k 
Camera sau 500k
Dây nguồn volume 350k
Dây nguồn đuôi sạc 800k
Dây / nút nguồn 350k
Pin 750k
Vỏ 1350k
Màn hình 2200k

+ iPad Pro 9.7″

Nút home 350k
Rung
Kính sau
Loa trong
Loa ngoài 700k
Camera trước 550k 
Camera sau 550k
Dây nguồn volume 450k
Dây nguồn đuôi sạc 900k
Dây / nút nguồn 450k
Pin 800k
Vỏ 1900k
Màn hình 3750k

+ iPad Pro 12.9″

Nút home 400k
Rung
Loa trong
Loa ngoài 950k
Camera trước 700k 
Camera sau 700k
Dây nguồn volume 550k
Dây nguồn đuôi sạc 1300k
Dây / nút nguồn 550k
Pin 1500k
Vỏ 2500k
Màn hình 7500k