Dưới đây là những dịch vụ chuyên sửa chữa dòng iPad :

+ iPad 2/3/4

Nút home250k
Rung
Kính sau
Loa ngoài350k
Camera trước400k 
Camera sau400k
Dây nguồn volume300k
Dây nguồn đuôi sạc350k
Dây / nút nguồn300k
Pin600k
Vỏ950k
Màn hình1100k

+ iPad Air

Nút home250k
Rung
Kính sau
Loa ngoài450k
Camera trước500k 
Camera sau500k
Dây nguồn volume350k
Dây nguồn đuôi sạc700k
Dây / nút nguồn350k
Pin750k
Vỏ1300k
Màn hình1500k

+ iPad Air 2

Nút home400k
Rung
Kính sau
Loa ngoài500k
Camera trước650k 
Camera sau650k
Dây nguồn volume350k
Dây nguồn đuôi sạc800k
Dây / nút nguồn350k
Pin800k
Vỏ1800k
Màn hình3100k

+ iPad Mini 1/2/3

Nút home250k
Rung
Kính sau
Loa ngoài450k
Camera trước500k 
Camera sau500k
Dây nguồn volume300k
Dây nguồn đuôi sạc600k
Dây / nút nguồn300k
Pin750k
Vỏ1300k
Màn hình1800k

+ iPad Mini 4

Nút home250k
Rung
Kính sau
Loa ngoài500k
Camera trước500k 
Camera sau500k
Dây nguồn volume350k
Dây nguồn đuôi sạc800k
Dây / nút nguồn350k
Pin750k
Vỏ1350k
Màn hình2200k

+ iPad Pro 9.7″

Nút home350k
Rung
Kính sau
Loa trong
Loa ngoài700k
Camera trước550k 
Camera sau550k
Dây nguồn volume450k
Dây nguồn đuôi sạc900k
Dây / nút nguồn450k
Pin800k
Vỏ1900k
Màn hình3750k

+ iPad Pro 12.9″

Nút home400k
Rung
Loa trong
Loa ngoài950k
Camera trước700k 
Camera sau700k
Dây nguồn volume550k
Dây nguồn đuôi sạc1300k
Dây / nút nguồn550k
Pin1500k
Vỏ2500k
Màn hình7500k