Sửa Chữa Samsung

BẢNG GIÁ SỬA CHỮA SAMSUNG TẠI THANH TRANG MOBILE

Lưu ý: Giá đã bao gồm công tháo lắp và bảo hành (Không phát sinh bất kì chi phí nào).

 

SS ASS (A)SS MSS NOTESS SSS (S)SS JSS (J)SS JIGSS CE