Thay Ép Kính Samsung

Hiển thị 1–32 của 96 kết quả

Thay Ép Kính Samsung

Tìm kiếm nhanh:

Tìm kiếm nhanh

Màn hình điện thoại Samsung của bạn đang gặp vấn đề? Bạn đang phân vân với lỗi hư màn hình như vậy thì địa chỉ sửa chữa Samsung ở đâu uy tín? Hãy tham khảo bài viết dưới đây để có thêm thông tin chi tiết về dịch vụ ép kính Samsung nhé.

1. Giá ép kính điện thoại Samsung chi tiết

Ép kính điện thoại Samsung giá bao nhiêu? Dưới đây là bảng giá ép màn hình Samsung một số dòng nổi bật mà bạn có thể tham khảo.

STT Model Giá thay kính Bảo hành
1 Thay ép kính Samsung A01 230.000 VNĐ 12 tháng
2 Thay ép kính Samsung A02 270.000 VNĐ 12 tháng
3 Thay ép kính Samsung A02s 290.000 VNĐ 12 tháng
4 Thay ép kính Samsung A03 330.000 VNĐ 12 tháng
5 Thay ép kính Samsung A03s 350.000 VNĐ 12 tháng
6 Thay ép kính Samsung A10 270.000 VNĐ 12 tháng
7 Thay ép kính Samsung A10S 290.000 VNĐ 12 tháng
8 Thay ép kính Samsung A11 310.000 VNĐ 12 tháng
9 Thay ép kính Samsung A12 330.000 VNĐ 12 tháng
10 Thay ép kính Samsung A20 300.000 VNĐ 12 tháng
11 Thay ép kính Samsung A20S 300.000 VNĐ 12 tháng
12 Thay ép kính Samsung A21S 300.000 VNĐ 12 tháng
13 Thay ép kính Samsung A3 – 2015 Liên hệ 12 tháng
14 Thay ép kính Samsung A3 – 2016 Liên hệ 12 tháng
15 Thay ép kính Samsung A3 – 2017 300.000 VNĐ 12 tháng
16 Thay ép kính Samsung A30 350.000 VNĐ 12 tháng
17 Thay ép kính Samsung A30S 350.000 VNĐ 12 tháng
18 Thay ép kính Samsung A31 350.000 VNĐ 12 tháng
19 Thay ép kính Samsung A32 400.000 VNĐ 12 tháng
20 Thay ép kính Samsung A33 Liên hệ 12 tháng
21 Thay ép kính Samsung A40 350.000 VNĐ 12 tháng
22 Thay ép kính Samsung A40S 350.000 VNĐ 12 tháng
23 Thay ép kính Samsung A41 400.000 VNĐ 12 tháng
24 Thay ép kính Samsung A42 Liên hệ 12 tháng
25 Thay ép kính Samsung A5 – 2015 300.000 VNĐ 12 tháng
26 Thay ép kính Samsung A5 – 2016 300.000 VNĐ 12 tháng
27 Thay ép kính Samsung A5 – 2017 300.000 VNĐ 12 tháng
28 Thay ép kính Samsung A50 350.000 VNĐ 12 tháng
29 Thay ép kính Samsung A50S 350.000 VNĐ 12 tháng
30 Thay ép kính Samsung A51 450.000 VNĐ 12 tháng
31 Thay ép kính Samsung A52 400.000 VNĐ 12 tháng
32 Thay ép kính Samsung A6 – 2018 350.000 VNĐ 12 tháng
33 Thay ép kính Samsung A6 Pus – 2018 300.000 VNĐ 12 tháng
34 Thay ép kính Samsung A60 400.000 VNĐ 12 tháng
35 Thay ép kính Samsung A7 – 2015 300.000 VNĐ 12 tháng
36 Thay ép kính Samsung A7 – 2016 300.000 VNĐ 12 tháng
37 Thay ép kính Samsung A7 – 2017 300.000 VNĐ 12 tháng
38 Thay ép kính Samsung A7 – 2018 350.000 VNĐ 12 tháng
39 Thay ép kính Samsung A70 450.000 VNĐ 12 tháng
40 Thay ép kính Samsung A70S 450.000 VNĐ 12 tháng
41 Thay ép kính Samsung A71 500.000 VNĐ 12 tháng
42 Thay ép kính Samsung A72 Liên hệ 12 tháng
43 Thay ép kính Samsung A73 Liên hệ 12 tháng
44 Thay ép kính Samsung A8 – 2015 350.000 VNĐ 12 tháng
45 Thay ép kính Samsung A8 – 2016 300.000 VNĐ 12 tháng
46 Thay ép kính Samsung A8 – 2018 300.000 VNĐ 12 tháng
47 Thay ép kính Samsung A8 Plus – 2018 350.000 VNĐ 12 tháng
48 Thay ép kính Samsung A8 Star 350.000 VNĐ 12 tháng
49 Thay ép kính Samsung A80 600.000 VNĐ 12 tháng
50 Thay ép kính Samsung A80s Liên hệ 12 tháng
51 Thay ép kính Samsung A9 – 2016 Liên hệ 12 tháng
52 Thay ép kính Samsung A9 – 2018 350.000 VNĐ 12 tháng
53 Thay ép kính Samsung A9 Pro 400.000 VNĐ 12 tháng
54 Thay ép kính Samsung C5 Pro Liên hệ 12 tháng
55 Thay ép kính Samsung C7 Pro Liên hệ 12 tháng
56 Thay ép kính Samsung C9 Liên hệ 12 tháng
57 Thay ép kính Samsung C9 Pro Liên hệ 12 tháng
58 Thay ép kính Samsung J2 Pro 300.000 VNĐ 12 tháng
59 Thay ép kính Samsung J3 Pro 300.000 VNĐ 12 tháng
60 Thay ép kính Samsung J4 – 2018 350.000 VNĐ 12 tháng
61 Thay ép kính Samsung J4 Plus 300.000 VNĐ 12 tháng
62 Thay ép kính Samsung J5 – 2015 Liên hệ 12 tháng
63 Thay ép kính Samsung J5 – 2016 300.000 VNĐ 12 tháng
64 Thay ép kính Samsung J5 Prime 300.000 VNĐ 12 tháng
65 Thay ép kính Samsung J5 Pro 300.000 VNĐ 12 tháng
66 Thay ép kính Samsung J6 – 2018 350.000 VNĐ 12 tháng
67 Thay ép kính Samsung J6 Plus Liên hệ 12 tháng
68 Thay ép kính Samsung J7 – 2015 300.000 VNĐ 12 tháng
69 Thay ép kính Samsung J7 – 2016 350.000 VNĐ 12 tháng
70 Thay ép kính Samsung J7 Plus 350.000 VNĐ 12 tháng
71 Thay ép kính Samsung J7 Prime 300.000 VNĐ 12 tháng
72 Thay ép kính Samsung J7 Pro 350.000 VNĐ 12 tháng
73 Thay ép kính Samsung J8 – 2018 350.000 VNĐ 12 tháng
74 Thay ép kính Samsung M10 300.000 VNĐ 12 tháng
75 Thay ép kính Samsung M11 300.000 VNĐ 12 tháng
76 Thay ép kính Samsung M20 300.000 VNĐ 12 tháng
77 Thay ép kính Samsung M21 350.000 VNĐ 12 tháng
78 Thay ép kính Samsung M30 400.000 VNĐ 12 tháng
79 Thay ép kính Samsung M30s Liên hệ 12 tháng
80 Thay ép kính Samsung M31 400.000 VNĐ 12 tháng
81 Thay ép kính Samsung M40 350.000 VNĐ 12 tháng
82 Thay ép kính Samsung M41 Liên hệ 12 tháng
83 Thay ép kính Samsung M42 Liên hệ 12 tháng
84 Thay ép kính Samsung M50 400.000 VNĐ 12 tháng
85 Thay ép kính Samsung M51 450.000 VNĐ 12 tháng
86 Thay ép kính Samsung M52 Liên hệ 12 tháng
87 Thay ép kính Samsung M53 Liên hệ 12 tháng
88 Thay ép kính Samsung M62 Liên hệ 12 tháng
89 Thay ép kính Samsung Note 10 1.090.000 VNĐ 12 tháng
90 Thay ép kính Samsung Note 10 Lite 590.000 VNĐ 12 tháng
91 Thay ép kính Samsung Note 10 Plus 1.200.000 VNĐ 12 tháng
92 Thay ép kính Samsung Note 20 1.190.000 VNĐ 12 tháng
93 Thay ép kính Samsung Note 20 Ultra 1.390.000 VNĐ 12 tháng
94 Thay ép kính Samsung Note 7/FE 1.200.000 VNĐ 12 tháng
95 Thay ép kính Samsung Note 8 950.000 VNĐ 12 tháng
96 Thay ép kính Samsung Note 9 950.000 VNĐ 12 tháng
97 Thay ép kính Samsung S10 1.050.000 VNĐ 12 tháng
98 Thay ép kính Samsung S10 Plus 1.200.000 VNĐ 12 tháng
99 Thay ép kính Samsung S10e 1.000.000 VNĐ 12 tháng
100 Thay ép kính Samsung S20 1.050.000 VNĐ 12 tháng
101 Thay ép kính Samsung S20 Ultra 1.200.000 VNĐ 12 tháng
102 Thay ép kính Samsung S20+ 1.200.000 VNĐ 12 tháng
103 Thay ép kính Samsung S21 + 1.200.000 VNĐ 12 tháng
104 Thay ép kính Samsung S21 5G 950.000 VNĐ 12 tháng
105 Thay ép kính Samsung S21 Ultra 1.500.000 VNĐ 12 tháng
106 Thay ép kính Samsung S22 Liên hệ 12 tháng
107 Thay ép kính Samsung S22 Plus Liên hệ 12 tháng
108 Thay ép kính Samsung S22 Ultra Liên hệ 12 tháng
109 Thay ép kính Samsung S4 350.000 VNĐ 12 tháng
110 Thay ép kính Samsung S5 350.000 VNĐ 12 tháng
111 Thay ép kính Samsung S6 400.000 VNĐ 12 tháng
112 Thay ép kính Samsung S6 Active 600.000 VNĐ 12 tháng
113 Thay ép kính Samsung S6 Edge Plus 800.000 VNĐ 12 tháng
114 Thay ép kính Samsung S7 450.000 VNĐ 12 tháng
115 Thay ép kính Samsung S7 Edge 850.000 VNĐ 12 tháng
116 Thay ép kính Samsung S8 850.000 VNĐ 12 tháng
117 Thay ép kính Samsung S8 plus 950.000 VNĐ 12 tháng
118 Thay ép kính Samsung S9 900.000 VNĐ 12 tháng
119 Thay ép kính Samsung S9 plus 950.000 VNĐ 12 tháng
120 Thay ép kính Samsung Z Flip 1.900.000 VNĐ 12 tháng
121 Thay ép kính Samsung Z Flip 2 Liên hệ 12 tháng
122 Thay ép kính Samsung Z Flip 3 Liên hệ 12 tháng
123 Thay ép kính Samsung Z Fold 2.800.000 VNĐ 12 tháng
124 Thay ép kính Samsung Z Fold2 2.800.000 VNĐ 12 tháng
125 Thay ép kính Samsung Z Fold 3 Liên hệ 12 tháng
126 Thay ép kính Samsung Z Fold 4 Liên hệ 12 tháng
127 Thay kính Samsung Galaxy Note Edge Liên hệ 12 tháng

Lưu ý: bảng giá trên đã bao gồm công kiểm tra, thay thế và bảo hành. Không có bất kì chi phí phát sinh nào khác.

Chúng tôi nhận thay các dòng khác màn hình điện thoại Samsung mọi dòng A, dòng M, dòng S, dòng Note và cả dòng J. Vì thế ngay khi có nhu cầu hãy liên hệ với Thanh Trang Mobile để được tư vấn và báo giá chi tiết nhất. Bên cạnh đó, Thanh Trang Mobile còn cung cấp dịch vụ ép kính iPhoneép kính điện thoại Realme chính hãng.

2. Dấu hiệu nhận biết điện thoại Samsung của bạn cần ép kính

Vì mặt kính là phần tiếp xúc trực tiếp và nhiều nhất với người dùng nên khi có bất kỳ hư hỏng nào xảy ra bạn chắc chắn sẽ dễ nhận biết nó qua các dấu hiệu có thể nhìn thấy bằng mắt thường như:

 • Mặt kính điện thoại Samsung nứt vỡ nhưng cảm ứng vẫn hoạt động tốt, màn hình hiển thị hình ảnh bình thường.
 • Trầy xước mặt kính do chủ quan không sử dụng trang bị bảo vệ máy như kính cường lực, ốp lưng,…
 • Tay rất dễ bị thương khi tiếp xúc với mặt kính điện thoại Samsung bị vỡ.
 • Các vết xước nặng trên màn hình Samsung lâu ngày bị ố vàng và không thể vệ sinh được làm giảm khả năng hiển thị của màn hình.

Tuy nhiên cũng có nhiều dấu hiệu khó nhận biết nếu bạn là người không có kỹ năng cũng như kinh nghiệm. Vậy nên nếu muốn xác định đúng tình trạng màn hình hãy mang thiết bị đến trung tâm sửa chữa để được kỹ thuật viên kiểm tra kỹ hơn. Từ đó bạn mới có thể xác định được khi nào nên thay mặt kính và khi nào nên thay mặt kính màn hình Samsung.

Dấu hiệu cần ép kính ép kính Samung
Dấu hiệu cần ép kính ép kính Samung

3. Các lý do làm cho mặt kính Samsung bị hư hỏng bạn cần lưu ý 

Hầu hết các trường hợp màn hình điện thoại Samsung nứt vỡ đều xuất phát từ thói quen sử dụng hàng ngày của người dùng. Dưới đây là một số nguyên nhân chủ yếu thường xuyên xảy ra làm hư mặt kính điện thoại Samsung mà người dùng cần lưu ý:

 • Nguyên nhân đầu tiên là do rơi vỡ khiến mặt kính màn hình điện thoại Samsung mau hư hỏng.
 • Không trang bị các phụ kiện bảo vệ màn hình nên khi va đập dễ bị hư hỏng nứt vỡ mặt kính.
 • Để điện thoại cùng với các vật nhọn, cứng như chìa khoá hoặc để dưới gối ngủ đều có thể khiến điện thoại hỏng mặt kính.
 • Ít vệ sinh màn hình, các vết bám bẩn lâu ngày ố vàng không lau chùi được.
Lý do khiến mặt kính Samsung bị hỏng
Lý do khiến mặt kính Samsung bị hỏng vì những lý do sau:

4. Thay ép kính điện thoại Samsung có gây ảnh hưởng gì cho máy không?

Người dùng thường hay lo lắng việc ép kính màn hình Samsung sẽ gây ảnh hưởng đến các bộ phận khác của điện thoại. Vậy bạn cần lưu ý một số thông tin dưới đây để nhìn nhận vấn đề đúng hơn:

Màn hình điện thoại Samsung được cấu tạo bởi ba lớp chính:

 • Màn hình bên trong có chức năng hiển thị hình ảnh.
 • Cảm ứng ở giữa có vai trò đảm nhận các lệnh tương tác từ người dùng như vuốt, chạm.
 • Mặt kính bên ngoài có vai trò bảo vệ màn hình và cảm ứng bên trong.

Ba lớp của màn hình được liên kết bằng keo OCA. Nên khi bạn thay lớp kính bảo vệ bên ngoài thì các lớp cảm ứng hay lớp hiển thị đều không bị ảnh hưởng gì cả. Nhưng trường hợp xấu nhất vẫn có thể xảy ra nếu bạn gửi gắm thiết bị cho sai người sửa chữa, hoặc tay nghề họ còn kém.

5. Thay ép kính Samsung có bị mất lớp chống nước không?

Các dòng điện thoại Samsung ngày nay đều có có trang bị khả năng chống nước. Điều này giúp hạn chế các lỗi do nước gây ra. Tuy nhiên cũng là một trở ngại khi tiến hành tháo máy nhằm ép kính màn hình Samsung mới. Vì lớp chống nước này rất dễ mất, nhưng nếu sử dụng dịch vụ tại Thanh Trang Mobile, chúng tôi cam kết sau khi thay thế linh kiện xong sẽ dán một lớp keo chống nước chất lượng để máy của bạn vẫn không khác gì so với ban đầu.

Ép kính điện thoại Samsung có làm mất kháng nước không
Ép kính điện thoại Samsung có làm mất kháng nước không?

6. Những lưu ý mà bạn cần biết khi ép kính màn hình Samsung 

Khi lựa chọn địa chỉ thay kính màn hình Samsung bạn cần lưu ý một số điểm sau để tránh trường hợp tiền mất tật mang:

Đánh giá chất lượng màn hình: Trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại màn hình khác nhau. Với nhiều mức giá hấp dẫn, cực rẻ thì các loại màn hình giả, không rõ xuất xứ xâm nhập mạnh mẽ vào các cửa hàng kém chất lượng. Các loại màn hình này thường có độ nhạy kém, màu sắc hiển thị xấu,… Vậy nên hãy kiểm tra chất lượng màn hình thật kỹ trước khi tiến hành thay mới.

Đội ngũ nhân viên uy tín: Công việc thay màn hình, ép kính đòi hỏi những kỹ thuật viên nhiều kinh nghiệm, tỉ mỉ. Vậy nên hãy cẩn thận tránh giao máy cho nhân viên mới, tay nghề chưa cao bởi họ có thể vô tình tác động đến các linh kiện bên trong.

7. Lí do nên chọn Thanh Trang Mobile làm nơi ép kính điện thoại Samsung của bạn

Với kinh nghiệm dày dặn của đội ngũ kỹ thuật viên cùng hệ thống máy móc hỗ trợ hiện đại, khi hoàn thành, điện thoại Samsung của bạn sẽ có độ hoàn thiện cao và đẹp nhất. Hãy đến Thanh Trang Mobile ngay với cam kết về dịch vụ thay mặt kính màn hình Samsung đạt chuẩn hàng đầu bao gồm:

7.1 Không luộc đồ, tráo đổi linh kiện

Thanh Trang Mobile cam kết với khách hàng bằng danh dự và uy tín trong nhiều năm qua về vấn đề tráo đổi linh kiện. Khách hàng hoàn toàn có thể theo dõi trực tiếp cả quá trình ép kính điện thoại hay các dịch vụ khác của cửa hàng. Trước khi tiến hành sửa chữa bạn sẽ được ký tên vào tất cả linh kiện. Và sau khi hoàn tất quá trình sửa chữa bạn sẽ được kiểm tra lại chữ ký rồi kỹ thuật viên mới ráp lại máy.

Không luộc đồ hay tráo đổi linh kiện khi ép kính điện thoại Samsung.
Không luộc đồ hay tráo đổi linh kiện khi ép kính điện thoại Samsung.

7.2 Giá ép kính Samsung hợp lý, minh bạch 

Báo giá ép màn hình Samsung hợp lí với chất lượng kính, cam kết không đôn giá, báo giá sai lệch với thị trường chung. Chỉ thay mới khi không thể sửa được, không câu dẫn sửa thêm các bộ phận không có lỗi.

7.3 Linh kiện chính hãng

Đảm bảo linh kiện tại cửa hàng đều là hàng chính hãng, không sử dụng đồ lô, không rõ nguồn gốc, kém chất lượng.

7.4 Tay nghề cao 

Nhân viên có kinh nghiệm làm việc lâu năm, luôn trau dồi kỹ thuật chuyên môn mỗi ngày, tận tâm, nhiệt huyết với nghề.

7.5 Xem trực tiếp quá trình thay 

Bạn có thể theo dõi trực tiếp cả quá trình sửa điện thoại để tránh vấn đề tráo đổi linh kiện hoặc lấy cắp dữ liệu.

Trực tiếp quá trình ép kính Samsung tại Thanh Trang Mobile.
Trực tiếp quá trình ép kính Samsung tại Thanh Trang Mobile.

7.6 Thời gian sửa nhanh chóng, đúng hẹn 

Ép kính điện thoại Samsung mất bao lâu? Chỉ trong 30p – 60p thì nhân viên sẽ hoàn thiện xong phần thay ép kính mới, khách hàng có thể nhận lại máy trong ngày mà không cần đợi lâu.

8. Quy trình thay ép kính điện thoại tại Thanh Trang Mobile

 • Nhân viên tiếp nhận máy và kiểm tra tình trạng mặt kính.
 • Tháo máy cho khách hàng ký tên lên tất cả các linh kiện.
 • Kỹ thuật tiến hành sửa chữa ép lại mặt kính mới và kiểm tra lại các tính năng của máy.
 • Cho khách kiểm tra lại toàn bộ chữ ký và tiến hành ráp lại trước sự chứng kiến của khách hàng.
 • Bàn giao cho khách hàng kiểm tra máy và ghi phiếu bảo hành.

Bài viết trên đã tổng hợp hầu hết các thông tin về ép kính điện thoại Samsung. Nếu bạn đang cần một địa chỉ sửa chữa uy tín thì hãy tham khảo Thanh Trang Mobile nhé. Đây là trung tâm sửa chữa thiết bị di động với nhiều năm kinh nghiệm và đảm bảo giá cả luôn tốt nhất thị trường. Hy vọng với thông tin trên bạn đã được giải đáp tất cả các thắc mắc liên quan đến vấn đề thay ép kính điện thoại Samsung.

Thanh Trang Mobile – Địa điểm tốt nhất cho bạn về thay ép kính màn hình Samsung

Hotline: (08) 1900-8879

Fanpage: https://www.facebook.com/thanhtrangmobile/

Các chi nhánh của chúng tôi:

✪ CN1: 140 Nguyễn Xuân Khoát, Tân Phú, HCM

✪ CN2: 1068 Âu cơ, phường 14, quận Tân bình

✪ CN3: 10a Nguyễn Ảnh Thủ, phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, HCM

✪ CN4: 7/3 Tô Ký, Trung Chánh, Hóc Môn, HCM

THỜI GIAN LÀM VIỆC:

Thứ Hai – Thứ Bảy: 9h00 – 20h30

Chủ Nhật: 11h00 – 18h30

Sửa: 60 Phút Bảo hành: 12 Tháng
Liên hệ báo giá
-41%
Sửa: 60 Phút Bảo hành: 15 Tháng
890.000 
-32%
Sửa: 60 Phút Bảo hành: 12 Tháng
950.000 
-21%
1.270.000 
Sửa: 60 Phút Bảo hành: 12 Tháng
Liên hệ báo giá
Sửa: 60 Phút Bảo hành: 12 Tháng
Liên hệ báo giá
Sửa: 60 Phút Bảo hành: 12 Tháng
Liên hệ báo giá
-8%
Sửa: 60 Phút Bảo hành: 12 Tháng
1.470.000 
-12%
Sửa: 60 Phút Bảo hành: 12 Tháng
1.530.000 
-18%
Sửa: 60 Phút Bảo hành: 12 Tháng
1.390.000 
-39%
730.000 
Sửa: 60 Phút Bảo hành: 6 Tháng
Liên hệ báo giá
Bảo hành: 12 tháng
Liên hệ báo giá
Bảo hành: 12 tháng
Liên hệ báo giá
Sửa: 60 Phút Bảo hành: 12 Tháng
Liên hệ báo giá
Bảo hành: 6 Tháng
Liên hệ báo giá
Liên hệ báo giá
Sửa: 60 Phút Bảo hành: 12 Tháng
Liên hệ báo giá
-27%
Sửa: 60 Phút Bảo hành: 12 Tháng
400.000 
Sửa: 60 Phút Bảo hành: 12 Tháng
Liên hệ báo giá
-28%
Sửa: 60 Phút Bảo hành: 12 Tháng
290.000 
-38%
400.000 
-33%
Sửa: 60 Phút Bảo hành: 12 Tháng
1.140.000 
-36%
Sửa: 60 Phút Bảo hành: 12 Tháng
1.290.000 
-32%
Sửa: 60 Phút Bảo hành: 12 Tháng
990.000 
-3%
390.000 
-28%
290.000 
-28%
290.000 
-20%
400.000 
-40%
450.000 

Màn hình điện thoại Samsung của bạn đang gặp vấn đề? Bạn đang phân vân với lỗi hư màn hình như vậy thì địa chỉ sửa chữa Samsung ở đâu uy tín? Hãy tham khảo bài viết dưới đây để có thêm thông tin chi tiết về dịch vụ ép kính Samsung nhé.

1. Giá ép kính điện thoại Samsung chi tiết

Ép kính điện thoại Samsung giá bao nhiêu? Dưới đây là bảng giá ép màn hình Samsung một số dòng nổi bật mà bạn có thể tham khảo.

STT Model Giá thay kính Bảo hành
1 Thay ép kính Samsung A01 230.000 VNĐ 12 tháng
2 Thay ép kính Samsung A02 270.000 VNĐ 12 tháng
3 Thay ép kính Samsung A02s 290.000 VNĐ 12 tháng
4 Thay ép kính Samsung A03 330.000 VNĐ 12 tháng
5 Thay ép kính Samsung A03s 350.000 VNĐ 12 tháng
6 Thay ép kính Samsung A10 270.000 VNĐ 12 tháng
7 Thay ép kính Samsung A10S 290.000 VNĐ 12 tháng
8 Thay ép kính Samsung A11 310.000 VNĐ 12 tháng
9 Thay ép kính Samsung A12 330.000 VNĐ 12 tháng
10 Thay ép kính Samsung A20 300.000 VNĐ 12 tháng
11 Thay ép kính Samsung A20S 300.000 VNĐ 12 tháng
12 Thay ép kính Samsung A21S 300.000 VNĐ 12 tháng
13 Thay ép kính Samsung A3 – 2015 Liên hệ 12 tháng
14 Thay ép kính Samsung A3 – 2016 Liên hệ 12 tháng
15 Thay ép kính Samsung A3 – 2017 300.000 VNĐ 12 tháng
16 Thay ép kính Samsung A30 350.000 VNĐ 12 tháng
17 Thay ép kính Samsung A30S 350.000 VNĐ 12 tháng
18 Thay ép kính Samsung A31 350.000 VNĐ 12 tháng
19 Thay ép kính Samsung A32 400.000 VNĐ 12 tháng
20 Thay ép kính Samsung A33 Liên hệ 12 tháng
21 Thay ép kính Samsung A40 350.000 VNĐ 12 tháng
22 Thay ép kính Samsung A40S 350.000 VNĐ 12 tháng
23 Thay ép kính Samsung A41 400.000 VNĐ 12 tháng
24 Thay ép kính Samsung A42 Liên hệ 12 tháng
25 Thay ép kính Samsung A5 – 2015 300.000 VNĐ 12 tháng
26 Thay ép kính Samsung A5 – 2016 300.000 VNĐ 12 tháng
27 Thay ép kính Samsung A5 – 2017 300.000 VNĐ 12 tháng
28 Thay ép kính Samsung A50 350.000 VNĐ 12 tháng
29 Thay ép kính Samsung A50S 350.000 VNĐ 12 tháng
30 Thay ép kính Samsung A51 450.000 VNĐ 12 tháng
31 Thay ép kính Samsung A52 400.000 VNĐ 12 tháng
32 Thay ép kính Samsung A6 – 2018 350.000 VNĐ 12 tháng
33 Thay ép kính Samsung A6 Pus – 2018 300.000 VNĐ 12 tháng
34 Thay ép kính Samsung A60 400.000 VNĐ 12 tháng
35 Thay ép kính Samsung A7 – 2015 300.000 VNĐ 12 tháng
36 Thay ép kính Samsung A7 – 2016 300.000 VNĐ 12 tháng
37 Thay ép kính Samsung A7 – 2017 300.000 VNĐ 12 tháng
38 Thay ép kính Samsung A7 – 2018 350.000 VNĐ 12 tháng
39 Thay ép kính Samsung A70 450.000 VNĐ 12 tháng
40 Thay ép kính Samsung A70S 450.000 VNĐ 12 tháng
41 Thay ép kính Samsung A71 500.000 VNĐ 12 tháng
42 Thay ép kính Samsung A72 Liên hệ 12 tháng
43 Thay ép kính Samsung A73 Liên hệ 12 tháng
44 Thay ép kính Samsung A8 – 2015 350.000 VNĐ 12 tháng
45 Thay ép kính Samsung A8 – 2016 300.000 VNĐ 12 tháng
46 Thay ép kính Samsung A8 – 2018 300.000 VNĐ 12 tháng
47 Thay ép kính Samsung A8 Plus – 2018 350.000 VNĐ 12 tháng
48 Thay ép kính Samsung A8 Star 350.000 VNĐ 12 tháng
49 Thay ép kính Samsung A80 600.000 VNĐ 12 tháng
50 Thay ép kính Samsung A80s Liên hệ 12 tháng
51 Thay ép kính Samsung A9 – 2016 Liên hệ 12 tháng
52 Thay ép kính Samsung A9 – 2018 350.000 VNĐ 12 tháng
53 Thay ép kính Samsung A9 Pro 400.000 VNĐ 12 tháng
54 Thay ép kính Samsung C5 Pro Liên hệ 12 tháng
55 Thay ép kính Samsung C7 Pro Liên hệ 12 tháng
56 Thay ép kính Samsung C9 Liên hệ 12 tháng
57 Thay ép kính Samsung C9 Pro Liên hệ 12 tháng
58 Thay ép kính Samsung J2 Pro 300.000 VNĐ 12 tháng
59 Thay ép kính Samsung J3 Pro 300.000 VNĐ 12 tháng
60 Thay ép kính Samsung J4 – 2018 350.000 VNĐ 12 tháng
61 Thay ép kính Samsung J4 Plus 300.000 VNĐ 12 tháng
62 Thay ép kính Samsung J5 – 2015 Liên hệ 12 tháng
63 Thay ép kính Samsung J5 – 2016 300.000 VNĐ 12 tháng
64 Thay ép kính Samsung J5 Prime 300.000 VNĐ 12 tháng
65 Thay ép kính Samsung J5 Pro 300.000 VNĐ 12 tháng
66 Thay ép kính Samsung J6 – 2018 350.000 VNĐ 12 tháng
67 Thay ép kính Samsung J6 Plus Liên hệ 12 tháng
68 Thay ép kính Samsung J7 – 2015 300.000 VNĐ 12 tháng
69 Thay ép kính Samsung J7 – 2016 350.000 VNĐ 12 tháng
70 Thay ép kính Samsung J7 Plus 350.000 VNĐ 12 tháng
71 Thay ép kính Samsung J7 Prime 300.000 VNĐ 12 tháng
72 Thay ép kính Samsung J7 Pro 350.000 VNĐ 12 tháng
73 Thay ép kính Samsung J8 – 2018 350.000 VNĐ 12 tháng
74 Thay ép kính Samsung M10 300.000 VNĐ 12 tháng
75 Thay ép kính Samsung M11 300.000 VNĐ 12 tháng
76 Thay ép kính Samsung M20 300.000 VNĐ 12 tháng
77 Thay ép kính Samsung M21 350.000 VNĐ 12 tháng
78 Thay ép kính Samsung M30 400.000 VNĐ 12 tháng
79 Thay ép kính Samsung M30s Liên hệ 12 tháng
80 Thay ép kính Samsung M31 400.000 VNĐ 12 tháng
81 Thay ép kính Samsung M40 350.000 VNĐ 12 tháng
82 Thay ép kính Samsung M41 Liên hệ 12 tháng
83 Thay ép kính Samsung M42 Liên hệ 12 tháng
84 Thay ép kính Samsung M50 400.000 VNĐ 12 tháng
85 Thay ép kính Samsung M51 450.000 VNĐ 12 tháng
86 Thay ép kính Samsung M52 Liên hệ 12 tháng
87 Thay ép kính Samsung M53 Liên hệ 12 tháng
88 Thay ép kính Samsung M62 Liên hệ 12 tháng
89 Thay ép kính Samsung Note 10 1.090.000 VNĐ 12 tháng
90 Thay ép kính Samsung Note 10 Lite 590.000 VNĐ 12 tháng
91 Thay ép kính Samsung Note 10 Plus 1.200.000 VNĐ 12 tháng
92 Thay ép kính Samsung Note 20 1.190.000 VNĐ 12 tháng
93 Thay ép kính Samsung Note 20 Ultra 1.390.000 VNĐ 12 tháng
94 Thay ép kính Samsung Note 7/FE 1.200.000 VNĐ 12 tháng
95 Thay ép kính Samsung Note 8 950.000 VNĐ 12 tháng
96 Thay ép kính Samsung Note 9 950.000 VNĐ 12 tháng
97 Thay ép kính Samsung S10 1.050.000 VNĐ 12 tháng
98 Thay ép kính Samsung S10 Plus 1.200.000 VNĐ 12 tháng
99 Thay ép kính Samsung S10e 1.000.000 VNĐ 12 tháng
100 Thay ép kính Samsung S20 1.050.000 VNĐ 12 tháng
101 Thay ép kính Samsung S20 Ultra 1.200.000 VNĐ 12 tháng
102 Thay ép kính Samsung S20+ 1.200.000 VNĐ 12 tháng
103 Thay ép kính Samsung S21 + 1.200.000 VNĐ 12 tháng
104 Thay ép kính Samsung S21 5G 950.000 VNĐ 12 tháng
105 Thay ép kính Samsung S21 Ultra 1.500.000 VNĐ 12 tháng
106 Thay ép kính Samsung S22 Liên hệ 12 tháng
107 Thay ép kính Samsung S22 Plus Liên hệ 12 tháng
108 Thay ép kính Samsung S22 Ultra Liên hệ 12 tháng
109 Thay ép kính Samsung S4 350.000 VNĐ 12 tháng
110 Thay ép kính Samsung S5 350.000 VNĐ 12 tháng
111 Thay ép kính Samsung S6 400.000 VNĐ 12 tháng
112 Thay ép kính Samsung S6 Active 600.000 VNĐ 12 tháng
113 Thay ép kính Samsung S6 Edge Plus 800.000 VNĐ 12 tháng
114 Thay ép kính Samsung S7 450.000 VNĐ 12 tháng
115 Thay ép kính Samsung S7 Edge 850.000 VNĐ 12 tháng
116 Thay ép kính Samsung S8 850.000 VNĐ 12 tháng
117 Thay ép kính Samsung S8 plus 950.000 VNĐ 12 tháng
118 Thay ép kính Samsung S9 900.000 VNĐ 12 tháng
119 Thay ép kính Samsung S9 plus 950.000 VNĐ 12 tháng
120 Thay ép kính Samsung Z Flip 1.900.000 VNĐ 12 tháng
121 Thay ép kính Samsung Z Flip 2 Liên hệ 12 tháng
122 Thay ép kính Samsung Z Flip 3 Liên hệ 12 tháng
123 Thay ép kính Samsung Z Fold 2.800.000 VNĐ 12 tháng
124 Thay ép kính Samsung Z Fold2 2.800.000 VNĐ 12 tháng
125 Thay ép kính Samsung Z Fold 3 Liên hệ 12 tháng
126 Thay ép kính Samsung Z Fold 4 Liên hệ 12 tháng
127 Thay kính Samsung Galaxy Note Edge Liên hệ 12 tháng

Lưu ý: bảng giá trên đã bao gồm công kiểm tra, thay thế và bảo hành. Không có bất kì chi phí phát sinh nào khác.

Chúng tôi nhận thay các dòng khác màn hình điện thoại Samsung mọi dòng A, dòng M, dòng S, dòng Note và cả dòng J. Vì thế ngay khi có nhu cầu hãy liên hệ với Thanh Trang Mobile để được tư vấn và báo giá chi tiết nhất. Bên cạnh đó, Thanh Trang Mobile còn cung cấp dịch vụ ép kính iPhoneép kính điện thoại Realme chính hãng.

2. Dấu hiệu nhận biết điện thoại Samsung của bạn cần ép kính

Vì mặt kính là phần tiếp xúc trực tiếp và nhiều nhất với người dùng nên khi có bất kỳ hư hỏng nào xảy ra bạn chắc chắn sẽ dễ nhận biết nó qua các dấu hiệu có thể nhìn thấy bằng mắt thường như:

 • Mặt kính điện thoại Samsung nứt vỡ nhưng cảm ứng vẫn hoạt động tốt, màn hình hiển thị hình ảnh bình thường.
 • Trầy xước mặt kính do chủ quan không sử dụng trang bị bảo vệ máy như kính cường lực, ốp lưng,…
 • Tay rất dễ bị thương khi tiếp xúc với mặt kính điện thoại Samsung bị vỡ.
 • Các vết xước nặng trên màn hình Samsung lâu ngày bị ố vàng và không thể vệ sinh được làm giảm khả năng hiển thị của màn hình.

Tuy nhiên cũng có nhiều dấu hiệu khó nhận biết nếu bạn là người không có kỹ năng cũng như kinh nghiệm. Vậy nên nếu muốn xác định đúng tình trạng màn hình hãy mang thiết bị đến trung tâm sửa chữa để được kỹ thuật viên kiểm tra kỹ hơn. Từ đó bạn mới có thể xác định được khi nào nên thay mặt kính và khi nào nên thay mặt kính màn hình Samsung.

Dấu hiệu cần ép kính ép kính Samung
Dấu hiệu cần ép kính ép kính Samung

3. Các lý do làm cho mặt kính Samsung bị hư hỏng bạn cần lưu ý 

Hầu hết các trường hợp màn hình điện thoại Samsung nứt vỡ đều xuất phát từ thói quen sử dụng hàng ngày của người dùng. Dưới đây là một số nguyên nhân chủ yếu thường xuyên xảy ra làm hư mặt kính điện thoại Samsung mà người dùng cần lưu ý:

 • Nguyên nhân đầu tiên là do rơi vỡ khiến mặt kính màn hình điện thoại Samsung mau hư hỏng.
 • Không trang bị các phụ kiện bảo vệ màn hình nên khi va đập dễ bị hư hỏng nứt vỡ mặt kính.
 • Để điện thoại cùng với các vật nhọn, cứng như chìa khoá hoặc để dưới gối ngủ đều có thể khiến điện thoại hỏng mặt kính.
 • Ít vệ sinh màn hình, các vết bám bẩn lâu ngày ố vàng không lau chùi được.
Lý do khiến mặt kính Samsung bị hỏng
Lý do khiến mặt kính Samsung bị hỏng vì những lý do sau:

4. Thay ép kính điện thoại Samsung có gây ảnh hưởng gì cho máy không?

Người dùng thường hay lo lắng việc ép kính màn hình Samsung sẽ gây ảnh hưởng đến các bộ phận khác của điện thoại. Vậy bạn cần lưu ý một số thông tin dưới đây để nhìn nhận vấn đề đúng hơn:

Màn hình điện thoại Samsung được cấu tạo bởi ba lớp chính:

 • Màn hình bên trong có chức năng hiển thị hình ảnh.
 • Cảm ứng ở giữa có vai trò đảm nhận các lệnh tương tác từ người dùng như vuốt, chạm.
 • Mặt kính bên ngoài có vai trò bảo vệ màn hình và cảm ứng bên trong.

Ba lớp của màn hình được liên kết bằng keo OCA. Nên khi bạn thay lớp kính bảo vệ bên ngoài thì các lớp cảm ứng hay lớp hiển thị đều không bị ảnh hưởng gì cả. Nhưng trường hợp xấu nhất vẫn có thể xảy ra nếu bạn gửi gắm thiết bị cho sai người sửa chữa, hoặc tay nghề họ còn kém.

5. Thay ép kính Samsung có bị mất lớp chống nước không?

Các dòng điện thoại Samsung ngày nay đều có có trang bị khả năng chống nước. Điều này giúp hạn chế các lỗi do nước gây ra. Tuy nhiên cũng là một trở ngại khi tiến hành tháo máy nhằm ép kính màn hình Samsung mới. Vì lớp chống nước này rất dễ mất, nhưng nếu sử dụng dịch vụ tại Thanh Trang Mobile, chúng tôi cam kết sau khi thay thế linh kiện xong sẽ dán một lớp keo chống nước chất lượng để máy của bạn vẫn không khác gì so với ban đầu.

Ép kính điện thoại Samsung có làm mất kháng nước không
Ép kính điện thoại Samsung có làm mất kháng nước không?

6. Những lưu ý mà bạn cần biết khi ép kính màn hình Samsung 

Khi lựa chọn địa chỉ thay kính màn hình Samsung bạn cần lưu ý một số điểm sau để tránh trường hợp tiền mất tật mang:

Đánh giá chất lượng màn hình: Trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại màn hình khác nhau. Với nhiều mức giá hấp dẫn, cực rẻ thì các loại màn hình giả, không rõ xuất xứ xâm nhập mạnh mẽ vào các cửa hàng kém chất lượng. Các loại màn hình này thường có độ nhạy kém, màu sắc hiển thị xấu,… Vậy nên hãy kiểm tra chất lượng màn hình thật kỹ trước khi tiến hành thay mới.

Đội ngũ nhân viên uy tín: Công việc thay màn hình, ép kính đòi hỏi những kỹ thuật viên nhiều kinh nghiệm, tỉ mỉ. Vậy nên hãy cẩn thận tránh giao máy cho nhân viên mới, tay nghề chưa cao bởi họ có thể vô tình tác động đến các linh kiện bên trong.

7. Lí do nên chọn Thanh Trang Mobile làm nơi ép kính điện thoại Samsung của bạn

Với kinh nghiệm dày dặn của đội ngũ kỹ thuật viên cùng hệ thống máy móc hỗ trợ hiện đại, khi hoàn thành, điện thoại Samsung của bạn sẽ có độ hoàn thiện cao và đẹp nhất. Hãy đến Thanh Trang Mobile ngay với cam kết về dịch vụ thay mặt kính màn hình Samsung đạt chuẩn hàng đầu bao gồm:

7.1 Không luộc đồ, tráo đổi linh kiện

Thanh Trang Mobile cam kết với khách hàng bằng danh dự và uy tín trong nhiều năm qua về vấn đề tráo đổi linh kiện. Khách hàng hoàn toàn có thể theo dõi trực tiếp cả quá trình ép kính điện thoại hay các dịch vụ khác của cửa hàng. Trước khi tiến hành sửa chữa bạn sẽ được ký tên vào tất cả linh kiện. Và sau khi hoàn tất quá trình sửa chữa bạn sẽ được kiểm tra lại chữ ký rồi kỹ thuật viên mới ráp lại máy.

Không luộc đồ hay tráo đổi linh kiện khi ép kính điện thoại Samsung.
Không luộc đồ hay tráo đổi linh kiện khi ép kính điện thoại Samsung.

7.2 Giá ép kính Samsung hợp lý, minh bạch 

Báo giá ép màn hình Samsung hợp lí với chất lượng kính, cam kết không đôn giá, báo giá sai lệch với thị trường chung. Chỉ thay mới khi không thể sửa được, không câu dẫn sửa thêm các bộ phận không có lỗi.

7.3 Linh kiện chính hãng

Đảm bảo linh kiện tại cửa hàng đều là hàng chính hãng, không sử dụng đồ lô, không rõ nguồn gốc, kém chất lượng.

7.4 Tay nghề cao 

Nhân viên có kinh nghiệm làm việc lâu năm, luôn trau dồi kỹ thuật chuyên môn mỗi ngày, tận tâm, nhiệt huyết với nghề.

7.5 Xem trực tiếp quá trình thay 

Bạn có thể theo dõi trực tiếp cả quá trình sửa điện thoại để tránh vấn đề tráo đổi linh kiện hoặc lấy cắp dữ liệu.

Trực tiếp quá trình ép kính Samsung tại Thanh Trang Mobile.
Trực tiếp quá trình ép kính Samsung tại Thanh Trang Mobile.

7.6 Thời gian sửa nhanh chóng, đúng hẹn 

Ép kính điện thoại Samsung mất bao lâu? Chỉ trong 30p – 60p thì nhân viên sẽ hoàn thiện xong phần thay ép kính mới, khách hàng có thể nhận lại máy trong ngày mà không cần đợi lâu.

8. Quy trình thay ép kính điện thoại tại Thanh Trang Mobile

 • Nhân viên tiếp nhận máy và kiểm tra tình trạng mặt kính.
 • Tháo máy cho khách hàng ký tên lên tất cả các linh kiện.
 • Kỹ thuật tiến hành sửa chữa ép lại mặt kính mới và kiểm tra lại các tính năng của máy.
 • Cho khách kiểm tra lại toàn bộ chữ ký và tiến hành ráp lại trước sự chứng kiến của khách hàng.
 • Bàn giao cho khách hàng kiểm tra máy và ghi phiếu bảo hành.

Bài viết trên đã tổng hợp hầu hết các thông tin về ép kính điện thoại Samsung. Nếu bạn đang cần một địa chỉ sửa chữa uy tín thì hãy tham khảo Thanh Trang Mobile nhé. Đây là trung tâm sửa chữa thiết bị di động với nhiều năm kinh nghiệm và đảm bảo giá cả luôn tốt nhất thị trường. Hy vọng với thông tin trên bạn đã được giải đáp tất cả các thắc mắc liên quan đến vấn đề thay ép kính điện thoại Samsung.

Thanh Trang Mobile – Địa điểm tốt nhất cho bạn về thay ép kính màn hình Samsung

Hotline: (08) 1900-8879

Fanpage: https://www.facebook.com/thanhtrangmobile/

Các chi nhánh của chúng tôi:

✪ CN1: 140 Nguyễn Xuân Khoát, Tân Phú, HCM

✪ CN2: 1068 Âu cơ, phường 14, quận Tân bình

✪ CN3: 10a Nguyễn Ảnh Thủ, phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, HCM

✪ CN4: 7/3 Tô Ký, Trung Chánh, Hóc Môn, HCM

THỜI GIAN LÀM VIỆC:

Thứ Hai – Thứ Bảy: 9h00 – 20h30

Chủ Nhật: 11h00 – 18h30

KHÁCH HÀNG ĐẾN VỚI THANH TRANG MOBILE

Showroom
Thanh Trang Mobile Tân Phú
140 Nguyễn Xuân Khoát, Tân Thành, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 700000
08 1900 9879
Thanh Trang Mobile Tân Bình
1068 Âu Cơ, Phường 14, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
08 1900 9879
Thanh Trang Mobile Quận 12
10A Đ. Nguyễn Ảnh Thủ, Trung Mỹ Tây, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam
08 1900 9879
Thanh Trang Mobile Gò Vấp
107/56 Đường 11, Phường 11, Nguyễn Văn Khối, Gò Vấp, TP.HCM
08 1900 9879