THAY KÍNH CAMERA IPHONE 

Thay kính Camera iPhone  5S/ 5G 100k
Thay kính Camera iPhone 6G 150k
Thay kính Camera iPhone 6 Plus 150k
Thay kính Camera iPhone 6S 150k
Thay kính Camera iPhone 6S Plus 150k
Thay kính Camera iPhone 7G 200k
Thay kính Camera iPhone 7 Plus 200k
Thay kính Camera iPhone 8G 250k
Thay kính Camera iPhone 8 Plus 250k
Thay kính Camera iPhone X 450k
Thay kính Camera iPhone Xr 450k
Thay kính Camera iPhone Xs 550k
Thay kính Camera iPhone Xs Max 650k
Thay kính Camera iPhone 11 950k
Thay kính Camera iPhone 11 Pro 1050k
Thay kính Camera iPhone 11 Pro Max 1250k

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

✪ CN1: 140 Nguyễn Xuân Khoát, Tân Phú, HCM
Điện thoại: 0966.933.179
Email: thanhtrangmobiledotcom@gmail.com

✪ CN2: 01 Tân Sơn Nhì, Tân Phú, HCM
Điện thoại:   0909.03.4444
Email: thanhtrangmobiledotcom@gmail.com