THAY KÍNH CAMERA IPHONE 

Thay kính Camera iPhone  5S/ 5G100k
Thay kính Camera iPhone 6G150k
Thay kính Camera iPhone 6 Plus150k
Thay kính Camera iPhone 6S150k
Thay kính Camera iPhone 6S Plus150k
Thay kính Camera iPhone 7G200k
Thay kính Camera iPhone 7 Plus200k
Thay kính Camera iPhone 8G250k
Thay kính Camera iPhone 8 Plus250k
Thay kính Camera iPhone X450k
Thay kính Camera iPhone Xr450k
Thay kính Camera iPhone Xs550k
Thay kính Camera iPhone Xs Max650k
Thay kính Camera iPhone 11950k
Thay kính Camera iPhone 11 Pro1050k
Thay kính Camera iPhone 11 Pro Max1250k

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

✪ CN1: 140 Nguyễn Xuân Khoát, Tân Phú, HCM
Điện thoại: 0966.933.179
Email: thanhtrangmobiledotcom@gmail.com

✪ CN2: 01 Tân Sơn Nhì, Tân Phú, HCM
Điện thoại:   0909.03.4444
Email: thanhtrangmobiledotcom@gmail.com