Thay màn hình LG

BẢNG GIÁ THAY MÀN HÌNH SONY TẠI THANH TRANG MOBILE

 LG  MÀN HÌNH
LG G7  3250
LG F180 700
LG F200  600
LG F240   850
LG F160   600
LG G3 / F400  1600
LG G2/F320  1000
LG G2/ D800/D802  1100
LG G2 / LS980 1100
LG G2 MINI (D618)  LIÊN HỆ
LG G3 stylus plus ,D690  1500
LG G3 cat 6 / f460 1500
LG F220/ lg GK     700
LG nexus 5 /D820   1250
LG nexus 6   3150
LG F350/G PRO 2   1800
LG F310    800
LG E975     850
LG E970    1700
LG Nexus 4 / E960  1300
LG G4 / H810 / H811    1300
LG – H502F / H500F / LG Magna   1100
LG H540 / LG G4 Stylus     1900
LG K520 / LG G4 Stylus 2  1900
LG D295  1300
LG L70/D320/D325  900
LG L80/D380  1300
LG L90/D405/D410  1200
LG K10 / K410  1300
LG K10(2017) / k20 plus  1300
LG K8  1300
LG K330  1300
LG K7 / X210DS 1300
LG K10 (2017)  1300
LG K8 (2017)​ 1300
LG K7(2017)  1300
LG K10(2018)  ​ 1300
LG K8 (2018) 1300
LG K7(2018)  1300
LG V10 / H960  1300
LG V30  3500
LG V20  1400
LG G5 / H840  1700
LG G6  1900
LG X power / k220  1300