Thay màn hình LG

BẢNG GIÁ THAY MÀN HÌNH SONY TẠI THANH TRANG MOBILE

Lưu ý: Giá đã bao gồm công tháo lắp và bảo hành 24 tháng  (Không phát sinh bất kì chi phí nào).

 LG MÀN HÌNH
LG G7 3250
LG F180700
LG F200 600
LG F240  850
LG F160  600
LG G3 / F400 1600
LG G2/F320 1000
LG G2/ D800/D802 1100
LG G2 / LS9801100
LG G2 MINI (D618) LIÊN HỆ
LG G3 stylus plus ,D690 1500
LG G3 cat 6 / f4601500
LG F220/ lg GK    700
LG nexus 5 /D820  1250
LG nexus 6  3150
LG F350/G PRO 2  1800
LG F310   800
LG E975    850
LG E970   1700
LG Nexus 4 / E960 1300
LG G4 / H810 / H811   1300
LG – H502F / H500F / LG Magna  1100
LG H540 / LG G4 Stylus    1900
LG K520 / LG G4 Stylus 2 1900
LG D295 1300
LG L70/D320/D325 900
LG L80/D380 1300
LG L90/D405/D410 1200
LG K10 / K410 1300
LG K10(2017) / k20 plus 1300
LG K8 1300
LG K330 1300
LG K7 / X210DS1300
LG K10 (2017) 1300
LG K8 (2017)​1300
LG K7(2017) 1300
LG K10(2018)  ​1300
LG K8 (2018)1300
LG K7(2018) 1300
LG V10 / H960 1300
LG V30 3500
LG V20 1400
LG G5 / H840 1700
LG G6 1900
LG X power / k220 1300