Thay màn hình V-Smart

BẢNG GIÁ THAY MÀN HÌNH V-SMART TẠI THANH TRANG MOBILE

Lưu ý: Giá đã bao gồm công tháo lắp và bảo hành 24 tháng  (Không phát sinh bất kì chi phí nào).

VS MART MÀN HÌNH
VS MART JOY 1800
VS MART JOY 1+850
VS MART JOY 2 800
VS MART JOY 2+ 950
VS MART JOY 3  LIÊN HỆ
VS MART JOY 3+  LIÊN HỆ
VS MART ACTIVE 1 1000
VS MART ACTIVE 1+950
VS MART ACTIVE 3  LIÊN HỆ
VS MART STAR900
VS MART STAR 3  LIÊN HỆ
VS MART LIVE 1900
VS MART BEE LIÊN HỆ
VS MART BEE 3  1050