Thay màn hình Vivo

BẢNG GIÁ THAY MÀN HÌNH VIVO TẠI THANH TRANG MOBILE

Lưu ý: Giá đã bao gồm công tháo lắp và bảo hành 24 tháng  (Không phát sinh bất kì chi phí nào).

VIVOMÀN HÌNH
Vivo V1 800
Vivo V1 max1000
Vivo V3 700
Vivo V3 max 950
Vivo V5/ 1601900
Vivo V5 lite 950
Vivo V5s / 1713 1150
Vivo V5 plus/ 16111150
Vivo V7/ 1718 850
Vivo V7 plus 1000
Vivo V9 1200
Vivo V11/ V11i 950
Vivo V15 1050
Vivo Y71 750
Vivo Y66 650
Vivo Y69650
Vivo Y55 650
Vivo Y35 650
Vivo Y51650
Vivo Y53650
Vivo Y20  LIÊN HỆ
Vivo Y21 LIÊN HỆ
Vivo Y27  LIÊN HỆ
Vivo Y33  LIÊN HỆ
Vivo Y13 LIÊN HỆ
Vivo Y22  LIÊN HỆ
Vivo Y23  LIÊN HỆ
Vivo Y11  LIÊN HỆ
Vivo Y31650
Vivo Y83 800
Vivo Y85 800
Vivo Y91 700
Vivo Y93 700
Vivo Y85700
Vivo X7 LIÊN HỆ
Vivo X21  LIÊN HỆ