Thay màn hình Vivo

BẢNG GIÁ THAY MÀN HÌNH VIVO TẠI THANH TRANG MOBILE

Lưu ý: Giá đã bao gồm công tháo lắp và bảo hành 24 tháng  (Không phát sinh bất kì chi phí nào).

VIVO MÀN HÌNH
Vivo V1  800
Vivo V1 max 1000
Vivo V3  700
Vivo V3 max  950
Vivo V5/ 1601 900
Vivo V5 lite  950
Vivo V5s / 1713  1150
Vivo V5 plus/ 1611 1150
Vivo V7/ 1718  850
Vivo V7 plus  1000
Vivo V9  1200
Vivo V11/ V11i  950
Vivo V15  1050
Vivo Y71  750
Vivo Y66  650
Vivo Y69 650
Vivo Y55  650
Vivo Y35  650
Vivo Y51 650
Vivo Y53 650
Vivo Y20   LIÊN HỆ
Vivo Y21  LIÊN HỆ
Vivo Y27   LIÊN HỆ
Vivo Y33   LIÊN HỆ
Vivo Y13  LIÊN HỆ
Vivo Y22   LIÊN HỆ
Vivo Y23   LIÊN HỆ
Vivo Y11   LIÊN HỆ
Vivo Y31 650
Vivo Y83  800
Vivo Y85  800
Vivo Y91  700
Vivo Y93  700
Vivo Y85 700
Vivo X7  LIÊN HỆ
Vivo X21   LIÊN HỆ