Thay màn hình Wiko

BẢNG GIÁ THAY MÀN HÌNH WIKO TẠI THANH TRANG MOBILE

Lưu ý: Giá đã bao gồm công tháo lắp và bảo hành 24 tháng  (Không phát sinh bất kì chi phí nào).

WIKOMÀN HÌNH
Wiko getawayLIÊN HỆ
Wiko bloom LIÊN HỆ
Wiko rainbow up LIÊN HỆ
Wiko ridgeLIÊN HỆ
Wiko rainbowLIÊN HỆ
Wiko rainbow liteLIÊN HỆ
Wiko rainbow jamLIÊN HỆ
Wiko lenny LIÊN HỆ
Wiko lenny 2 LIÊN HỆ
Wiko sunset 2 LIÊN HỆ
Wiko fizz LIÊN HỆ
Wiko kiteLIÊN HỆ
Wiko waxLIÊN HỆ
Wiko highway sings LIÊN HỆ
Wiko highway 4g LIÊN HỆ
Wiko darkmoonLIÊN HỆ
Wiko birdy LIÊN HỆ
Wiko ozzy LIÊN HỆ
Wiko cink slim LIÊN HỆ
Wiko goa LIÊN HỆ
Wiko darkside LIÊN HỆ
Wiko darknigh LIÊN HỆ
Wiko bary LIÊN HỆ
Wiko cink fiveLIÊN HỆ