Thay Nắp Lưng Acer

BẢNG GIÁ THAY NẮP LƯNG ACER

ACER  NẮP LƯNG
B1- 730/B1-731  LIÊN HỆ
B1-723  LIÊN HỆ
B1- 720/B1- 721  LIÊN HỆ
B710  LIÊN HỆ
B1-A71  LIÊN HỆ
A1-830T  LIÊN HỆ
A1-811/810  LIÊN HỆ
A1- 713  LIÊN HỆ
Tab A500 (10 in)  LIÊN HỆ
A1-840/841 LIÊN HỆ