Thay Nắp Lưng Asus

BẢNG GIÁ THAY NẮP LƯNG ASUS

ASUS / ZENFONE NẮP LƯNG
Zenfone 3s max  LIÊN HỆ
Zenfone zoom  LIÊN HỆ
Zenfone 3 5.2″ / Z01DB  LIÊN HỆ
Zenfone 3 5.5″  LIÊN HỆ
Zenfone 3 max 5.2 LIÊN HỆ
Zenfone 3 selfie LIÊN HỆ
Zenfone 3 max 5.5″ LIÊN HỆ
Zenfone live / A007  LIÊN HỆ
Zenfone 4 max pro / X00LD  LIÊN HỆ
Zenfone 4 max  LIÊN HỆ
Zenfone 4 (2018) LIÊN HỆ
Zenfone 4 / TOOL LIÊN HỆ
Zenfone 5 / TOOJ LIÊN HỆ
Zenfone 5 (2018)  LIÊN HỆ
Zenfone max pro m1 LIÊN HỆ
Zenfone max plus m1  LIÊN HỆ
Zenfone 5 lite / A502CG LIÊN HỆ
Zenfone 6 / A601 / TOOG  LIÊN HỆ
Zenfone 4,5 / A450/ TOOQ  LIÊN HỆ
Zenfone 2 /ZE601KL / Z011D  LIÊN HỆ
Zenfone 2 /ZE551ML / Z00AD LIÊN HỆ
Zenfone 2 /ZE550ZL / Z008D LIÊN HỆ
Zenfone 2 / ZE500CL / ZOOD  LIÊN HỆ
Zenfone 2 Laser 5.5 inch / ZE550KL  LIÊN HỆ
Zenfone 2 / ZE500KL / Z00RD  LIÊN HỆ
Zenfone 2 go / ZB500KG LIÊN HỆ
Zenfone 2 Laser 6.0 inch / Z011D LIÊN HỆ
Zenfone MAX / ZC550KL  ​ LIÊN HỆ
Zenfone C / Z007  LIÊN HỆ
Zenfone go 4.5 / ZC451TG LIÊN HỆ
Zenfone go / Z00VD  LIÊN HỆ
Zenfone go 5,5 / ZB551KL  LIÊN HỆ
Zenfone selfie / ZD551KL  LIÊN HỆ
Zenfone zoom / ZX51ML  LIÊN HỆ
Zenpad c (p01y) / Z170CG  LIÊN HỆ
Zenpad c 7.0 / Z270CG  LIÊN HỆ
Zenpad c (p01v) / Z370CG LIÊN HỆ
Zenpad c 7.0 / Z380CG  LIÊN HỆ
Nexus 7 2012/ K008  LIÊN HỆ
Nexus 7 2013/K009  LIÊN HỆ