Thay Nắp Lưng Asus

BẢNG GIÁ THAY NẮP LƯNG ASUS

ASUS / ZENFONENẮP LƯNG
Zenfone 3s max LIÊN HỆ
Zenfone zoom LIÊN HỆ
Zenfone 3 5.2″ / Z01DB LIÊN HỆ
Zenfone 3 5.5″ LIÊN HỆ
Zenfone 3 max 5.2LIÊN HỆ
Zenfone 3 selfieLIÊN HỆ
Zenfone 3 max 5.5″LIÊN HỆ
Zenfone live / A007 LIÊN HỆ
Zenfone 4 max pro / X00LD LIÊN HỆ
Zenfone 4 max LIÊN HỆ
Zenfone 4 (2018)LIÊN HỆ
Zenfone 4 / TOOLLIÊN HỆ
Zenfone 5 / TOOJLIÊN HỆ
Zenfone 5 (2018) LIÊN HỆ
Zenfone max pro m1LIÊN HỆ
Zenfone max plus m1 LIÊN HỆ
Zenfone 5 lite / A502CGLIÊN HỆ
Zenfone 6 / A601 / TOOG LIÊN HỆ
Zenfone 4,5 / A450/ TOOQ LIÊN HỆ
Zenfone 2 /ZE601KL / Z011D LIÊN HỆ
Zenfone 2 /ZE551ML / Z00ADLIÊN HỆ
Zenfone 2 /ZE550ZL / Z008DLIÊN HỆ
Zenfone 2 / ZE500CL / ZOOD LIÊN HỆ
Zenfone 2 Laser 5.5 inch / ZE550KL LIÊN HỆ
Zenfone 2 / ZE500KL / Z00RD LIÊN HỆ
Zenfone 2 go / ZB500KGLIÊN HỆ
Zenfone 2 Laser 6.0 inch / Z011DLIÊN HỆ
Zenfone MAX / ZC550KL  ​LIÊN HỆ
Zenfone C / Z007 LIÊN HỆ
Zenfone go 4.5 / ZC451TGLIÊN HỆ
Zenfone go / Z00VD LIÊN HỆ
Zenfone go 5,5 / ZB551KL LIÊN HỆ
Zenfone selfie / ZD551KL LIÊN HỆ
Zenfone zoom / ZX51ML LIÊN HỆ
Zenpad c (p01y) / Z170CG LIÊN HỆ
Zenpad c 7.0 / Z270CG LIÊN HỆ
Zenpad c (p01v) / Z370CGLIÊN HỆ
Zenpad c 7.0 / Z380CG LIÊN HỆ
Nexus 7 2012/ K008 LIÊN HỆ
Nexus 7 2013/K009 LIÊN HỆ