Thay Nắp Lưng HTC

BẢNG GIÁ THAY NẮP LƯNG HTC 

HTC  NẮP LƯNG
HTC 8X  LIÊN HỆ
HTC 8S  LIÊN HỆ
HTC one 1 sim  LIÊN HỆ
HTC one 2 sim  LIÊN HỆ
HTC one M7 1 sim  LIÊN HỆ
HTC one M7 2 sim LIÊN HỆ
HTC Disire 300  LIÊN HỆ
HTC Disire 500  LIÊN HỆ
HTC Disire 510 LIÊN HỆ
HTC Disire 600  LIÊN HỆ
HTC Disire 700  LIÊN HỆ
HTC Disire 616  LIÊN HỆ
HTC Disire 626  LIÊN HỆ
HTC Disire 620  LIÊN HỆ
HTC Disire 630  LIÊN HỆ
HTC Disire 610 LIÊN HỆ
HTC Disire 603  LIÊN HỆ
HTC Disire 606  LIÊN HỆ
HTC Disire 501​ LIÊN HỆ
HTC Disire 601  LIÊN HỆ
HTC Disire 816 N  LIÊN HỆ
HTC Disire 816 G  LIÊN HỆ
HTC Disire 816 H  LIÊN HỆ
HTC Disire 816W  LIÊN HỆ
HTC Disire 820  ​ LIÊN HỆ
HTC Disire 826  LIÊN HỆ
HTC Disire 728  LIÊN HỆ
HTC Disire 828  LIÊN HỆ
HTC Disire 628  LIÊN HỆ
HTC Disire 526 LIÊN HỆ
HTC one M8  LIÊN HỆ
HTC one E8  LIÊN HỆ
HTC one M8 mini LIÊN HỆ
HTC one E9 /E9 plus LIÊN HỆ
HTC one M9/ M9 plus  LIÊN HỆ
HTC one mini (htc one m4) ​ LIÊN HỆ
HTC one max  LIÊN HỆ
HTC one SV  LIÊN HỆ
HTC one SU  LIÊN HỆ
HTC butterfly X920D,X920E  ​ LIÊN HỆ
HTC butterfly X920s  LIÊN HỆ
HTC Disire EYE  LIÊN HỆ
HTC butterfly 2 LIÊN HỆ
HTC A9s  LIÊN HỆ
HTC one me LIÊN HỆ
HTC one X9 LIÊN HỆ
HTC 10  LIÊN HỆ
HTC 10 EVO LIÊN HỆ
HTC 10 pro  LIÊN HỆ
HTC u play  LIÊN HỆ
HTC U11  LIÊN HỆ
HTC U Ultra LIÊN HỆ