Thay Nắp Lưng HTC

BẢNG GIÁ THAY NẮP LƯNG HTC 

HTC NẮP LƯNG
HTC 8X LIÊN HỆ
HTC 8S LIÊN HỆ
HTC one 1 sim LIÊN HỆ
HTC one 2 sim LIÊN HỆ
HTC one M7 1 sim LIÊN HỆ
HTC one M7 2 simLIÊN HỆ
HTC Disire 300 LIÊN HỆ
HTC Disire 500 LIÊN HỆ
HTC Disire 510LIÊN HỆ
HTC Disire 600 LIÊN HỆ
HTC Disire 700 LIÊN HỆ
HTC Disire 616 LIÊN HỆ
HTC Disire 626 LIÊN HỆ
HTC Disire 620 LIÊN HỆ
HTC Disire 630 LIÊN HỆ
HTC Disire 610LIÊN HỆ
HTC Disire 603 LIÊN HỆ
HTC Disire 606 LIÊN HỆ
HTC Disire 501​LIÊN HỆ
HTC Disire 601 LIÊN HỆ
HTC Disire 816 N LIÊN HỆ
HTC Disire 816 G LIÊN HỆ
HTC Disire 816 H LIÊN HỆ
HTC Disire 816W LIÊN HỆ
HTC Disire 820  ​LIÊN HỆ
HTC Disire 826 LIÊN HỆ
HTC Disire 728 LIÊN HỆ
HTC Disire 828 LIÊN HỆ
HTC Disire 628 LIÊN HỆ
HTC Disire 526LIÊN HỆ
HTC one M8 LIÊN HỆ
HTC one E8 LIÊN HỆ
HTC one M8 miniLIÊN HỆ
HTC one E9 /E9 plusLIÊN HỆ
HTC one M9/ M9 plus LIÊN HỆ
HTC one mini (htc one m4) ​LIÊN HỆ
HTC one max LIÊN HỆ
HTC one SV LIÊN HỆ
HTC one SU LIÊN HỆ
HTC butterfly X920D,X920E  ​LIÊN HỆ
HTC butterfly X920s LIÊN HỆ
HTC Disire EYE LIÊN HỆ
HTC butterfly 2LIÊN HỆ
HTC A9s LIÊN HỆ
HTC one meLIÊN HỆ
HTC one X9LIÊN HỆ
HTC 10 LIÊN HỆ
HTC 10 EVOLIÊN HỆ
HTC 10 pro LIÊN HỆ
HTC u play LIÊN HỆ
HTC U11 LIÊN HỆ
HTC U UltraLIÊN HỆ