Thay Nắp Lưng iPad

BẢNG GIÁ THAY NẮP LƯNG IPAD

IPAD VỎ
IPAD 2 ( A1395-A1397-A1396) 850
IPAD 3 ( A1416-A1430-1403) 850
IPAD 4(A1458-A1459-A1460) 850
IPAD AIR 1 ( A1474-A1476-A1475) 950
IPAD AIR 2( A1566-A1567) 950
IPAD MINI 1( A1432-A1454- A1455) 900
IPAD MINI 2 ( A1489-A1491-A1490) 900
IPAD MINI 3 ( A1599-1600) 900
IPAD MINI 4 ( A1538-A1550) 950
IPAD MINI 5 ( A2133- A2124-A2125-A2126) 950
IPAD PRO 9,7″ ( 2016 ) (A1673 – A1674 – A1675)  1500
IPAD GEN 5 (2018) (A1822 – A1823) 1100
IPAD GEN 6 (2018)/ 9.7 ” ( A1893/ A1954)  1300
IPAD PRO 10,5″ ( 2017) / ĐỜI 1 ( A1701/ A1709/ A1852)  1500
IPAD PRO 10,5″ ( 2017)/ ĐỜI 2/ Air 3 (A2152/ A2153/ A2154/ A2123)  1500
IPAD 10.2 INCH ( GEN 7 )  1300
IPAD PRO 11,0″(2018) (A1980/ A1934/ A1979/ A2013)  1600
IPAD PRO 12.9″ / (A1584/ A1652)/ ĐỜI 1  1700
IPAD PRO 12.9″ (2017) / (A1670/ A1671/ A1821)/ ĐỜI 2 1700
IPAD PRO 12.9″ (2018)/ (A1876/ A1895/ A1983/ A2014)/ ĐỜI 3  1700