Thay Nắp Lưng Lenovo

BẢNG GIÁ THAY NẮP LƯNG LENOVO

LENOVO NẮP LƯNG
S580 LIÊN HỆ
S850 LIÊN HỆ
A6000 LIÊN HỆ
A5000 LIÊN HỆ
S660LIÊN HỆ
S860 LIÊN HỆ
S680 LIÊN HỆ
A7000 LIÊN HỆ
A7000-A LIÊN HỆ
A7000 plus LIÊN HỆ
K860 LIÊN HỆ
K4 Note (A7010) LIÊN HỆ
K50-T5LIÊN HỆ
P780LIÊN HỆ
P1a42 LIÊN HỆ
S6000LIÊN HỆ
A6010LIÊN HỆ
Vibe X2LIÊN HỆ
Vibe K5/ A6020 LIÊN HỆ
S90 LIÊN HỆ
S60-ALIÊN HỆ
A7-30LIÊN HỆ
P770LIÊN HỆ
S930 LIÊN HỆ
S920LIÊN HỆ
S820LIÊN HỆ
P70 LIÊN HỆ
A859LIÊN HỆ
A850 plus LIÊN HỆ
A678LIÊN HỆ
A319LIÊN HỆ
K910 LIÊN HỆ
S930LIÊN HỆ
K860LIÊN HỆ
A650LIÊN HỆ
A606 LIÊN HỆ
A580 LIÊN HỆ
A536 LIÊN HỆ
A529 LIÊN HỆ
A396LIÊN HỆ
A376 LIÊN HỆ
A328 LIÊN HỆ
A326LIÊN HỆ
A238 LIÊN HỆ
S898 LIÊN HỆ
S868 LIÊN HỆ
S760LIÊN HỆ
A500LIÊN HỆ
B6000LIÊN HỆ
A660LIÊN HỆ
A590LIÊN HỆ
P70-a LIÊN HỆ
A526 LIÊN HỆ
S920LIÊN HỆ
A316 LIÊN HỆ
S688LIÊN HỆ
A860 LIÊN HỆ
A5500 TabLIÊN HỆ
A5000 TabLIÊN HỆ
A3500 TabLIÊN HỆ
A3300 TabLIÊN HỆ
A3000 TabLIÊN HỆ
Tab 3 ( TB3 – 710 ) LIÊN HỆ
S90-aLIÊN HỆ
A880LIÊN HỆ
A850LIÊN HỆ
K900LIÊN HỆ
A369LIÊN HỆ
Tab S8-50 / S8 LIÊN HỆ
A216LIÊN HỆ