Thay Nắp Lưng Lenovo

BẢNG GIÁ THAY NẮP LƯNG LENOVO

LENOVO  NẮP LƯNG
S580  LIÊN HỆ
S850  LIÊN HỆ
A6000  LIÊN HỆ
A5000  LIÊN HỆ
S660 LIÊN HỆ
S860  LIÊN HỆ
S680  LIÊN HỆ
A7000  LIÊN HỆ
A7000-A  LIÊN HỆ
A7000 plus  LIÊN HỆ
K860  LIÊN HỆ
K4 Note (A7010)  LIÊN HỆ
K50-T5 LIÊN HỆ
P780 LIÊN HỆ
P1a42  LIÊN HỆ
S6000 LIÊN HỆ
A6010 LIÊN HỆ
Vibe X2 LIÊN HỆ
Vibe K5/ A6020  LIÊN HỆ
S90  LIÊN HỆ
S60-A LIÊN HỆ
A7-30 LIÊN HỆ
P770 LIÊN HỆ
S930  LIÊN HỆ
S920 LIÊN HỆ
S820 LIÊN HỆ
P70  LIÊN HỆ
A859 LIÊN HỆ
A850 plus  LIÊN HỆ
A678 LIÊN HỆ
A319 LIÊN HỆ
K910  LIÊN HỆ
S930 LIÊN HỆ
K860 LIÊN HỆ
A650 LIÊN HỆ
A606  LIÊN HỆ
A580  LIÊN HỆ
A536  LIÊN HỆ
A529  LIÊN HỆ
A396 LIÊN HỆ
A376  LIÊN HỆ
A328  LIÊN HỆ
A326 LIÊN HỆ
A238  LIÊN HỆ
S898  LIÊN HỆ
S868  LIÊN HỆ
S760 LIÊN HỆ
A500 LIÊN HỆ
B6000 LIÊN HỆ
A660 LIÊN HỆ
A590 LIÊN HỆ
P70-a  LIÊN HỆ
A526  LIÊN HỆ
S920 LIÊN HỆ
A316  LIÊN HỆ
S688 LIÊN HỆ
A860  LIÊN HỆ
A5500 Tab LIÊN HỆ
A5000 Tab LIÊN HỆ
A3500 Tab LIÊN HỆ
A3300 Tab LIÊN HỆ
A3000 Tab LIÊN HỆ
Tab 3 ( TB3 – 710 )  LIÊN HỆ
S90-a LIÊN HỆ
A880 LIÊN HỆ
A850 LIÊN HỆ
K900 LIÊN HỆ
A369 LIÊN HỆ
Tab S8-50 / S8  LIÊN HỆ
A216 LIÊN HỆ