Thay Nắp Lưng LG

BẢNG GIÁ THAY NẮP LƯNG LG

 LG NẮP LƯNG
LG G7 LIÊN HỆ
LG F180LIÊN HỆ
LG F200 LIÊN HỆ
LG F240  LIÊN HỆ
LG F160  LIÊN HỆ
LG G3 / F400 LIÊN HỆ
LG G2/F320 LIÊN HỆ
LG G2/ D800/D802 LIÊN HỆ
LG G2 / LS980LIÊN HỆ
LG G2 MINI (D618) LIÊN HỆ
LG G3 stylus plus ,D690 LIÊN HỆ
LG G3 cat 6 / f460LIÊN HỆ
LG F220/ lg GK    LIÊN HỆ
LG nexus 5 /D820  LIÊN HỆ
LG nexus 6  LIÊN HỆ
LG F350/G PRO 2  LIÊN HỆ
LG F310   LIÊN HỆ
LG E975    LIÊN HỆ
LG E970   LIÊN HỆ
LG Nexus 4 / E960 LIÊN HỆ
LG G4 / H810 / H811   LIÊN HỆ
LG – H502F / H500F / LG Magna  LIÊN HỆ
LG H540 / LG G4 Stylus    LIÊN HỆ
LG K520 / LG G4 Stylus 2 LIÊN HỆ
LG D295 LIÊN HỆ
LG L70/D320/D325 LIÊN HỆ
LG L80/D380 LIÊN HỆ
LG L90/D405/D410 LIÊN HỆ
LG K10 / K410 LIÊN HỆ
LG K10(2017) / k20 plus LIÊN HỆ
LG K8 LIÊN HỆ
LG K330 LIÊN HỆ
LG K7 / X210DSLIÊN HỆ
LG K10 (2017) LIÊN HỆ
LG K8 (2017)​LIÊN HỆ
LG K7(2017) LIÊN HỆ
LG K10(2018)  ​LIÊN HỆ
LG K8 (2018)LIÊN HỆ
LG K7(2018) LIÊN HỆ
LG V10 / H960 LIÊN HỆ
LG V30 LIÊN HỆ
LG V20 LIÊN HỆ
LG G5 / H840 LIÊN HỆ
LG G6 LIÊN HỆ
LG X power / k220 LIÊN HỆ