Thay Nắp Lưng LG

BẢNG GIÁ THAY NẮP LƯNG LG

 LG  NẮP LƯNG
LG G7  LIÊN HỆ
LG F180 LIÊN HỆ
LG F200  LIÊN HỆ
LG F240   LIÊN HỆ
LG F160   LIÊN HỆ
LG G3 / F400  LIÊN HỆ
LG G2/F320  LIÊN HỆ
LG G2/ D800/D802  LIÊN HỆ
LG G2 / LS980 LIÊN HỆ
LG G2 MINI (D618)  LIÊN HỆ
LG G3 stylus plus ,D690  LIÊN HỆ
LG G3 cat 6 / f460 LIÊN HỆ
LG F220/ lg GK     LIÊN HỆ
LG nexus 5 /D820   LIÊN HỆ
LG nexus 6   LIÊN HỆ
LG F350/G PRO 2   LIÊN HỆ
LG F310    LIÊN HỆ
LG E975     LIÊN HỆ
LG E970    LIÊN HỆ
LG Nexus 4 / E960  LIÊN HỆ
LG G4 / H810 / H811    LIÊN HỆ
LG – H502F / H500F / LG Magna   LIÊN HỆ
LG H540 / LG G4 Stylus     LIÊN HỆ
LG K520 / LG G4 Stylus 2  LIÊN HỆ
LG D295  LIÊN HỆ
LG L70/D320/D325  LIÊN HỆ
LG L80/D380  LIÊN HỆ
LG L90/D405/D410  LIÊN HỆ
LG K10 / K410  LIÊN HỆ
LG K10(2017) / k20 plus  LIÊN HỆ
LG K8  LIÊN HỆ
LG K330  LIÊN HỆ
LG K7 / X210DS LIÊN HỆ
LG K10 (2017)  LIÊN HỆ
LG K8 (2017)​ LIÊN HỆ
LG K7(2017)  LIÊN HỆ
LG K10(2018)  ​ LIÊN HỆ
LG K8 (2018) LIÊN HỆ
LG K7(2018)  LIÊN HỆ
LG V10 / H960  LIÊN HỆ
LG V30  LIÊN HỆ
LG V20  LIÊN HỆ
LG G5 / H840  LIÊN HỆ
LG G6  LIÊN HỆ
LG X power / k220  LIÊN HỆ