Thay Nắp Lưng Nokia

BẢNG GIÁ THAY NẮP LƯNG NOKIA

NOKIANẮP LƯNG
Lumia 430 LIÊN HỆ
Lumia 435 LIÊN HỆ
Lumia 520 LIÊN HỆ
Lumia 525 LIÊN HỆ
Lumia 540LIÊN HỆ
Lumia 640 LIÊN HỆ
Lumia 640 XL LIÊN HỆ
Lumia 650 LIÊN HỆ
Lumia 950 LIÊN HỆ
Lumia 950 XLLIÊN HỆ
Lumia 625 LIÊN HỆ
Lumia 630/ 635LIÊN HỆ
Lumia 720 LIÊN HỆ
Lumia 730 LIÊN HỆ
Lumia 730 LIÊN HỆ
Lumia 735 LIÊN HỆ
Lumia 800 LIÊN HỆ
Lumia 820 LIÊN HỆ
Lumia 830LIÊN HỆ
Lumia 900LIÊN HỆ
Lumia 920 LIÊN HỆ
Lumia 925LIÊN HỆ
Lumia 930LIÊN HỆ
Lumia 925LIÊN HỆ
Lumia 928 LIÊN HỆ
Lumia 1020 LIÊN HỆ
Lumia 1320LIÊN HỆ
Lumia 1520LIÊN HỆ
Nokia N9 LIÊN HỆ
Nokia X2 ( RM-1013 ) LIÊN HỆ
Nokia X LIÊN HỆ
Nokia XL ( RM-1030)LIÊN HỆ
Nokia 2LIÊN HỆ
Nokia 2.1 (2018) LIÊN HỆ
Nokia 3 LIÊN HỆ
Nokia 3.1 (2018) LIÊN HỆ
Nokia 5 LIÊN HỆ
Nokia 5.1 (2018) LIÊN HỆ
Nokia 5.1 plus / X5 LIÊN HỆ
Nokia 6LIÊN HỆ
Nokia 6.1 (2018) 300
Nokia 6.1 plus/ X6 300
Nokia 7 300
Nokia 7 plus300
Nokia X7/ Nokia 8.1 300
Nokia 8LIÊN HỆ