Thay Nắp Lưng Nokia

BẢNG GIÁ THAY NẮP LƯNG NOKIA

NOKIA NẮP LƯNG
Lumia 430  LIÊN HỆ
Lumia 435  LIÊN HỆ
Lumia 520  LIÊN HỆ
Lumia 525  LIÊN HỆ
Lumia 540 LIÊN HỆ
Lumia 640  LIÊN HỆ
Lumia 640 XL  LIÊN HỆ
Lumia 650  LIÊN HỆ
Lumia 950  LIÊN HỆ
Lumia 950 XL LIÊN HỆ
Lumia 625  LIÊN HỆ
Lumia 630/ 635 LIÊN HỆ
Lumia 720  LIÊN HỆ
Lumia 730  LIÊN HỆ
Lumia 730  LIÊN HỆ
Lumia 735  LIÊN HỆ
Lumia 800  LIÊN HỆ
Lumia 820  LIÊN HỆ
Lumia 830 LIÊN HỆ
Lumia 900 LIÊN HỆ
Lumia 920  LIÊN HỆ
Lumia 925 LIÊN HỆ
Lumia 930 LIÊN HỆ
Lumia 925 LIÊN HỆ
Lumia 928  LIÊN HỆ
Lumia 1020  LIÊN HỆ
Lumia 1320 LIÊN HỆ
Lumia 1520 LIÊN HỆ
Nokia N9  LIÊN HỆ
Nokia X2 ( RM-1013 )  LIÊN HỆ
Nokia X  LIÊN HỆ
Nokia XL ( RM-1030) LIÊN HỆ
Nokia 2 LIÊN HỆ
Nokia 2.1 (2018)  LIÊN HỆ
Nokia 3  LIÊN HỆ
Nokia 3.1 (2018)  LIÊN HỆ
Nokia 5  LIÊN HỆ
Nokia 5.1 (2018)  LIÊN HỆ
Nokia 5.1 plus / X5  LIÊN HỆ
Nokia 6 LIÊN HỆ
Nokia 6.1 (2018)  300
Nokia 6.1 plus/ X6  300
Nokia 7  300
Nokia 7 plus 300
Nokia X7/ Nokia 8.1  300
Nokia 8 LIÊN HỆ