Thay Nắp Lưng Oppo/ Realme

BẢNG GIÁ THAY NẮP LƯNG REALME/ OPPO

 

REALME / OPPONẮP LƯNG
Realme 1 LIÊN HỆ
Realme C1/ A3s LIÊN HỆ
Realme C2/ A1KLIÊN HỆ
Realme 2LIÊN HỆ
realme 2 pro LIÊN HỆ
realme 3 LIÊN HỆ
Realme C3 LIÊN HỆ
REALME C3i LIÊN HỆ
Realme C3 pro LIÊN HỆ
REALME 5 LIÊN HỆ
REALME 5 PROLIÊN HỆ
REALME 5SLIÊN HỆ
REALME 5iLIÊN HỆ
REALME 6 LIÊN HỆ
REALME 6 PRO LIÊN HỆ
REALME 6iLIÊN HỆ
REAKME U1LIÊN HỆ
Oppo Reno LIÊN HỆ
Oppo K3  LIÊN HỆ
Oppo A3s LIÊN HỆ
Oppo A5s LIÊN HỆ
Oppo A52LIÊN HỆ
Oppo A7  LIÊN HỆ
Oppo A71  LIÊN HỆ
Oppo A77 LIÊN HỆ
Oppo A83  LIÊN HỆ
Oppo F3 LIÊN HỆ
Oppo F3 lite LIÊN HỆ
Oppo F3 plus LIÊN HỆ
Oppo F5  LIÊN HỆ
Oppo F7 LIÊN HỆ
Oppo F7 youthLIÊN HỆ
Oppo F9 LIÊN HỆ
Oppo F11LIÊN HỆ
Oppo F11 proLIÊN HỆ
Oppo F1 / A35 LIÊN HỆ
Oppo F1S / A59 400
Oppo F1plus /X9009  LIÊN HỆ
Oppo R5 (R8106) LIÊN HỆ
Oppo R5 (R8106)  LIÊN HỆ
Oppo R7 lite  LIÊN HỆ
Oppo R7S LIÊN HỆ
Oppo R7 plus LIÊN HỆ
Oppo R15  LIÊN HỆ
Oppo R15 plus LIÊN HỆ
Oppo R17 pro  LIÊN HỆ
Oppo R11  LIÊN HỆ
Oppo R11sLIÊN HỆ
Oppo R9s  LIÊN HỆ
Oppo R9 plus  LIÊN HỆ
Oppo R9s plusLIÊN HỆ
Oppo R8001(R1K) LIÊN HỆ
Oppo joy 3 /A11wLIÊN HỆ
Oppo mirror 3 / R3001 LIÊN HỆ
Oppo miror 5 /A51W  LIÊN HỆ
Oppo neo 3 / R831 / R831KLIÊN HỆ
Oppo neo 5 / R1201LIÊN HỆ
Oppo neo 7 / A33W LIÊN HỆ
Oppo Neo 9/ A37  LIÊN HỆ
Oppo Neo 9s/ A39 LIÊN HỆ
Oppo N1  LIÊN HỆ
Oppo N1 miniLIÊN HỆ
Oppo N3 (R5206)LIÊN HỆ
Oppo R815  LIÊN HỆ
Oppo R819 LIÊN HỆ
Oppo R821   LIÊN HỆ
Oppo R827 LIÊN HỆ
Oppo R8113 LIÊN HỆ
Oppo R9007 LIÊN HỆ
Oppo R811LIÊN HỆ
Oppo R1001  LIÊN HỆ
Oppo R2001 LIÊN HỆ
Oppo R829 LIÊN HỆ
Oppo R817LIÊN HỆ
Oppo X909LIÊN HỆ
Oppo X9006,X9007  LIÊN HỆ
Oppo X9076LIÊN HỆ
Oppo U707LIÊN HỆ
Oppo U7015 LIÊN HỆ