Thay Nắp Lưng Oppo/ Realme

BẢNG GIÁ THAY NẮP LƯNG REALME/ OPPO

 

REALME / OPPO NẮP LƯNG
Realme 1  LIÊN HỆ
Realme C1/ A3s  LIÊN HỆ
Realme C2/ A1K LIÊN HỆ
Realme 2 LIÊN HỆ
realme 2 pro  LIÊN HỆ
realme 3  LIÊN HỆ
Realme C3  LIÊN HỆ
REALME C3i  LIÊN HỆ
Realme C3 pro  LIÊN HỆ
REALME 5  LIÊN HỆ
REALME 5 PRO LIÊN HỆ
REALME 5S LIÊN HỆ
REALME 5i LIÊN HỆ
REALME 6  LIÊN HỆ
REALME 6 PRO  LIÊN HỆ
REALME 6i LIÊN HỆ
REAKME U1 LIÊN HỆ
Oppo Reno  LIÊN HỆ
Oppo K3   LIÊN HỆ
Oppo A3s  LIÊN HỆ
Oppo A5s  LIÊN HỆ
Oppo A52 LIÊN HỆ
Oppo A7   LIÊN HỆ
Oppo A71   LIÊN HỆ
Oppo A77  LIÊN HỆ
Oppo A83   LIÊN HỆ
Oppo F3  LIÊN HỆ
Oppo F3 lite  LIÊN HỆ
Oppo F3 plus  LIÊN HỆ
Oppo F5   LIÊN HỆ
Oppo F7  LIÊN HỆ
Oppo F7 youth LIÊN HỆ
Oppo F9  LIÊN HỆ
Oppo F11 LIÊN HỆ
Oppo F11 pro LIÊN HỆ
Oppo F1 / A35  LIÊN HỆ
Oppo F1S / A59  400
Oppo F1plus /X9009   LIÊN HỆ
Oppo R5 (R8106)  LIÊN HỆ
Oppo R5 (R8106)   LIÊN HỆ
Oppo R7 lite   LIÊN HỆ
Oppo R7S  LIÊN HỆ
Oppo R7 plus  LIÊN HỆ
Oppo R15   LIÊN HỆ
Oppo R15 plus  LIÊN HỆ
Oppo R17 pro   LIÊN HỆ
Oppo R11   LIÊN HỆ
Oppo R11s LIÊN HỆ
Oppo R9s   LIÊN HỆ
Oppo R9 plus   LIÊN HỆ
Oppo R9s plus LIÊN HỆ
Oppo R8001(R1K)  LIÊN HỆ
Oppo joy 3 /A11w LIÊN HỆ
Oppo mirror 3 / R3001  LIÊN HỆ
Oppo miror 5 /A51W   LIÊN HỆ
Oppo neo 3 / R831 / R831K LIÊN HỆ
Oppo neo 5 / R1201 LIÊN HỆ
Oppo neo 7 / A33W  LIÊN HỆ
Oppo Neo 9/ A37   LIÊN HỆ
Oppo Neo 9s/ A39  LIÊN HỆ
Oppo N1   LIÊN HỆ
Oppo N1 mini LIÊN HỆ
Oppo N3 (R5206) LIÊN HỆ
Oppo R815   LIÊN HỆ
Oppo R819  LIÊN HỆ
Oppo R821    LIÊN HỆ
Oppo R827  LIÊN HỆ
Oppo R8113  LIÊN HỆ
Oppo R9007  LIÊN HỆ
Oppo R811 LIÊN HỆ
Oppo R1001   LIÊN HỆ
Oppo R2001  LIÊN HỆ
Oppo R829  LIÊN HỆ
Oppo R817 LIÊN HỆ
Oppo X909 LIÊN HỆ
Oppo X9006,X9007   LIÊN HỆ
Oppo X9076 LIÊN HỆ
Oppo U707 LIÊN HỆ
Oppo U7015  LIÊN HỆ