Thay Nắp Lưng SamSung

BẢNG GIÁ THAY NẮP LƯNG SAMSUNG

SAMSUNGNẮP LƯNG
Samsung A51 LIÊN HỆ
SS M10/ M105 350
SS M20/ M205 350
SS M30/ M305 350
SS M40/ M405 350
SS M50/ M505 350
SS A10/ A105350
SS A10s 350
SS A20/ A205350
SS A20S350
SS A30/ A305 650
SS A30S650
SS A40/ A405500
SS A40S300
SS A50/ A505400
SS A50S300
SS A70/ A705350
SS A70s LIÊN HỆ
SS A80/ A90LIÊN HỆ
SS A80S LIÊN HỆ
SS Note 10 LIÊN HỆ
SS Note 10 plus250
SS Note 9 250
SS Note 8 250
SS Note 7/FE250
SS Note 5/ N920 250
SS Note 4 edge/ N915250
SS Note 4/ N910 250
SS Note 3/ N900 300
SS Note 2/ N7100 250
SS Note 1/ N7000250
SS A300/ A3 (2015) 250
SS A310/ A3 (2016) 250
SS A320/ A3 (2017) 250
SS A500/ A5 (2015) 250
SS A510/ A5 (2016) 250
SS A520/ A5 (2017) 300
SS A600/ A6 (2018)300
SS A6 plus/ A6 plus (2018) 300
SS A700/ A7 (2015) 350
SS A710/ A7 (2016)LIÊN HỆ
SS A720/ A7 (2017) LIÊN HỆ
SS A750/ A7 (2018) LIÊN HỆ
SS A800/ A8 (2015) LIÊN HỆ
SS A810/ A8 (2016) 300
SS A8 (2018)/ A530 LIÊN HỆ
SS A8 plus (2018)/ A730LIÊN HỆ
SS A8 star LIÊN HỆ
SS A900/ A910/ A9 pro300
SS A920/ A9 (2018) 300
SS C500250
SS C5 pro 350
SS C700LIÊN HỆ
SS C7 pro 450
SS C9/ C9 proLIÊN HỆ
SS E500 350
SS E700 350
SS J120/ J1 (2016) 350
SS J250/ J2 pro 400
SS J260/ J2 core LIÊN HỆ
SS J320/ J3 (2016)350
SS J330/ J3 pro 350
SS J400/ J4 ( 2018) 400
SS J4 plus ( 2018 ) 400
SS J4 core400
SS J500/ J5 ( 2015) 400
SS J510/ J5 ( 2016) 400
SS J5 prime 400
SS J5 pro/ J530 LIÊN HỆ
SS J6 ( 2018 ) LIÊN HỆ
SS J6 plus ( 2018 ) 450
SS J700/ J7 ( 2015)  ​LIÊN HỆ
SS J710/ J7 (2016)LIÊN HỆ
SS J730/ J7 pro LIÊN HỆ
SS C710/ J7 plusLIÊN HỆ
SS J7 prime/ G610 400
SS J810/ J8 (2018) LIÊN HỆ
SS S10e/ G970LIÊN HỆ
SS S10/ G973 LIÊN HỆ
SS S10 plus/ G975 LIÊN HỆ
SS S9 LIÊN HỆ
SS S9 plus LIÊN HỆ
SS S8 plus/ G955 300
SS S8/ G950300
SS S7 Edge/ G935300
SS S7/ G930 300
SS S6 Edge/ G925 300
SS S6 Edge plus/ G928300
SS S6 active / G980LIÊN HỆ
SS S6/ G920 250
SS S5/ G900LIÊN HỆ
SS S4/ I9500 LIÊN HỆ
SS S4 mini LIÊN HỆ
SS S3/ I9300 LIÊN HỆ
SS S3 mini LIÊN HỆ
SS S2LIÊN HỆ
SS S1 LIÊN HỆ
SS J1/ J100 LIÊN HỆ
SS J1 miniLIÊN HỆ
SS J2 prime/ G532 LIÊN HỆ
SS I8552 LIÊN HỆ
SS I9152 LIÊN HỆ
SS I9200 LIÊN HỆ
SS I9205 LIÊN HỆ
SS I8262 dous LIÊN HỆ
SS I9260 LIÊN HỆ
SS G530/ G351 LIÊN HỆ
SS G313/ G318 LIÊN HỆ
SS G360/ G361 LIÊN HỆ
SS G7102 LIÊN HỆ
SS Galaxy On 5 LIÊN HỆ
SS Galaxy On 7 LIÊN HỆ