Thay Nắp Lưng SamSung

BẢNG GIÁ THAY NẮP LƯNG SAMSUNG

SAMSUNG NẮP LƯNG
M10/ M105 350
M20/ M205 350
M21
M30/ M305 350
M40/ M405 350
M50/ M505 350
A01
A10/ A105 350
A10S 350
A11
A20/ A205 350
A20S 250
A21S
A30/A305 650
A30S 650
A31 300
A40/ A405 300
A40S 300
A41 300
A50/ A505 300
A50S 300
A51 300
A70/ A705 350
A70S 350
A71 350
A80/ A90 350
A80 350
NOTE 10 400
NOTE 10 PLUS 400
NOTE 9 400
NOTE 8 400
NOTE 7/ FE 350
NOTE 5/ N920 250
NOTE 4 EDGE/ N915 250
NOTE 4/ N910 250
NOTE 3/ N900 300
NOTE 2/ N7100 250
NOTE 1/ N7000 250
A300/A3 (2015) 250
A310/ A3 (2016) 250
A320/ A3 (2017) 250
A500/ A5 (2015) 250
A510/ A5 (2016) 250
A520/ A5 (2017) 300
A600/ A6 (2018) 300
A6S (2018) 350
A6 PLUS/ A6 PLUS (2018) 300
A700/ A7 (2015) 350
A710/ A7 (2016) 300
A720/ A7 (2017) 300
A750/ A7 (2018) 350
A800/ A8 (2015)
A810/ A8 (2016) 300
A8 (2018)/ A530 350
A8 PLUS (2018)/ A730 400
A8 STAR 350
A900/ A910/ A9 PRO 300
A920/ A9 (2018) 300
C500 250
C5 PRO 350
C700
C7 PRO 450
C9/ C9 PRO
E500 350
E700 350
J120/ J1 (2016) 350
J250/ J2 PRO 400
J260/ J2 CORE 300
J320/ J3 (2016) 350
J330/ J3 PRO 350
J400/ J4 (2018) 400
J4 PLUS 400
J4 CORE 400
J500/ J5 (2015) 400
J510/ J5 (2016) 400
J5 PRIME 400
J5 PRO/ J530
SS J6 ( 2018 )
SS J6 plus ( 2018 ) 450
SS J700/ J7 ( 2015)  ​ 250
SS J710/ J7 (2016) 250
SS J730/ J7 pro
SS C710/ J7 plus
SS J7 prime/ G610 400
SS J810/ J8 (2018)
SS S10e/ G970 500
SS S10/ G973 400
SS S10 plus/ G975 450
SS S9 400
SS S9 plus 400
SS S8 plus/ G955 300
SS S8/ G950 300
SS S7 Edge/ G935 300
SS S7/ G930 300
SS S6 Edge/ G925 300
SS S6 Edge plus/ G928 300
SS S6 active / G980
SS S6/ G920 250
SS S5/ G900
SS S4/ I9500
SS S4 mini
SS S3/ I9300
SS S3 mini
SS S2
SS S1
Galaxy Fold
Galaxy Z Fold2 5G
Galaxy Z Flip
S20 750
S20+ 850
S20 Ultra 900
M30s
Note 20 950
Note 20Ultra 950
Note 20Ultra 5G 1000
CẢM ỨNG
SS J1/ J100
SS J1 mini
SS J2 prime/ G532
SS I8552 300
SS I9152
SS I9200
SS I9205
SS I8262 dous
SS I9260
SS G530/ G351
SS G313/ G318
SS G360/ G361
SS G7102
SS Galaxy On 5
SS Galaxy On 7
SAMSUNG TAB
SS P7500/ P7510
SS P7300/ P7310
SS P1000/ I987
SS P3100/ P3110
SS P5100/ P5110
SS P6200/ P6201
SS P5200, N8000
SS T111/ T110/T116
SS T210/ T211
SS T310/ T311
SS T231/ T230
SS T331
SS T321/ T320/ T325
SS T530/ T531
SS TAB N5100
SS TAB A T715
SS TAB A T815
SS TAB S T805
SS TAB S T705
SS TAB Note 10.1 ( P601,P600) ​
SS TAB (P608/ P605)
SS TAB A (P355/T355) 8″ 350
SS TAB A (P555/T555)
SS TAB E (T561)
SS TAB A ( T285)
SS TAB A ( T385)
SS TAB A ( T585)
SS TAB A ( P585)
SS TAB A (T595 )
SS TAB S3 (T825) 550
SS T295/ TAB A8 8”