Thay Nắp Lưng Sony

BẢNG GIÁ THAY NẮP LƯNG SONY

SONYNẮP LƯNG
Sony Z / C6602 / C6603 LIÊN HỆ
Sony Z1/ C6902/ C6902 LIÊN HỆ
Sony Z1 mini LIÊN HỆ
Sony Z1s tmobile LIÊN HỆ
Sony Z2​LIÊN HỆ
Sony Z3 đen LIÊN HỆ
Sony Z3 trắngLIÊN HỆ
Sony Z3 compact (đenLIÊN HỆ
Sony Z3 compact (trắng)  LIÊN HỆ
Sony Z3+,Z4  LIÊN HỆ
Sony Z3V  LIÊN HỆ
Sony Z ultra LIÊN HỆ
Sony Z5 /Z5 dual / E6603 /E6633 LIÊN HỆ
Sony Z5 premium/ E6853 /E6883 LIÊN HỆ
Sony Z5 Compact / Z5 mini / E5803 / E5823 LIÊN HỆ
Sony M2 / D2302 LIÊN HỆ
Sony M2 aqua LIÊN HỆ
Sony M4 ​LIÊN HỆ
Sony M5 / M5 dual / E5603 / E5606  LIÊN HỆ
Sony T2 ultraLIÊN HỆ
Sony C5502 / ZR / so-04e  LIÊN HỆ
Sony C3 / C2502 LIÊN HỆ
Sony C4  LIÊN HỆ
Sony C5 /Ultra  LIÊN HỆ
Sony E3  LIÊN HỆ
Sony E4  LIÊN HỆ
Sony M / C904 / C1905 / C2004 / C2005  LIÊN HỆ
Sony C2305 LIÊN HỆ
Sony XA/ F3111 / F3113 / F3115 LIÊN HỆ
Sony XA ultra / F3216  LIÊN HỆ
Sony XA ultra / F3216LIÊN HỆ
Sony XA1  LIÊN HỆ
Sony XA1 plus LIÊN HỆ
Sony XA1 ultra/ C7 LIÊN HỆ
Sony XA2   LIÊN HỆ
Sony XA2 ultra   LIÊN HỆ
Sony X mini  LIÊN HỆ
Sony X / F5112  LIÊN HỆ
Sony XZ / F8332  LIÊN HỆ
Sony XZS  LIÊN HỆ
Sony XZ1  LIÊN HỆ
Sony XZ premium LIÊN HỆ
Sony L1LIÊN HỆ
Sony L2LIÊN HỆ