Thay Nắp Lưng Sony

BẢNG GIÁ THAY NẮP LƯNG SONY

SONY NẮP LƯNG
Sony Z / C6602 / C6603  LIÊN HỆ
Sony Z1/ C6902/ C6902  LIÊN HỆ
Sony Z1 mini  LIÊN HỆ
Sony Z1s tmobile  LIÊN HỆ
Sony Z2​ LIÊN HỆ
Sony Z3 đen  LIÊN HỆ
Sony Z3 trắng LIÊN HỆ
Sony Z3 compact (đen LIÊN HỆ
Sony Z3 compact (trắng)   LIÊN HỆ
Sony Z3+,Z4   LIÊN HỆ
Sony Z3V   LIÊN HỆ
Sony Z ultra  LIÊN HỆ
Sony Z5 /Z5 dual / E6603 /E6633  LIÊN HỆ
Sony Z5 premium/ E6853 /E6883  LIÊN HỆ
Sony Z5 Compact / Z5 mini / E5803 / E5823  LIÊN HỆ
Sony M2 / D2302  LIÊN HỆ
Sony M2 aqua  LIÊN HỆ
Sony M4 ​ LIÊN HỆ
Sony M5 / M5 dual / E5603 / E5606   LIÊN HỆ
Sony T2 ultra LIÊN HỆ
Sony C5502 / ZR / so-04e   LIÊN HỆ
Sony C3 / C2502  LIÊN HỆ
Sony C4   LIÊN HỆ
Sony C5 /Ultra   LIÊN HỆ
Sony E3   LIÊN HỆ
Sony E4   LIÊN HỆ
Sony M / C904 / C1905 / C2004 / C2005   LIÊN HỆ
Sony C2305  LIÊN HỆ
Sony XA/ F3111 / F3113 / F3115  LIÊN HỆ
Sony XA ultra / F3216   LIÊN HỆ
Sony XA ultra / F3216 LIÊN HỆ
Sony XA1   LIÊN HỆ
Sony XA1 plus  LIÊN HỆ
Sony XA1 ultra/ C7  LIÊN HỆ
Sony XA2    LIÊN HỆ
Sony XA2 ultra    LIÊN HỆ
Sony X mini   LIÊN HỆ
Sony X / F5112   LIÊN HỆ
Sony XZ / F8332   LIÊN HỆ
Sony XZS   LIÊN HỆ
Sony XZ1   LIÊN HỆ
Sony XZ premium  LIÊN HỆ
Sony L1 LIÊN HỆ
Sony L2 LIÊN HỆ