Bảng giá thay Pin iPhone

BẢO HÀNH 6 THÁNG

iPhone 4 200k
iPhone 5 / 5s 200k
iPhone 6 250k
iPhone 6s 300k
iPhone 6 Plus 300k
iPhone 6s Plus 400k
iPhone 7 400k
iPhone 7 Plus 500k

BẢO HÀNH MÃI MÃI (HOT)

Thay Pin iPhone 4 300k
Thay Pin iPhone 5 / 5s 350k
Thay Pin iPhone 6 400k
Thay Pin iPhone 6s 500k
Thay Pin iPhone 6 Plus 550k
Thay Pin iPhone 6s Plus 700k
Thay Pin iPhone 7 750k
Thay Pin iPhone 7 Plus 850k