Sửa chữa điện thoại iPhone

Hiển thị 1–32 của 589 kết quả

Tìm kiếm nhanh:

Tìm kiếm nhanh

Thương hiệu “quả táo cắn dở Apple” khuấy đảo mạnh mẽ các tín đồ giới công nghệ khi cho ra mắt hàng loạt các siêu phẩm iPhone đỉnh cao . Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng chắc chắn bạn không thể tránh khỏi sự cố dẫn đến lỗi. Vì thế, khi phát hiện điện thoại có những dấu hiệu bất thường, bạn hãy mang máy đến với hệ thống Thanh Trang Mobile để được hỗ trợ và sửa chữa iPhone kịp thời.

I. Bảng giá sửa chữa điện thoại iPhone

MODEL: IPHONE 13 PROMAX
STT Dịch vụ Giá tiền Bảo hành
1 Thay Kính Liên hệ 6 tháng
2 Màn Hình Lk Liên hệ 6 tháng
3 Màn Hình Zin Liên hệ 6 tháng
4 Thay Pin 12Th Liên hệ 6 tháng
5 Thay Pin Vv Liên hệ 6 tháng
6 Cảm Ứng Liên hệ 6 tháng
7 Thay Nắp Lưng Liên hệ 6 tháng
8 Thay Vỏ Liên hệ 6 tháng
9 Camera Trước Liên hệ 6 tháng
10 Camera Sau Liên hệ 6 tháng
11 Home / Faceid Liên hệ 6 tháng
12 Dây Nguồn/ Dây Volume Liên hệ 6 tháng
13 Rung Liên hệ 6 tháng
14 Chuông/ Loa Ngoài Liên hệ 6 tháng
15 Loa Trong Liên hệ 6 tháng
16 Chân Sạc Liên hệ 6 tháng
17 Ic Âm Thanh Liên hệ 6 tháng
18 Ic Cảm Ứng Liên hệ 6 tháng
19 Mất Sóng Liên hệ 6 tháng
20 Hao Nguồn Liên hệ 6 tháng
21 Wifi Liên hệ 6 tháng
22 Mất Imei/ Không Sim Liên hệ 6 tháng
23 Ic Sạc Liên hệ 6 tháng
24 Chạm Mất Nguồn Liên hệ 6 tháng
25 Thay Main Liên hệ 6 tháng
MODEL: IPHONE 13 PRO
STT Dịch vụ Giá tiền Bảo hành
1 Thay Kính Liên hệ 6 tháng
2 Màn Hình Lk Liên hệ 6 tháng
3 Màn Hình Zin Liên hệ 6 tháng
4 Thay Pin 12Th Liên hệ 6 tháng
5 Thay Pin Vv Liên hệ 6 tháng
6 Cảm Ứng Liên hệ 6 tháng
7 Thay Nắp Lưng Liên hệ 6 tháng
8 Thay Vỏ Liên hệ 6 tháng
9 Camera Trước Liên hệ 6 tháng
10 Camera Sau Liên hệ 6 tháng
11 Home / Faceid Liên hệ 6 tháng
12 Dây Nguồn/ Dây Volume Liên hệ 6 tháng
13 Rung Liên hệ 6 tháng
14 Chuông/ Loa Ngoài Liên hệ 6 tháng
15 Loa Trong Liên hệ 6 tháng
16 Chân Sạc Liên hệ 6 tháng
17 Ic Âm Thanh Liên hệ 6 tháng
18 Ic Cảm Ứng Liên hệ 6 tháng
19 Mất Sóng Liên hệ 6 tháng
20 Hao Nguồn Liên hệ 6 tháng
21 Wifi Liên hệ 6 tháng
22 Mất Imei/ Không Sim Liên hệ 6 tháng
23 Ic Sạc Liên hệ 6 tháng
24 Chạm Mất Nguồn Liên hệ 6 tháng
25 Thay Main Liên hệ 6 tháng
MODEL: IPHONE 13
STT Dịch vụ Giá tiền Bảo hành
1 Thay Kính Liên hệ 6 tháng
2 Màn Hình Lk Liên hệ 6 tháng
3 Màn Hình Zin Liên hệ 6 tháng
4 Thay Pin 12Th Liên hệ 6 tháng
5 Thay Pin Vv Liên hệ 6 tháng
6 Cảm Ứng Liên hệ 6 tháng
7 Thay Nắp Lưng Liên hệ 6 tháng
8 Thay Vỏ Liên hệ 6 tháng
9 Camera Trước Liên hệ 6 tháng
10 Camera Sau Liên hệ 6 tháng
11 Home / Faceid Liên hệ 6 tháng
12 Dây Nguồn/ Dây Volume Liên hệ 6 tháng
13 Rung Liên hệ 6 tháng
14 Chuông/ Loa Ngoài Liên hệ 6 tháng
15 Loa Trong Liên hệ 6 tháng
16 Chân Sạc Liên hệ 6 tháng
17 Ic Âm Thanh Liên hệ 6 tháng
18 Ic Cảm Ứng Liên hệ 6 tháng
19 Mất Sóng Liên hệ 6 tháng
20 Hao Nguồn Liên hệ 6 tháng
21 Wifi Liên hệ 6 tháng
22 Mất Imei/ Không Sim Liên hệ 6 tháng
23 Ic Sạc Liên hệ 6 tháng
24 Chạm Mất Nguồn Liên hệ 6 tháng
25 Thay Main Liên hệ 6 tháng
MODEL: IPHONE 13 MINI
STT Dịch vụ Giá tiền Bảo hành
1 Thay Kính Liên hệ 6 tháng
2 Màn Hình Lk Liên hệ 6 tháng
3 Màn Hình Zin Liên hệ 6 tháng
4 Thay Pin 12Th Liên hệ 6 tháng
5 Thay Pin Vv Liên hệ 6 tháng
6 Cảm Ứng Liên hệ 6 tháng
7 Thay Nắp Lưng Liên hệ 6 tháng
8 Thay Vỏ Liên hệ 6 tháng
9 Camera Trước Liên hệ 6 tháng
10 Camera Sau Liên hệ 6 tháng
11 Home / Faceid Liên hệ 6 tháng
12 Dây Nguồn/ Dây Volume Liên hệ 6 tháng
13 Rung Liên hệ 6 tháng
14 Chuông/ Loa Ngoài Liên hệ 6 tháng
15 Loa Trong Liên hệ 6 tháng
16 Chân Sạc Liên hệ 6 tháng
17 Ic Âm Thanh Liên hệ 6 tháng
18 Ic Cảm Ứng Liên hệ 6 tháng
19 Mất Sóng Liên hệ 6 tháng
20 Hao Nguồn Liên hệ 6 tháng
21 Wifi Liên hệ 6 tháng
22 Mất Imei/ Không Sim Liên hệ 6 tháng
23 Ic Sạc Liên hệ 6 tháng
24 Chạm Mất Nguồn Liên hệ 6 tháng
25 Thay Main Liên hệ 6 tháng
MODEL: IPHONE 12 PROMAX
STT Dịch vụ Giá tiền Bảo hành
1 Thay Kính 1950 6 tháng
2 Màn Hình Lk 6 tháng
3 Màn Hình Zin 8150 6 tháng
4 Thay Pin 12Th 2800 6 tháng
5 Thay Pin Vv 3700 6 tháng
6 Cảm Ứng 6 tháng
7 Thay Nắp Lưng 1200 6 tháng
8 Thay Vỏ 3800 6 tháng
9 Camera Trước 1800 6 tháng
10 Camera Sau 2900 6 tháng
11 Home / Faceid 2500 6 tháng
12 Dây Nguồn/ Dây Volume 1200 6 tháng
13 Rung 1300 6 tháng
14 Chuông/ Loa Ngoài 1300 6 tháng
15 Loa Trong 1550 6 tháng
16 Chân Sạc 1900 6 tháng
17 Ic Âm Thanh 2700 6 tháng
18 Ic Cảm Ứng 2700 6 tháng
19 Mất Sóng 2600 6 tháng
20 Hao Nguồn 2700 6 tháng
21 Wifi 2650 6 tháng
22 Mất Imei/ Không Sim 2500 6 tháng
23 Ic Sạc 2600 6 tháng
24 Chạm Mất Nguồn 2500 6 tháng
25 Thay Main CALL 6 tháng
MODEL: IPHONE 12 PRO
STT Dịch vụ Giá tiền Bảo hành
1 Thay Kính 1550 6 tháng
2 Màn Hình Lk 6 tháng
3 Màn Hình Zin 7350 6 tháng
4 Thay Pin 12Th 2500 6 tháng
5 Thay Pin Vv 3400 6 tháng
6 Cảm Ứng 2450 6 tháng
7 Thay Nắp Lưng 1100 6 tháng
8 Thay Vỏ 3500 6 tháng
9 Camera Trước 1800 6 tháng
10 Camera Sau 2400 6 tháng
11 Home / Faceid 2500 6 tháng
12 Dây Nguồn/ Dây Volume 1000 6 tháng
13 Rung 1200 6 tháng
14 Chuông/ Loa Ngoài 1200 6 tháng
15 Loa Trong 1350 6 tháng
16 Chân Sạc 1700 6 tháng
17 Ic Âm Thanh 2300 6 tháng
18 Ic Cảm Ứng 2350 6 tháng
19 Mất Sóng 2400 6 tháng
20 Hao Nguồn 2400 6 tháng
21 Wifi 2500 6 tháng
22 Mất Imei/ Không Sim 2400 6 tháng
23 Ic Sạc 2300 6 tháng
24 Chạm Mất Nguồn 2200 6 tháng
25 Thay Main CALL 6 tháng
MODEL: IPHONE 12
STT Dịch vụ Giá tiền Bảo hành
1 Thay Kính 1550 6 tháng
2 Màn Hình Lk 6 tháng
3 Màn Hình Zin 7050 6 tháng
4 Thay Pin 12Th 2200 6 tháng
5 Thay Pin Vv 3100 6 tháng
6 Cảm Ứng 2450 6 tháng
7 Thay Nắp Lưng 900 6 tháng
8 Thay Vỏ 3200 6 tháng
9 Camera Trước 1800 6 tháng
10 Camera Sau 2200 6 tháng
11 Home / Faceid 2500 6 tháng
12 Dây Nguồn/ Dây Volume 1000 6 tháng
13 Rung 1200 6 tháng
14 Chuông/ Loa Ngoài 1200 6 tháng
15 Loa Trong 1350 6 tháng
16 Chân Sạc 1700 6 tháng
17 Ic Âm Thanh 2300 6 tháng
18 Ic Cảm Ứng 2350 6 tháng
19 Mất Sóng 2400 6 tháng
20 Hao Nguồn 2400 6 tháng
21 Wifi 2500 6 tháng
22 Mất Imei/ Không Sim 2400 6 tháng
23 Ic Sạc 2300 6 tháng
24 Chạm Mất Nguồn 2200 6 tháng
25 Thay Main CALL 6 tháng
MODEL:IPHONE 12 MINI
STT Dịch vụ Giá tiền Bảo hành
1 Thay Kính 1450 6 tháng
2 Màn Hình Lk 6 tháng
3 Màn Hình Zin 6050 6 tháng
4 Thay Pin 12Th 2200 6 tháng
5 Thay Pin Vv 3100 6 tháng
6 Cảm Ứng 6 tháng
7 Thay Nắp Lưng 850 6 tháng
8 Thay Vỏ 3200 6 tháng
9 Camera Trước 1600 6 tháng
10 Camera Sau 2200 6 tháng
11 Home / Faceid 2450 6 tháng
12 Dây Nguồn/ Dây Volume 950 6 tháng
13 Rung 1100 6 tháng
14 Chuông/ Loa Ngoài 1000 6 tháng
15 Loa Trong 1050 6 tháng
16 Chân Sạc 1650 6 tháng
17 Ic Âm Thanh 2200 6 tháng
18 Ic Cảm Ứng 2100 6 tháng
19 Mất Sóng 2100 6 tháng
20 Hao Nguồn 2100 6 tháng
21 Wifi 2100 6 tháng
22 Mất Imei/ Không Sim 2100 6 tháng
23 Ic Sạc 2100 6 tháng
24 Chạm Mất Nguồn 2100 6 tháng
25 Thay Main CALL 6 tháng
MODEL: IPHONE SE 2020
STT Dịch vụ Giá tiền Bảo hành
1 Thay Kính 550 6 tháng
2 Màn Hình Lk 6 tháng
3 Màn Hình Zin 1150 6 tháng
4 Thay Pin 12Th 350 6 tháng
5 Thay Pin Vv 750 6 tháng
6 Cảm Ứng 6 tháng
7 Thay Nắp Lưng 750 6 tháng
8 Thay Vỏ 1450 6 tháng
9 Camera Trước 700 6 tháng
10 Camera Sau 1150 6 tháng
11 Home / Faceid 600 6 tháng
12 Dây Nguồn/ Dây Volume 550 6 tháng
13 Rung 450 6 tháng
14 Chuông/ Loa Ngoài 450 6 tháng
15 Loa Trong 450 6 tháng
16 Chân Sạc 800 6 tháng
17 Ic Âm Thanh 1200 6 tháng
18 Ic Cảm Ứng 1200 6 tháng
19 Mất Sóng 1200 6 tháng
20 Hao Nguồn 1400 6 tháng
21 Wifi 1500 6 tháng
22 Mất Imei/ Không Sim 1400 6 tháng
23 Ic Sạc 1200 6 tháng
24 Chạm Mất Nguồn 1500 6 tháng
25 Thay Main 6100 6 tháng
MODEL: IPHONE 11 PRO MAX
STT Dịch vụ Giá tiền Bảo hành
1 Thay Kính 1150 6 tháng
2 Màn Hình Lk 2950 6 tháng
3 Màn Hình Zin 6950 6 tháng
4 Thay Pin 12Th 1150 6 tháng
5 Thay Pin Vv 1950 6 tháng
6 Cảm Ứng 1500 6 tháng
7 Thay Nắp Lưng 1000 6 tháng
8 Thay Vỏ 3850 6 tháng
9 Camera Trước 1400 6 tháng
10 Camera Sau 2200 6 tháng
11 Home / Faceid 2250 6 tháng
12 Dây Nguồn/ Dây Volume 950 6 tháng
13 Rung 900 6 tháng
14 Chuông/ Loa Ngoài 900 6 tháng
15 Loa Trong 1200 6 tháng
16 Chân Sạc 1400 6 tháng
17 Ic Âm Thanh 1800 6 tháng
18 Ic Cảm Ứng 1750 6 tháng
19 Mất Sóng 1750 6 tháng
20 Hao Nguồn 2100 6 tháng
21 Wifi 1900 6 tháng
22 Mất Imei/ Không Sim 1850 6 tháng
23 Ic Sạc 1900 6 tháng
24 Chạm Mất Nguồn 1900 6 tháng
25 Thay Main 9500(NF) 6 tháng
MODEL: IPHONE 11 PRO
STT Dịch vụ Giá tiền Bảo hành
1 Thay Kính 900 6 tháng
2 Màn Hình Lk 2550 6 tháng
3 Màn Hình Zin 4600 6 tháng
4 Thay Pin 12Th 900 6 tháng
5 Thay Pin Vv 1550 6 tháng
6 Cảm Ứng 1400 6 tháng
7 Thay Nắp Lưng 900 6 tháng
8 Thay Vỏ 2550 6 tháng
9 Camera Trước 1300 6 tháng
10 Camera Sau 2100 6 tháng
11 Home / Faceid 2100 6 tháng
12 Dây Nguồn/ Dây Volume 800 6 tháng
13 Rung 750 6 tháng
14 Chuông/ Loa Ngoài 750 6 tháng
15 Loa Trong 1050 6 tháng
16 Chân Sạc 1200 6 tháng
17 Ic Âm Thanh 1650 6 tháng
18 Ic Cảm Ứng 1450 6 tháng
19 Mất Sóng 1600 6 tháng
20 Hao Nguồn 1700 6 tháng
21 Wifi 1650 6 tháng
22 Mất Imei/ Không Sim 1650 6 tháng
23 Ic Sạc 1650 6 tháng
24 Chạm Mất Nguồn 1700 6 tháng
25 Thay Main 8300(NF) 6 tháng
MODEL: IPHONE 11
STT Dịch vụ Giá tiền Bảo hành
1 Thay Kính 750 6 tháng
2 Màn Hình Lk 2350 6 tháng
3 Màn Hình Zin 3150 6 tháng
4 Thay Pin 12Th 800 6 tháng
5 Thay Pin Vv 1200 6 tháng
6 Cảm Ứng 1150 6 tháng
7 Thay Nắp Lưng 800 6 tháng
8 Thay Vỏ 1450 6 tháng
9 Camera Trước 1100 6 tháng
10 Camera Sau 1700 6 tháng
11 Home / Faceid 1800 6 tháng
12 Dây Nguồn/ Dây Volume 750 6 tháng
13 Rung 600 6 tháng
14 Chuông/ Loa Ngoài 600 6 tháng
15 Loa Trong 900 6 tháng
16 Chân Sạc 950 6 tháng
17 Ic Âm Thanh 1300 6 tháng
18 Ic Cảm Ứng 1350 6 tháng
19 Mất Sóng 1400 6 tháng
20 Hao Nguồn 1600 6 tháng
21 Wifi 1600 6 tháng
22 Mất Imei/ Không Sim 1600 6 tháng
23 Ic Sạc 1600 6 tháng
24 Chạm Mất Nguồn 1600 6 tháng
25 Thay Main 7900 (NF) 6 tháng
MODEL: IPHONE XS MAX
STT Dịch vụ Giá tiền Bảo hành
1 Thay Kính 900 6 tháng
2 Màn Hình Lk 2600 6 tháng
3 Màn Hình Zin 4050 6 tháng
4 Thay Pin 12Th 800 6 tháng
5 Thay Pin Vv 1200 6 tháng
6 Cảm Ứng 1150 6 tháng
7 Thay Nắp Lưng 700 6 tháng
8 Thay Vỏ 1700 6 tháng
9 Camera Trước 1100 6 tháng
10 Camera Sau 1500 6 tháng
11 Home / Faceid 1600 6 tháng
12 Dây Nguồn/ Dây Volume 800 6 tháng
13 Rung 550 6 tháng
14 Chuông/ Loa Ngoài 550 6 tháng
15 Loa Trong 900 6 tháng
16 Chân Sạc 900 6 tháng
17 Ic Âm Thanh 1350 6 tháng
18 Ic Cảm Ứng 1350 6 tháng
19 Mất Sóng 1350 6 tháng
20 Hao Nguồn 1500 6 tháng
21 Wifi 1500 6 tháng
22 Mất Imei/ Không Sim 1350 6 tháng
23 Ic Sạc 1350 6 tháng
24 Chạm Mất Nguồn 1500 6 tháng
25 Thay Main 6600(NF) 6 tháng
MODEL: IPHONE XS
STT Dịch vụ Giá tiền Bảo hành
1 Thay Kính 750 6 tháng
2 Màn Hình Lk 2300 6 tháng
3 Màn Hình Zin 3100 6 tháng
4 Thay Pin 12Th 700 6 tháng
5 Thay Pin Vv 1150 6 tháng
6 Cảm Ứng 1100 6 tháng
7 Thay Nắp Lưng 700 6 tháng
8 Thay Vỏ 1550 6 tháng
9 Camera Trước 950 6 tháng
10 Camera Sau 1450 6 tháng
11 Home / Faceid 1300 6 tháng
12 Dây Nguồn/ Dây Volume 700 6 tháng
13 Rung 450 6 tháng
14 Chuông/ Loa Ngoài 450 6 tháng
15 Loa Trong 800 6 tháng
16 Chân Sạc 800 6 tháng
17 Ic Âm Thanh 1050 6 tháng
18 Ic Cảm Ứng 1250 6 tháng
19 Mất Sóng 1250 6 tháng
20 Hao Nguồn 1250 6 tháng
21 Wifi 1250 6 tháng
22 Mất Imei/ Không Sim 1250 6 tháng
23 Ic Sạc 1250 6 tháng
24 Chạm Mất Nguồn 1300 6 tháng
25 Thay Main 6500 (NF) 6 tháng
MODEL: IPHONE XR
STT Dịch vụ Giá tiền Bảo hành
1 Thay Kính 650 6 tháng
2 Màn Hình Lk 2050 6 tháng
3 Màn Hình Zin 2950 6 tháng
4 Thay Pin 12Th 750 6 tháng
5 Thay Pin Vv 1150 6 tháng
6 Cảm Ứng 1100 6 tháng
7 Thay Nắp Lưng 650 6 tháng
8 Thay Vỏ 1350 6 tháng
9 Camera Trước 900 6 tháng
10 Camera Sau 950 6 tháng
11 Home / Faceid 1300 6 tháng
12 Dây Nguồn/ Dây Volume 600 6 tháng
13 Rung 450 6 tháng
14 Chuông/ Loa Ngoài 450 6 tháng
15 Loa Trong 800 6 tháng
16 Chân Sạc 700 6 tháng
17 Ic Âm Thanh 900 6 tháng
18 Ic Cảm Ứng 1050 6 tháng
19 Mất Sóng 1050 6 tháng
20 Hao Nguồn 1050 6 tháng
21 Wifi 1050 6 tháng
22 Mất Imei/ Không Sim 1050 6 tháng
23 Ic Sạc 1050 6 tháng
24 Chạm Mất Nguồn 1200 6 tháng
25 Thay Main 5600 (NF) 6 tháng
MODEL: IPHONE X
STT Dịch vụ Giá tiền Bảo hành
1 Thay Kính 700 6 tháng
2 Màn Hình Lk 1850 6 tháng
3 Màn Hình Zin 3100 6 tháng
4 Thay Pin 12Th 650 6 tháng
5 Thay Pin Vv 1000 6 tháng
6 Cảm Ứng 1000 6 tháng
7 Thay Nắp Lưng 600 6 tháng
8 Thay Vỏ 1150 6 tháng
9 Camera Trước 900 6 tháng
10 Camera Sau 1100 6 tháng
11 Home / Faceid 1100 6 tháng
12 Dây Nguồn/ Dây Volume 600 6 tháng
13 Rung 450 6 tháng
14 Chuông/ Loa Ngoài 450 6 tháng
15 Loa Trong 700 6 tháng
16 Chân Sạc 700 6 tháng
17 Ic Âm Thanh 900 6 tháng
18 Ic Cảm Ứng 1050 6 tháng
19 Mất Sóng 1050 6 tháng
20 Hao Nguồn 1050 6 tháng
21 Wifi 1050 6 tháng
22 Mất Imei/ Không Sim 1050 6 tháng
23 Ic Sạc 1050 6 tháng
24 Chạm Mất Nguồn 1200 6 tháng
25 Thay Main 5200 (NF) 6 tháng
MODEL: IPHONE 8PLUS
STT Dịch vụ Giá tiền Bảo hành
1 Thay Kính 400 6 tháng
2 Màn Hình Lk 750 6 tháng
3 Màn Hình Zin 1200 6 tháng
4 Thay Pin 12Th 500 6 tháng
5 Thay Pin Vv 750 6 tháng
6 Cảm Ứng 6 tháng
7 Thay Nắp Lưng 500 6 tháng
8 Thay Vỏ 850 6 tháng
9 Camera Trước 700 6 tháng
10 Camera Sau 1500 6 tháng
11 Home / Faceid 450 6 tháng
12 Dây Nguồn/ Dây Volume 450 6 tháng
13 Rung 500 6 tháng
14 Chuông/ Loa Ngoài 450 6 tháng
15 Loa Trong 400 6 tháng
16 Chân Sạc 600 6 tháng
17 Ic Âm Thanh 700 6 tháng
18 Ic Cảm Ứng 800 6 tháng
19 Mất Sóng 900 6 tháng
20 Hao Nguồn 800 6 tháng
21 Wifi 800 6 tháng
22 Mất Imei/ Không Sim 800 6 tháng
23 Ic Sạc 600 6 tháng
24 Chạm Mất Nguồn 900 6 tháng
25 Thay Main 5600 6 tháng
MODEL: IPHONE 8
STT Dịch vụ Giá tiền Bảo hành
1 Thay Kính 350 6 tháng
2 Màn Hình Lk 650 6 tháng
3 Màn Hình Zin 900 6 tháng
4 Thay Pin 12Th 450 6 tháng
5 Thay Pin Vv 750 6 tháng
6 Cảm Ứng 6 tháng
7 Thay Nắp Lưng 400 6 tháng
8 Thay Vỏ 800 6 tháng
9 Camera Trước 650 6 tháng
10 Camera Sau 900 6 tháng
11 Home / Faceid 450 6 tháng
12 Dây Nguồn/ Dây Volume 400 6 tháng
13 Rung 450 6 tháng
14 Chuông/ Loa Ngoài 400 6 tháng
15 Loa Trong 350 6 tháng
16 Chân Sạc 500 6 tháng
17 Ic Âm Thanh 650 6 tháng
18 Ic Cảm Ứng 700 6 tháng
19 Mất Sóng 800 6 tháng
20 Hao Nguồn 700 6 tháng
21 Wifi 800 6 tháng
22 Mất Imei/ Không Sim 700 6 tháng
23 Ic Sạc 550 6 tháng
24 Chạm Mất Nguồn 800 6 tháng
25 Thay Main 4200 6 tháng
MODEL: IPHONE 7 PLUS
STT Dịch vụ Giá tiền Bảo hành
1 Thay Kính 350 6 tháng
2 Màn Hình Lk 700 6 tháng
3 Màn Hình Zin 1150 6 tháng
4 Thay Pin 12Th 450 6 tháng
5 Thay Pin Vv 700 6 tháng
6 Cảm Ứng 6 tháng
7 Thay Nắp Lưng 6 tháng
8 Thay Vỏ 650 6 tháng
9 Camera Trước 550 6 tháng
10 Camera Sau 1200 6 tháng
11 Home / Faceid 450 6 tháng
12 Dây Nguồn/ Dây Volume 400 6 tháng
13 Rung 400 6 tháng
14 Chuông/ Loa Ngoài 350 6 tháng
15 Loa Trong 300 6 tháng
16 Chân Sạc 450 6 tháng
17 Ic Âm Thanh 550 6 tháng
18 Ic Cảm Ứng 600 6 tháng
19 Mất Sóng 700 6 tháng
20 Hao Nguồn 600 6 tháng
21 Wifi 700 6 tháng
22 Mất Imei/ Không Sim 600 6 tháng
23 Ic Sạc 500 6 tháng
24 Chạm Mất Nguồn 800 6 tháng
25 Thay Main 4000 6 tháng
MODEL: IPHONE 7
STT Dịch vụ Giá tiền Bảo hành
1 Thay Kính 300 6 tháng
2 Màn Hình Lk 600 6 tháng
3 Màn Hình Zin 850 6 tháng
4 Thay Pin 12Th 400 6 tháng
5 Thay Pin Vv 700 6 tháng
6 Cảm Ứng 6 tháng
7 Thay Nắp Lưng 6 tháng
8 Thay Vỏ 550 6 tháng
9 Camera Trước 450 6 tháng
10 Camera Sau 700 6 tháng
11 Home / Faceid 450 6 tháng
12 Dây Nguồn/ Dây Volume 300 6 tháng
13 Rung 250 6 tháng
14 Chuông/ Loa Ngoài 300 6 tháng
15 Loa Trong 250 6 tháng
16 Chân Sạc 400 6 tháng
17 Ic Âm Thanh 450 6 tháng
18 Ic Cảm Ứng 400 6 tháng
19 Mất Sóng 600 6 tháng
20 Hao Nguồn 500 6 tháng
21 Wifi 600 6 tháng
22 Mất Imei/ Không Sim 500 6 tháng
23 Ic Sạc 450 6 tháng
24 Chạm Mất Nguồn 700 6 tháng
25 Thay Main 3200 6 tháng
MODEL: IPHONE 6SPLUS
STT Dịch vụ Giá tiền Bảo hành
1 Thay Kính 300 6 tháng
2 Màn Hình Lk 650 6 tháng
3 Màn Hình Zin 1150 6 tháng
4 Thay Pin 12Th 350 6 tháng
5 Thay Pin Vv 600 6 tháng
6 Cảm Ứng 6 tháng
7 Thay Nắp Lưng 6 tháng
8 Thay Vỏ 550 6 tháng
9 Camera Trước 350 6 tháng
10 Camera Sau 600 6 tháng
11 Home / Faceid 250 6 tháng
12 Dây Nguồn/ Dây Volume 250 6 tháng
13 Rung 250 6 tháng
14 Chuông/ Loa Ngoài 250 6 tháng
15 Loa Trong 250 6 tháng
16 Chân Sạc 300 6 tháng
17 Ic Âm Thanh 400 6 tháng
18 Ic Cảm Ứng 450 6 tháng
19 Mất Sóng 500 6 tháng
20 Hao Nguồn 450 6 tháng
21 Wifi 500 6 tháng
22 Mất Imei/ Không Sim 450 6 tháng
23 Ic Sạc 400 6 tháng
24 Chạm Mất Nguồn 550 6 tháng
25 Thay Main 2600 6 tháng
MODEL: IPHONE 6S
STT Dịch vụ Giá tiền Bảo hành
1 Thay Kính 250 6 tháng
2 Màn Hình Lk 600 6 tháng
3 Màn Hình Zin 800 6 tháng
4 Thay Pin 12Th 300 6 tháng
5 Thay Pin Vv 550 6 tháng
6 Cảm Ứng 6 tháng
7 Thay Nắp Lưng 6 tháng
8 Thay Vỏ 450 6 tháng
9 Camera Trước 250 6 tháng
10 Camera Sau 300 6 tháng
11 Home / Faceid 200 6 tháng
12 Dây Nguồn/ Dây Volume 200 6 tháng
13 Rung 200 6 tháng
14 Chuông/ Loa Ngoài 200 6 tháng
15 Loa Trong 200 6 tháng
16 Chân Sạc 250 6 tháng
17 Ic Âm Thanh 350 6 tháng
18 Ic Cảm Ứng 400 6 tháng
19 Mất Sóng 450 6 tháng
20 Hao Nguồn 400 6 tháng
21 Wifi 450 6 tháng
22 Mất Imei/ Không Sim 400 6 tháng
23 Ic Sạc 350 6 tháng
24 Chạm Mất Nguồn 450 6 tháng
25 Thay Main 1700 6 tháng
MODEL: IPHONE 6PLUS
STT Dịch vụ Giá tiền Bảo hành
1 Thay Kính 250 6 tháng
2 Màn Hình Lk 600 6 tháng
3 Màn Hình Zin 900 6 tháng
4 Thay Pin 12Th 300 6 tháng
5 Thay Pin Vv 550 6 tháng
6 Cảm Ứng 6 tháng
7 Thay Nắp Lưng 6 tháng
8 Thay Vỏ 450 6 tháng
9 Camera Trước 250 6 tháng
10 Camera Sau 350 6 tháng
11 Home / Faceid 200 6 tháng
12 Dây Nguồn/ Dây Volume 200 6 tháng
13 Rung 200 6 tháng
14 Chuông/ Loa Ngoài 200 6 tháng
15 Loa Trong 200 6 tháng
16 Chân Sạc 200 6 tháng
17 Ic Âm Thanh 350 6 tháng
18 Ic Cảm Ứng 350 6 tháng
19 Mất Sóng 400 6 tháng
20 Hao Nguồn 400 6 tháng
21 Wifi 350 6 tháng
22 Mất Imei/ Không Sim 350 6 tháng
23 Ic Sạc 350 6 tháng
24 Chạm Mất Nguồn 500 6 tháng
25 Thay Main 2200 6 tháng
MODEL: IPHONE 6
STT Dịch vụ Giá tiền Bảo hành
1 Thay Kính 200 6 tháng
2 Màn Hình Lk 550 6 tháng
3 Màn Hình Zin 750 6 tháng
4 Thay Pin 12Th 250 6 tháng
5 Thay Pin Vv 400 6 tháng
6 Cảm Ứng 6 tháng
7 Thay Nắp Lưng 6 tháng
8 Thay Vỏ 350 6 tháng
9 Camera Trước 200 6 tháng
10 Camera Sau 250 6 tháng
11 Home / Faceid 200 6 tháng
12 Dây Nguồn/ Dây Volume 150 6 tháng
13 Rung 150 6 tháng
14 Chuông/ Loa Ngoài 200 6 tháng
15 Loa Trong 200 6 tháng
16 Chân Sạc 200 6 tháng
17 Ic Âm Thanh 350 6 tháng
18 Ic Cảm Ứng 350 6 tháng
19 Mất Sóng 350 6 tháng
20 Hao Nguồn 300 6 tháng
21 Wifi 300 6 tháng
22 Mất Imei/ Không Sim 300 6 tháng
23 Ic Sạc 300 6 tháng
24 Chạm Mất Nguồn 400 6 tháng
25 Thay Main 1500 6 tháng
MODEL: IPHONE 5S
STT Dịch vụ Giá tiền Bảo hành
1 Thay Kính 150 6 tháng
2 Màn Hình Lk 400 6 tháng
3 Màn Hình Zin 6 tháng
4 Thay Pin 12Th 200 6 tháng
5 Thay Pin Vv 350 6 tháng
6 Cảm Ứng 6 tháng
7 Thay Nắp Lưng 6 tháng
8 Thay Vỏ 350 6 tháng
9 Camera Trước 150 6 tháng
10 Camera Sau 150 6 tháng
11 Home / Faceid 100 6 tháng
12 Dây Nguồn/ Dây Volume 150 6 tháng
13 Rung 150 6 tháng
14 Chuông/ Loa Ngoài 150 6 tháng
15 Loa Trong 150 6 tháng
16 Chân Sạc 150 6 tháng
17 Ic Âm Thanh 300 6 tháng
18 Ic Cảm Ứng 300 6 tháng
19 Mất Sóng 300 6 tháng
20 Hao Nguồn 300 6 tháng
21 Wifi 300 6 tháng
22 Mất Imei/ Không Sim 300 6 tháng
23 Ic Sạc 250 6 tháng
24 Chạm Mất Nguồn 350 6 tháng
25 Thay Main 700 6 tháng
MODEL: IPHONE 5G
STT Dịch vụ Giá tiền Bảo hành
1 Thay Kính 150 6 tháng
2 Màn Hình Lk 400 6 tháng
3 Màn Hình Zin 6 tháng
4 Thay Pin 12Th 200 6 tháng
5 Thay Pin Vv 350 6 tháng
6 Cảm Ứng 6 tháng
7 Thay Nắp Lưng 6 tháng
8 Thay Vỏ 350 6 tháng
9 Camera Trước 150 6 tháng
10 Camera Sau 150 6 tháng
11 Home / Faceid 100 6 tháng
12 Dây Nguồn/ Dây Volume 150 6 tháng
13 Rung 150 6 tháng
14 Chuông/ Loa Ngoài 150 6 tháng
15 Loa Trong 150 6 tháng
16 Chân Sạc 150 6 tháng
17 Ic Âm Thanh 300 6 tháng
18 Ic Cảm Ứng 300 6 tháng
19 Mất Sóng 300 6 tháng
20 Hao Nguồn 300 6 tháng
21 Wifi 300 6 tháng
22 Mất Imei/ Không Sim 300 6 tháng
23 Ic Sạc 250 6 tháng
24 Chạm Mất Nguồn 350 6 tháng
25 Thay Main 700 6 tháng

II. Các lỗi thường gặp trên điện thoại iPhone

Trong quá trình sử dụng, iPhone thường gặp phải một số vấn đề về phần cứng sau khi bị rơi vỡ như: hư hỏng mặt kính, màn hình hay bị vào nước, iPhone bị hư loa, hư đèn màn hình,..

Sửa chữa iphone bị vỡ màn hình
Điện thoại iPhone bị hư màn hình.

Với những lỗi trên thì bạn cần tiến hành thay mặt kính iPhone, thay màn hình iPhone,thay loa hay thay đèn màn hình.. Ngoài ra một số lỗi phần mềm tiêu biểu mà iPhone thường gặp phải như:

 • iPhone bị treo: nguyên nhân của hiện tượng này có thể là do quá trình sử dụng hay cài đặt phần mềm bị xung đột với nhau.
 • iPhone không nhận sim, bị mất sóng, không kết nối wifi hay không thể truy cập vào mạng.
 • iPhone chụp ảnh bị lỗi, không nhận được cuộc gọi hoặc tin nhắn.
 • iPhone bị hư main và cần phải thay main cho iPhone.

III. Sửa iPhone uy tín ở đâu tại TPHCM?

1. Các dịch vụ thay thế và sửa chữa iPhone tại Thanh Trang Mobile

1. Các dịch vụ sửa chữa:

 • Sửa iPhone mất nguồn.
 • Sửa iPhone hư Wifi, mất sóng
 • Sửa iPhone không nhận sim
 • Sửa iPhone mất đèn hiển thị màn hình
 • Sửa iPhone lỗi màn hình
 • Sửa iPhone restore báo lỗi do phần cứng
 • Sửa iPhone mất tiếng, lỗi âm thanh
 • Sửa iPhone hao pin, chai pin, hoặc lỗi IC nguồn
 • Sửa chữa iPhone không sạc được hoặc không nhận USB

2. Các dịch vụ thay thế linh kiện:

 • Thay mặt kính iPhone
 • Thay màn hình iPhone
 • Thay cảm ứng iPhone
 • Thay pin iPhone
 • Thay vỏ iPhone
 • Thay camera iPhone
 • Thay ic wifi iPhone

Ngoài dịch vụ sửa chữa iPhone, Thanh Trang Mobile còn có các dịch vụ sửa chữa khác như sửa chữa smartphone, sửa chữa máy tính bảng, sửa chữa Apple Watch… mà bạn có thể tin tưởng sử dụng dịch vụ.

2. Vì sao bạn nên lựa chọn sửa chữa iPhone tại Thanh Trang Mobile?

Hệ thống cửa hàng Thanh Trang Mobile chuyên tiếp nhận sửa chữa và thay thế linh kiện cho điện thoại, được nhiều khách hàng tin dùng. Bên cạnh đó, khách hàng đến với chúng tôi có thể an tâm bởi tay nghề của kỹ thuật viên có trình độ chuyên môn cao. Không chỉ vậy, tại đây luôn sử dụng trang thiết bị hiện đại, linh kiện có nguồn gốc, chính hãng, xuất xứ rõ ràng, chất lượng tốt.

sửa chữa iphone uy tín tại Thanh Trang Mobile
Nhân viên kỹ thuật đang thực hiện quá trình sửa chữa iPhone tại Thanh Trang Mobile.

Với quy trình tiếp nhận và sửa chữa chuyên nghiệp cùng chế độ bảo hành dài hạn, khách hàng có thể đến chi nhánh gần nhất để được quan sát quá trình sửa chữa iPhone trực tiếp. Với đội ngũ nhân viên phục vụ tận tâm, tận tình tư vấn và đưa ra các giải pháp tối ưu tiết kiệm thời gian và chi phí cho khách hàng.

Để tạo sự gắn kết giữa chúng tôi và người tiêu dùng hơn nữa, Thanh Trang Mobile kính mong quý khách hàng có thể chia sẻ, đóng góp ý kiến để chúng tôi có động lực phát triển dịch vụ hơn nữa. Trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi. “Thanh Trang Mobile – Nơi niềm tin mang lại”.

Thanh Trang Mobile – Trung tâm sửa chữa điện thoại iPhone uy tín.

Địa chỉ:

 • Chi nhánh 1: 140 Nguyễn Xuân Khoát, phường Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
 • Chi nhánh 2: 1068 Âu Cơ, phường 14, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
 • Chi nhánh 3: 10a Nguyễn Ảnh Thủ, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP. Hồ Chí Minh
 • Chi nhánh 4: 7/3 Tô Ký, Trung Chánh, Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0909 903 968 – 0902 646 488

Hotline: 0966 933 179 – 0909 03 4444

Fanpage: https://thanhtrangmobile.com

Giờ làm việc:

 • Thứ 2 đến thứ 7: Từ 9h00 đến 20h30;
 • Chủ nhật: Từ 11h00 đến 18h30.
-32%
Sửa: 60 Phút Bảo hành: 6 Tháng
1.950.000 
-30%
Sửa: 60 Phút Bảo hành: 12 Tháng
2.570.000 
-48%
Sửa: 60Phút Bảo hành: 12Tháng
1.049.000 
-43%
-19%
Sửa: 60 Phút Bảo hành: 12 Tháng
730.000 
Sửa: 60 Phút Bảo hành: 6 Tháng
-37%
Sửa: 60 Phút Bảo hành: 12 Tháng
760.000 
-19%
Sửa: 60 Phút Bảo hành: 12 Tháng
7.470.000 
-25%
-0%
Sửa: 60Phút Bảo hành: 6Tháng
10.970.000 
-23%
-14%
Sửa: 60 Phút Bảo hành: 12 Tháng
300.000 
-8%
Sửa: 60 Phút Bảo hành: 6 Tháng
1.380.000 
-24%
Sửa: 60 Phút Bảo hành: 12 Tháng
1.030.000 
-17%
Sửa: 60 Phút Bảo hành: 12 Tháng
750.000 
-33%
Sửa: 60 Phút Bảo hành: 12 Tháng
400.000 
-15%
Sửa: 60 Phút Bảo hành: 12 Tháng
550.000 
-29%
250.000 
-58%
Sửa: 60 Phút Bảo hành: 12 Tháng
650.000 
-36%
Sửa: 60 Phút Bảo hành: 12 Tháng
440.000 
-41%
Sửa: 60 Phút Bảo hành: 12 Tháng
680.000 
Liên hệ báo giá

Thương hiệu “quả táo cắn dở Apple” khuấy đảo mạnh mẽ các tín đồ giới công nghệ khi cho ra mắt hàng loạt các siêu phẩm iPhone đỉnh cao . Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng chắc chắn bạn không thể tránh khỏi sự cố dẫn đến lỗi. Vì thế, khi phát hiện điện thoại có những dấu hiệu bất thường, bạn hãy mang máy đến với hệ thống Thanh Trang Mobile để được hỗ trợ và sửa chữa iPhone kịp thời.

I. Bảng giá sửa chữa điện thoại iPhone

MODEL: IPHONE 13 PROMAX
STT Dịch vụ Giá tiền Bảo hành
1 Thay Kính Liên hệ 6 tháng
2 Màn Hình Lk Liên hệ 6 tháng
3 Màn Hình Zin Liên hệ 6 tháng
4 Thay Pin 12Th Liên hệ 6 tháng
5 Thay Pin Vv Liên hệ 6 tháng
6 Cảm Ứng Liên hệ 6 tháng
7 Thay Nắp Lưng Liên hệ 6 tháng
8 Thay Vỏ Liên hệ 6 tháng
9 Camera Trước Liên hệ 6 tháng
10 Camera Sau Liên hệ 6 tháng
11 Home / Faceid Liên hệ 6 tháng
12 Dây Nguồn/ Dây Volume Liên hệ 6 tháng
13 Rung Liên hệ 6 tháng
14 Chuông/ Loa Ngoài Liên hệ 6 tháng
15 Loa Trong Liên hệ 6 tháng
16 Chân Sạc Liên hệ 6 tháng
17 Ic Âm Thanh Liên hệ 6 tháng
18 Ic Cảm Ứng Liên hệ 6 tháng
19 Mất Sóng Liên hệ 6 tháng
20 Hao Nguồn Liên hệ 6 tháng
21 Wifi Liên hệ 6 tháng
22 Mất Imei/ Không Sim Liên hệ 6 tháng
23 Ic Sạc Liên hệ 6 tháng
24 Chạm Mất Nguồn Liên hệ 6 tháng
25 Thay Main Liên hệ 6 tháng
MODEL: IPHONE 13 PRO
STT Dịch vụ Giá tiền Bảo hành
1 Thay Kính Liên hệ 6 tháng
2 Màn Hình Lk Liên hệ 6 tháng
3 Màn Hình Zin Liên hệ 6 tháng
4 Thay Pin 12Th Liên hệ 6 tháng
5 Thay Pin Vv Liên hệ 6 tháng
6 Cảm Ứng Liên hệ 6 tháng
7 Thay Nắp Lưng Liên hệ 6 tháng
8 Thay Vỏ Liên hệ 6 tháng
9 Camera Trước Liên hệ 6 tháng
10 Camera Sau Liên hệ 6 tháng
11 Home / Faceid Liên hệ 6 tháng
12 Dây Nguồn/ Dây Volume Liên hệ 6 tháng
13 Rung Liên hệ 6 tháng
14 Chuông/ Loa Ngoài Liên hệ 6 tháng
15 Loa Trong Liên hệ 6 tháng
16 Chân Sạc Liên hệ 6 tháng
17 Ic Âm Thanh Liên hệ 6 tháng
18 Ic Cảm Ứng Liên hệ 6 tháng
19 Mất Sóng Liên hệ 6 tháng
20 Hao Nguồn Liên hệ 6 tháng
21 Wifi Liên hệ 6 tháng
22 Mất Imei/ Không Sim Liên hệ 6 tháng
23 Ic Sạc Liên hệ 6 tháng
24 Chạm Mất Nguồn Liên hệ 6 tháng
25 Thay Main Liên hệ 6 tháng
MODEL: IPHONE 13
STT Dịch vụ Giá tiền Bảo hành
1 Thay Kính Liên hệ 6 tháng
2 Màn Hình Lk Liên hệ 6 tháng
3 Màn Hình Zin Liên hệ 6 tháng
4 Thay Pin 12Th Liên hệ 6 tháng
5 Thay Pin Vv Liên hệ 6 tháng
6 Cảm Ứng Liên hệ 6 tháng
7 Thay Nắp Lưng Liên hệ 6 tháng
8 Thay Vỏ Liên hệ 6 tháng
9 Camera Trước Liên hệ 6 tháng
10 Camera Sau Liên hệ 6 tháng
11 Home / Faceid Liên hệ 6 tháng
12 Dây Nguồn/ Dây Volume Liên hệ 6 tháng
13 Rung Liên hệ 6 tháng
14 Chuông/ Loa Ngoài Liên hệ 6 tháng
15 Loa Trong Liên hệ 6 tháng
16 Chân Sạc Liên hệ 6 tháng
17 Ic Âm Thanh Liên hệ 6 tháng
18 Ic Cảm Ứng Liên hệ 6 tháng
19 Mất Sóng Liên hệ 6 tháng
20 Hao Nguồn Liên hệ 6 tháng
21 Wifi Liên hệ 6 tháng
22 Mất Imei/ Không Sim Liên hệ 6 tháng
23 Ic Sạc Liên hệ 6 tháng
24 Chạm Mất Nguồn Liên hệ 6 tháng
25 Thay Main Liên hệ 6 tháng
MODEL: IPHONE 13 MINI
STT Dịch vụ Giá tiền Bảo hành
1 Thay Kính Liên hệ 6 tháng
2 Màn Hình Lk Liên hệ 6 tháng
3 Màn Hình Zin Liên hệ 6 tháng
4 Thay Pin 12Th Liên hệ 6 tháng
5 Thay Pin Vv Liên hệ 6 tháng
6 Cảm Ứng Liên hệ 6 tháng
7 Thay Nắp Lưng Liên hệ 6 tháng
8 Thay Vỏ Liên hệ 6 tháng
9 Camera Trước Liên hệ 6 tháng
10 Camera Sau Liên hệ 6 tháng
11 Home / Faceid Liên hệ 6 tháng
12 Dây Nguồn/ Dây Volume Liên hệ 6 tháng
13 Rung Liên hệ 6 tháng
14 Chuông/ Loa Ngoài Liên hệ 6 tháng
15 Loa Trong Liên hệ 6 tháng
16 Chân Sạc Liên hệ 6 tháng
17 Ic Âm Thanh Liên hệ 6 tháng
18 Ic Cảm Ứng Liên hệ 6 tháng
19 Mất Sóng Liên hệ 6 tháng
20 Hao Nguồn Liên hệ 6 tháng
21 Wifi Liên hệ 6 tháng
22 Mất Imei/ Không Sim Liên hệ 6 tháng
23 Ic Sạc Liên hệ 6 tháng
24 Chạm Mất Nguồn Liên hệ 6 tháng
25 Thay Main Liên hệ 6 tháng
MODEL: IPHONE 12 PROMAX
STT Dịch vụ Giá tiền Bảo hành
1 Thay Kính 1950 6 tháng
2 Màn Hình Lk 6 tháng
3 Màn Hình Zin 8150 6 tháng
4 Thay Pin 12Th 2800 6 tháng
5 Thay Pin Vv 3700 6 tháng
6 Cảm Ứng 6 tháng
7 Thay Nắp Lưng 1200 6 tháng
8 Thay Vỏ 3800 6 tháng
9 Camera Trước 1800 6 tháng
10 Camera Sau 2900 6 tháng
11 Home / Faceid 2500 6 tháng
12 Dây Nguồn/ Dây Volume 1200 6 tháng
13 Rung 1300 6 tháng
14 Chuông/ Loa Ngoài 1300 6 tháng
15 Loa Trong 1550 6 tháng
16 Chân Sạc 1900 6 tháng
17 Ic Âm Thanh 2700 6 tháng
18 Ic Cảm Ứng 2700 6 tháng
19 Mất Sóng 2600 6 tháng
20 Hao Nguồn 2700 6 tháng
21 Wifi 2650 6 tháng
22 Mất Imei/ Không Sim 2500 6 tháng
23 Ic Sạc 2600 6 tháng
24 Chạm Mất Nguồn 2500 6 tháng
25 Thay Main CALL 6 tháng
MODEL: IPHONE 12 PRO
STT Dịch vụ Giá tiền Bảo hành
1 Thay Kính 1550 6 tháng
2 Màn Hình Lk 6 tháng
3 Màn Hình Zin 7350 6 tháng
4 Thay Pin 12Th 2500 6 tháng
5 Thay Pin Vv 3400 6 tháng
6 Cảm Ứng 2450 6 tháng
7 Thay Nắp Lưng 1100 6 tháng
8 Thay Vỏ 3500 6 tháng
9 Camera Trước 1800 6 tháng
10 Camera Sau 2400 6 tháng
11 Home / Faceid 2500 6 tháng
12 Dây Nguồn/ Dây Volume 1000 6 tháng
13 Rung 1200 6 tháng
14 Chuông/ Loa Ngoài 1200 6 tháng
15 Loa Trong 1350 6 tháng
16 Chân Sạc 1700 6 tháng
17 Ic Âm Thanh 2300 6 tháng
18 Ic Cảm Ứng 2350 6 tháng
19 Mất Sóng 2400 6 tháng
20 Hao Nguồn 2400 6 tháng
21 Wifi 2500 6 tháng
22 Mất Imei/ Không Sim 2400 6 tháng
23 Ic Sạc 2300 6 tháng
24 Chạm Mất Nguồn 2200 6 tháng
25 Thay Main CALL 6 tháng
MODEL: IPHONE 12
STT Dịch vụ Giá tiền Bảo hành
1 Thay Kính 1550 6 tháng
2 Màn Hình Lk 6 tháng
3 Màn Hình Zin 7050 6 tháng
4 Thay Pin 12Th 2200 6 tháng
5 Thay Pin Vv 3100 6 tháng
6 Cảm Ứng 2450 6 tháng
7 Thay Nắp Lưng 900 6 tháng
8 Thay Vỏ 3200 6 tháng
9 Camera Trước 1800 6 tháng
10 Camera Sau 2200 6 tháng
11 Home / Faceid 2500 6 tháng
12 Dây Nguồn/ Dây Volume 1000 6 tháng
13 Rung 1200 6 tháng
14 Chuông/ Loa Ngoài 1200 6 tháng
15 Loa Trong 1350 6 tháng
16 Chân Sạc 1700 6 tháng
17 Ic Âm Thanh 2300 6 tháng
18 Ic Cảm Ứng 2350 6 tháng
19 Mất Sóng 2400 6 tháng
20 Hao Nguồn 2400 6 tháng
21 Wifi 2500 6 tháng
22 Mất Imei/ Không Sim 2400 6 tháng
23 Ic Sạc 2300 6 tháng
24 Chạm Mất Nguồn 2200 6 tháng
25 Thay Main CALL 6 tháng
MODEL:IPHONE 12 MINI
STT Dịch vụ Giá tiền Bảo hành
1 Thay Kính 1450 6 tháng
2 Màn Hình Lk 6 tháng
3 Màn Hình Zin 6050 6 tháng
4 Thay Pin 12Th 2200 6 tháng
5 Thay Pin Vv 3100 6 tháng
6 Cảm Ứng 6 tháng
7 Thay Nắp Lưng 850 6 tháng
8 Thay Vỏ 3200 6 tháng
9 Camera Trước 1600 6 tháng
10 Camera Sau 2200 6 tháng
11 Home / Faceid 2450 6 tháng
12 Dây Nguồn/ Dây Volume 950 6 tháng
13 Rung 1100 6 tháng
14 Chuông/ Loa Ngoài 1000 6 tháng
15 Loa Trong 1050 6 tháng
16 Chân Sạc 1650 6 tháng
17 Ic Âm Thanh 2200 6 tháng
18 Ic Cảm Ứng 2100 6 tháng
19 Mất Sóng 2100 6 tháng
20 Hao Nguồn 2100 6 tháng
21 Wifi 2100 6 tháng
22 Mất Imei/ Không Sim 2100 6 tháng
23 Ic Sạc 2100 6 tháng
24 Chạm Mất Nguồn 2100 6 tháng
25 Thay Main CALL 6 tháng
MODEL: IPHONE SE 2020
STT Dịch vụ Giá tiền Bảo hành
1 Thay Kính 550 6 tháng
2 Màn Hình Lk 6 tháng
3 Màn Hình Zin 1150 6 tháng
4 Thay Pin 12Th 350 6 tháng
5 Thay Pin Vv 750 6 tháng
6 Cảm Ứng 6 tháng
7 Thay Nắp Lưng 750 6 tháng
8 Thay Vỏ 1450 6 tháng
9 Camera Trước 700 6 tháng
10 Camera Sau 1150 6 tháng
11 Home / Faceid 600 6 tháng
12 Dây Nguồn/ Dây Volume 550 6 tháng
13 Rung 450 6 tháng
14 Chuông/ Loa Ngoài 450 6 tháng
15 Loa Trong 450 6 tháng
16 Chân Sạc 800 6 tháng
17 Ic Âm Thanh 1200 6 tháng
18 Ic Cảm Ứng 1200 6 tháng
19 Mất Sóng 1200 6 tháng
20 Hao Nguồn 1400 6 tháng
21 Wifi 1500 6 tháng
22 Mất Imei/ Không Sim 1400 6 tháng
23 Ic Sạc 1200 6 tháng
24 Chạm Mất Nguồn 1500 6 tháng
25 Thay Main 6100 6 tháng
MODEL: IPHONE 11 PRO MAX
STT Dịch vụ Giá tiền Bảo hành
1 Thay Kính 1150 6 tháng
2 Màn Hình Lk 2950 6 tháng
3 Màn Hình Zin 6950 6 tháng
4 Thay Pin 12Th 1150 6 tháng
5 Thay Pin Vv 1950 6 tháng
6 Cảm Ứng 1500 6 tháng
7 Thay Nắp Lưng 1000 6 tháng
8 Thay Vỏ 3850 6 tháng
9 Camera Trước 1400 6 tháng
10 Camera Sau 2200 6 tháng
11 Home / Faceid 2250 6 tháng
12 Dây Nguồn/ Dây Volume 950 6 tháng
13 Rung 900 6 tháng
14 Chuông/ Loa Ngoài 900 6 tháng
15 Loa Trong 1200 6 tháng
16 Chân Sạc 1400 6 tháng
17 Ic Âm Thanh 1800 6 tháng
18 Ic Cảm Ứng 1750 6 tháng
19 Mất Sóng 1750 6 tháng
20 Hao Nguồn 2100 6 tháng
21 Wifi 1900 6 tháng
22 Mất Imei/ Không Sim 1850 6 tháng
23 Ic Sạc 1900 6 tháng
24 Chạm Mất Nguồn 1900 6 tháng
25 Thay Main 9500(NF) 6 tháng
MODEL: IPHONE 11 PRO
STT Dịch vụ Giá tiền Bảo hành
1 Thay Kính 900 6 tháng
2 Màn Hình Lk 2550 6 tháng
3 Màn Hình Zin 4600 6 tháng
4 Thay Pin 12Th 900 6 tháng
5 Thay Pin Vv 1550 6 tháng
6 Cảm Ứng 1400 6 tháng
7 Thay Nắp Lưng 900 6 tháng
8 Thay Vỏ 2550 6 tháng
9 Camera Trước 1300 6 tháng
10 Camera Sau 2100 6 tháng
11 Home / Faceid 2100 6 tháng
12 Dây Nguồn/ Dây Volume 800 6 tháng
13 Rung 750 6 tháng
14 Chuông/ Loa Ngoài 750 6 tháng
15 Loa Trong 1050 6 tháng
16 Chân Sạc 1200 6 tháng
17 Ic Âm Thanh 1650 6 tháng
18 Ic Cảm Ứng 1450 6 tháng
19 Mất Sóng 1600 6 tháng
20 Hao Nguồn 1700 6 tháng
21 Wifi 1650 6 tháng
22 Mất Imei/ Không Sim 1650 6 tháng
23 Ic Sạc 1650 6 tháng
24 Chạm Mất Nguồn 1700 6 tháng
25 Thay Main 8300(NF) 6 tháng
MODEL: IPHONE 11
STT Dịch vụ Giá tiền Bảo hành
1 Thay Kính 750 6 tháng
2 Màn Hình Lk 2350 6 tháng
3 Màn Hình Zin 3150 6 tháng
4 Thay Pin 12Th 800 6 tháng
5 Thay Pin Vv 1200 6 tháng
6 Cảm Ứng 1150 6 tháng
7 Thay Nắp Lưng 800 6 tháng
8 Thay Vỏ 1450 6 tháng
9 Camera Trước 1100 6 tháng
10 Camera Sau 1700 6 tháng
11 Home / Faceid 1800 6 tháng
12 Dây Nguồn/ Dây Volume 750 6 tháng
13 Rung 600 6 tháng
14 Chuông/ Loa Ngoài 600 6 tháng
15 Loa Trong 900 6 tháng
16 Chân Sạc 950 6 tháng
17 Ic Âm Thanh 1300 6 tháng
18 Ic Cảm Ứng 1350 6 tháng
19 Mất Sóng 1400 6 tháng
20 Hao Nguồn 1600 6 tháng
21 Wifi 1600 6 tháng
22 Mất Imei/ Không Sim 1600 6 tháng
23 Ic Sạc 1600 6 tháng
24 Chạm Mất Nguồn 1600 6 tháng
25 Thay Main 7900 (NF) 6 tháng
MODEL: IPHONE XS MAX
STT Dịch vụ Giá tiền Bảo hành
1 Thay Kính 900 6 tháng
2 Màn Hình Lk 2600 6 tháng
3 Màn Hình Zin 4050 6 tháng
4 Thay Pin 12Th 800 6 tháng
5 Thay Pin Vv 1200 6 tháng
6 Cảm Ứng 1150 6 tháng
7 Thay Nắp Lưng 700 6 tháng
8 Thay Vỏ 1700 6 tháng
9 Camera Trước 1100 6 tháng
10 Camera Sau 1500 6 tháng
11 Home / Faceid 1600 6 tháng
12 Dây Nguồn/ Dây Volume 800 6 tháng
13 Rung 550 6 tháng
14 Chuông/ Loa Ngoài 550 6 tháng
15 Loa Trong 900 6 tháng
16 Chân Sạc 900 6 tháng
17 Ic Âm Thanh 1350 6 tháng
18 Ic Cảm Ứng 1350 6 tháng
19 Mất Sóng 1350 6 tháng
20 Hao Nguồn 1500 6 tháng
21 Wifi 1500 6 tháng
22 Mất Imei/ Không Sim 1350 6 tháng
23 Ic Sạc 1350 6 tháng
24 Chạm Mất Nguồn 1500 6 tháng
25 Thay Main 6600(NF) 6 tháng
MODEL: IPHONE XS
STT Dịch vụ Giá tiền Bảo hành
1 Thay Kính 750 6 tháng
2 Màn Hình Lk 2300 6 tháng
3 Màn Hình Zin 3100 6 tháng
4 Thay Pin 12Th 700 6 tháng
5 Thay Pin Vv 1150 6 tháng
6 Cảm Ứng 1100 6 tháng
7 Thay Nắp Lưng 700 6 tháng
8 Thay Vỏ 1550 6 tháng
9 Camera Trước 950 6 tháng
10 Camera Sau 1450 6 tháng
11 Home / Faceid 1300 6 tháng
12 Dây Nguồn/ Dây Volume 700 6 tháng
13 Rung 450 6 tháng
14 Chuông/ Loa Ngoài 450 6 tháng
15 Loa Trong 800 6 tháng
16 Chân Sạc 800 6 tháng
17 Ic Âm Thanh 1050 6 tháng
18 Ic Cảm Ứng 1250 6 tháng
19 Mất Sóng 1250 6 tháng
20 Hao Nguồn 1250 6 tháng
21 Wifi 1250 6 tháng
22 Mất Imei/ Không Sim 1250 6 tháng
23 Ic Sạc 1250 6 tháng
24 Chạm Mất Nguồn 1300 6 tháng
25 Thay Main 6500 (NF) 6 tháng
MODEL: IPHONE XR
STT Dịch vụ Giá tiền Bảo hành
1 Thay Kính 650 6 tháng
2 Màn Hình Lk 2050 6 tháng
3 Màn Hình Zin 2950 6 tháng
4 Thay Pin 12Th 750 6 tháng
5 Thay Pin Vv 1150 6 tháng
6 Cảm Ứng 1100 6 tháng
7 Thay Nắp Lưng 650 6 tháng
8 Thay Vỏ 1350 6 tháng
9 Camera Trước 900 6 tháng
10 Camera Sau 950 6 tháng
11 Home / Faceid 1300 6 tháng
12 Dây Nguồn/ Dây Volume 600 6 tháng
13 Rung 450 6 tháng
14 Chuông/ Loa Ngoài 450 6 tháng
15 Loa Trong 800 6 tháng
16 Chân Sạc 700 6 tháng
17 Ic Âm Thanh 900 6 tháng
18 Ic Cảm Ứng 1050 6 tháng
19 Mất Sóng 1050 6 tháng
20 Hao Nguồn 1050 6 tháng
21 Wifi 1050 6 tháng
22 Mất Imei/ Không Sim 1050 6 tháng
23 Ic Sạc 1050 6 tháng
24 Chạm Mất Nguồn 1200 6 tháng
25 Thay Main 5600 (NF) 6 tháng
MODEL: IPHONE X
STT Dịch vụ Giá tiền Bảo hành
1 Thay Kính 700 6 tháng
2 Màn Hình Lk 1850 6 tháng
3 Màn Hình Zin 3100 6 tháng
4 Thay Pin 12Th 650 6 tháng
5 Thay Pin Vv 1000 6 tháng
6 Cảm Ứng 1000 6 tháng
7 Thay Nắp Lưng 600 6 tháng
8 Thay Vỏ 1150 6 tháng
9 Camera Trước 900 6 tháng
10 Camera Sau 1100 6 tháng
11 Home / Faceid 1100 6 tháng
12 Dây Nguồn/ Dây Volume 600 6 tháng
13 Rung 450 6 tháng
14 Chuông/ Loa Ngoài 450 6 tháng
15 Loa Trong 700 6 tháng
16 Chân Sạc 700 6 tháng
17 Ic Âm Thanh 900 6 tháng
18 Ic Cảm Ứng 1050 6 tháng
19 Mất Sóng 1050 6 tháng
20 Hao Nguồn 1050 6 tháng
21 Wifi 1050 6 tháng
22 Mất Imei/ Không Sim 1050 6 tháng
23 Ic Sạc 1050 6 tháng
24 Chạm Mất Nguồn 1200 6 tháng
25 Thay Main 5200 (NF) 6 tháng
MODEL: IPHONE 8PLUS
STT Dịch vụ Giá tiền Bảo hành
1 Thay Kính 400 6 tháng
2 Màn Hình Lk 750 6 tháng
3 Màn Hình Zin 1200 6 tháng
4 Thay Pin 12Th 500 6 tháng
5 Thay Pin Vv 750 6 tháng
6 Cảm Ứng 6 tháng
7 Thay Nắp Lưng 500 6 tháng
8 Thay Vỏ 850 6 tháng
9 Camera Trước 700 6 tháng
10 Camera Sau 1500 6 tháng
11 Home / Faceid 450 6 tháng
12 Dây Nguồn/ Dây Volume 450 6 tháng
13 Rung 500 6 tháng
14 Chuông/ Loa Ngoài 450 6 tháng
15 Loa Trong 400 6 tháng
16 Chân Sạc 600 6 tháng
17 Ic Âm Thanh 700 6 tháng
18 Ic Cảm Ứng 800 6 tháng
19 Mất Sóng 900 6 tháng
20 Hao Nguồn 800 6 tháng
21 Wifi 800 6 tháng
22 Mất Imei/ Không Sim 800 6 tháng
23 Ic Sạc 600 6 tháng
24 Chạm Mất Nguồn 900 6 tháng
25 Thay Main 5600 6 tháng
MODEL: IPHONE 8
STT Dịch vụ Giá tiền Bảo hành
1 Thay Kính 350 6 tháng
2 Màn Hình Lk 650 6 tháng
3 Màn Hình Zin 900 6 tháng
4 Thay Pin 12Th 450 6 tháng
5 Thay Pin Vv 750 6 tháng
6 Cảm Ứng 6 tháng
7 Thay Nắp Lưng 400 6 tháng
8 Thay Vỏ 800 6 tháng
9 Camera Trước 650 6 tháng
10 Camera Sau 900 6 tháng
11 Home / Faceid 450 6 tháng
12 Dây Nguồn/ Dây Volume 400 6 tháng
13 Rung 450 6 tháng
14 Chuông/ Loa Ngoài 400 6 tháng
15 Loa Trong 350 6 tháng
16 Chân Sạc 500 6 tháng
17 Ic Âm Thanh 650 6 tháng
18 Ic Cảm Ứng 700 6 tháng
19 Mất Sóng 800 6 tháng
20 Hao Nguồn 700 6 tháng
21 Wifi 800 6 tháng
22 Mất Imei/ Không Sim 700 6 tháng
23 Ic Sạc 550 6 tháng
24 Chạm Mất Nguồn 800 6 tháng
25 Thay Main 4200 6 tháng
MODEL: IPHONE 7 PLUS
STT Dịch vụ Giá tiền Bảo hành
1 Thay Kính 350 6 tháng
2 Màn Hình Lk 700 6 tháng
3 Màn Hình Zin 1150 6 tháng
4 Thay Pin 12Th 450 6 tháng
5 Thay Pin Vv 700 6 tháng
6 Cảm Ứng 6 tháng
7 Thay Nắp Lưng 6 tháng
8 Thay Vỏ 650 6 tháng
9 Camera Trước 550 6 tháng
10 Camera Sau 1200 6 tháng
11 Home / Faceid 450 6 tháng
12 Dây Nguồn/ Dây Volume 400 6 tháng
13 Rung 400 6 tháng
14 Chuông/ Loa Ngoài 350 6 tháng
15 Loa Trong 300 6 tháng
16 Chân Sạc 450 6 tháng
17 Ic Âm Thanh 550 6 tháng
18 Ic Cảm Ứng 600 6 tháng
19 Mất Sóng 700 6 tháng
20 Hao Nguồn 600 6 tháng
21 Wifi 700 6 tháng
22 Mất Imei/ Không Sim 600 6 tháng
23 Ic Sạc 500 6 tháng
24 Chạm Mất Nguồn 800 6 tháng
25 Thay Main 4000 6 tháng
MODEL: IPHONE 7
STT Dịch vụ Giá tiền Bảo hành
1 Thay Kính 300 6 tháng
2 Màn Hình Lk 600 6 tháng
3 Màn Hình Zin 850 6 tháng
4 Thay Pin 12Th 400 6 tháng
5 Thay Pin Vv 700 6 tháng
6 Cảm Ứng 6 tháng
7 Thay Nắp Lưng 6 tháng
8 Thay Vỏ 550 6 tháng
9 Camera Trước 450 6 tháng
10 Camera Sau 700 6 tháng
11 Home / Faceid 450 6 tháng
12 Dây Nguồn/ Dây Volume 300 6 tháng
13 Rung 250 6 tháng
14 Chuông/ Loa Ngoài 300 6 tháng
15 Loa Trong 250 6 tháng
16 Chân Sạc 400 6 tháng
17 Ic Âm Thanh 450 6 tháng
18 Ic Cảm Ứng 400 6 tháng
19 Mất Sóng 600 6 tháng
20 Hao Nguồn 500 6 tháng
21 Wifi 600 6 tháng
22 Mất Imei/ Không Sim 500 6 tháng
23 Ic Sạc 450 6 tháng
24 Chạm Mất Nguồn 700 6 tháng
25 Thay Main 3200 6 tháng
MODEL: IPHONE 6SPLUS
STT Dịch vụ Giá tiền Bảo hành
1 Thay Kính 300 6 tháng
2 Màn Hình Lk 650 6 tháng
3 Màn Hình Zin 1150 6 tháng
4 Thay Pin 12Th 350 6 tháng
5 Thay Pin Vv 600 6 tháng
6 Cảm Ứng 6 tháng
7 Thay Nắp Lưng 6 tháng
8 Thay Vỏ 550 6 tháng
9 Camera Trước 350 6 tháng
10 Camera Sau 600 6 tháng
11 Home / Faceid 250 6 tháng
12 Dây Nguồn/ Dây Volume 250 6 tháng
13 Rung 250 6 tháng
14 Chuông/ Loa Ngoài 250 6 tháng
15 Loa Trong 250 6 tháng
16 Chân Sạc 300 6 tháng
17 Ic Âm Thanh 400 6 tháng
18 Ic Cảm Ứng 450 6 tháng
19 Mất Sóng 500 6 tháng
20 Hao Nguồn 450 6 tháng
21 Wifi 500 6 tháng
22 Mất Imei/ Không Sim 450 6 tháng
23 Ic Sạc 400 6 tháng
24 Chạm Mất Nguồn 550 6 tháng
25 Thay Main 2600 6 tháng
MODEL: IPHONE 6S
STT Dịch vụ Giá tiền Bảo hành
1 Thay Kính 250 6 tháng
2 Màn Hình Lk 600 6 tháng
3 Màn Hình Zin 800 6 tháng
4 Thay Pin 12Th 300 6 tháng
5 Thay Pin Vv 550 6 tháng
6 Cảm Ứng 6 tháng
7 Thay Nắp Lưng 6 tháng
8 Thay Vỏ 450 6 tháng
9 Camera Trước 250 6 tháng
10 Camera Sau 300 6 tháng
11 Home / Faceid 200 6 tháng
12 Dây Nguồn/ Dây Volume 200 6 tháng
13 Rung 200 6 tháng
14 Chuông/ Loa Ngoài 200 6 tháng
15 Loa Trong 200 6 tháng
16 Chân Sạc 250 6 tháng
17 Ic Âm Thanh 350 6 tháng
18 Ic Cảm Ứng 400 6 tháng
19 Mất Sóng 450 6 tháng
20 Hao Nguồn 400 6 tháng
21 Wifi 450 6 tháng
22 Mất Imei/ Không Sim 400 6 tháng
23 Ic Sạc 350 6 tháng
24 Chạm Mất Nguồn 450 6 tháng
25 Thay Main 1700 6 tháng
MODEL: IPHONE 6PLUS
STT Dịch vụ Giá tiền Bảo hành
1 Thay Kính 250 6 tháng
2 Màn Hình Lk 600 6 tháng
3 Màn Hình Zin 900 6 tháng
4 Thay Pin 12Th 300 6 tháng
5 Thay Pin Vv 550 6 tháng
6 Cảm Ứng 6 tháng
7 Thay Nắp Lưng 6 tháng
8 Thay Vỏ 450 6 tháng
9 Camera Trước 250 6 tháng
10 Camera Sau 350 6 tháng
11 Home / Faceid 200 6 tháng
12 Dây Nguồn/ Dây Volume 200 6 tháng
13 Rung 200 6 tháng
14 Chuông/ Loa Ngoài 200 6 tháng
15 Loa Trong 200 6 tháng
16 Chân Sạc 200 6 tháng
17 Ic Âm Thanh 350 6 tháng
18 Ic Cảm Ứng 350 6 tháng
19 Mất Sóng 400 6 tháng
20 Hao Nguồn 400 6 tháng
21 Wifi 350 6 tháng
22 Mất Imei/ Không Sim 350 6 tháng
23 Ic Sạc 350 6 tháng
24 Chạm Mất Nguồn 500 6 tháng
25 Thay Main 2200 6 tháng
MODEL: IPHONE 6
STT Dịch vụ Giá tiền Bảo hành
1 Thay Kính 200 6 tháng
2 Màn Hình Lk 550 6 tháng
3 Màn Hình Zin 750 6 tháng
4 Thay Pin 12Th 250 6 tháng
5 Thay Pin Vv 400 6 tháng
6 Cảm Ứng 6 tháng
7 Thay Nắp Lưng 6 tháng
8 Thay Vỏ 350 6 tháng
9 Camera Trước 200 6 tháng
10 Camera Sau 250 6 tháng
11 Home / Faceid 200 6 tháng
12 Dây Nguồn/ Dây Volume 150 6 tháng
13 Rung 150 6 tháng
14 Chuông/ Loa Ngoài 200 6 tháng
15 Loa Trong 200 6 tháng
16 Chân Sạc 200 6 tháng
17 Ic Âm Thanh 350 6 tháng
18 Ic Cảm Ứng 350 6 tháng
19 Mất Sóng 350 6 tháng
20 Hao Nguồn 300 6 tháng
21 Wifi 300 6 tháng
22 Mất Imei/ Không Sim 300 6 tháng
23 Ic Sạc 300 6 tháng
24 Chạm Mất Nguồn 400 6 tháng
25 Thay Main 1500 6 tháng
MODEL: IPHONE 5S
STT Dịch vụ Giá tiền Bảo hành
1 Thay Kính 150 6 tháng
2 Màn Hình Lk 400 6 tháng
3 Màn Hình Zin 6 tháng
4 Thay Pin 12Th 200 6 tháng
5 Thay Pin Vv 350 6 tháng
6 Cảm Ứng 6 tháng
7 Thay Nắp Lưng 6 tháng
8 Thay Vỏ 350 6 tháng
9 Camera Trước 150 6 tháng
10 Camera Sau 150 6 tháng
11 Home / Faceid 100 6 tháng
12 Dây Nguồn/ Dây Volume 150 6 tháng
13 Rung 150 6 tháng
14 Chuông/ Loa Ngoài 150 6 tháng
15 Loa Trong 150 6 tháng
16 Chân Sạc 150 6 tháng
17 Ic Âm Thanh 300 6 tháng
18 Ic Cảm Ứng 300 6 tháng
19 Mất Sóng 300 6 tháng
20 Hao Nguồn 300 6 tháng
21 Wifi 300 6 tháng
22 Mất Imei/ Không Sim 300 6 tháng
23 Ic Sạc 250 6 tháng
24 Chạm Mất Nguồn 350 6 tháng
25 Thay Main 700 6 tháng
MODEL: IPHONE 5G
STT Dịch vụ Giá tiền Bảo hành
1 Thay Kính 150 6 tháng
2 Màn Hình Lk 400 6 tháng
3 Màn Hình Zin 6 tháng
4 Thay Pin 12Th 200 6 tháng
5 Thay Pin Vv 350 6 tháng
6 Cảm Ứng 6 tháng
7 Thay Nắp Lưng 6 tháng
8 Thay Vỏ 350 6 tháng
9 Camera Trước 150 6 tháng
10 Camera Sau 150 6 tháng
11 Home / Faceid 100 6 tháng
12 Dây Nguồn/ Dây Volume 150 6 tháng
13 Rung 150 6 tháng
14 Chuông/ Loa Ngoài 150 6 tháng
15 Loa Trong 150 6 tháng
16 Chân Sạc 150 6 tháng
17 Ic Âm Thanh 300 6 tháng
18 Ic Cảm Ứng 300 6 tháng
19 Mất Sóng 300 6 tháng
20 Hao Nguồn 300 6 tháng
21 Wifi 300 6 tháng
22 Mất Imei/ Không Sim 300 6 tháng
23 Ic Sạc 250 6 tháng
24 Chạm Mất Nguồn 350 6 tháng
25 Thay Main 700 6 tháng

II. Các lỗi thường gặp trên điện thoại iPhone

Trong quá trình sử dụng, iPhone thường gặp phải một số vấn đề về phần cứng sau khi bị rơi vỡ như: hư hỏng mặt kính, màn hình hay bị vào nước, iPhone bị hư loa, hư đèn màn hình,..

Sửa chữa iphone bị vỡ màn hình
Điện thoại iPhone bị hư màn hình.

Với những lỗi trên thì bạn cần tiến hành thay mặt kính iPhone, thay màn hình iPhone,thay loa hay thay đèn màn hình.. Ngoài ra một số lỗi phần mềm tiêu biểu mà iPhone thường gặp phải như:

 • iPhone bị treo: nguyên nhân của hiện tượng này có thể là do quá trình sử dụng hay cài đặt phần mềm bị xung đột với nhau.
 • iPhone không nhận sim, bị mất sóng, không kết nối wifi hay không thể truy cập vào mạng.
 • iPhone chụp ảnh bị lỗi, không nhận được cuộc gọi hoặc tin nhắn.
 • iPhone bị hư main và cần phải thay main cho iPhone.

III. Sửa iPhone uy tín ở đâu tại TPHCM?

1. Các dịch vụ thay thế và sửa chữa iPhone tại Thanh Trang Mobile

1. Các dịch vụ sửa chữa:

 • Sửa iPhone mất nguồn.
 • Sửa iPhone hư Wifi, mất sóng
 • Sửa iPhone không nhận sim
 • Sửa iPhone mất đèn hiển thị màn hình
 • Sửa iPhone lỗi màn hình
 • Sửa iPhone restore báo lỗi do phần cứng
 • Sửa iPhone mất tiếng, lỗi âm thanh
 • Sửa iPhone hao pin, chai pin, hoặc lỗi IC nguồn
 • Sửa chữa iPhone không sạc được hoặc không nhận USB

2. Các dịch vụ thay thế linh kiện:

 • Thay mặt kính iPhone
 • Thay màn hình iPhone
 • Thay cảm ứng iPhone
 • Thay pin iPhone
 • Thay vỏ iPhone
 • Thay camera iPhone
 • Thay ic wifi iPhone

Ngoài dịch vụ sửa chữa iPhone, Thanh Trang Mobile còn có các dịch vụ sửa chữa khác như sửa chữa smartphone, sửa chữa máy tính bảng, sửa chữa Apple Watch… mà bạn có thể tin tưởng sử dụng dịch vụ.

2. Vì sao bạn nên lựa chọn sửa chữa iPhone tại Thanh Trang Mobile?

Hệ thống cửa hàng Thanh Trang Mobile chuyên tiếp nhận sửa chữa và thay thế linh kiện cho điện thoại, được nhiều khách hàng tin dùng. Bên cạnh đó, khách hàng đến với chúng tôi có thể an tâm bởi tay nghề của kỹ thuật viên có trình độ chuyên môn cao. Không chỉ vậy, tại đây luôn sử dụng trang thiết bị hiện đại, linh kiện có nguồn gốc, chính hãng, xuất xứ rõ ràng, chất lượng tốt.

sửa chữa iphone uy tín tại Thanh Trang Mobile
Nhân viên kỹ thuật đang thực hiện quá trình sửa chữa iPhone tại Thanh Trang Mobile.

Với quy trình tiếp nhận và sửa chữa chuyên nghiệp cùng chế độ bảo hành dài hạn, khách hàng có thể đến chi nhánh gần nhất để được quan sát quá trình sửa chữa iPhone trực tiếp. Với đội ngũ nhân viên phục vụ tận tâm, tận tình tư vấn và đưa ra các giải pháp tối ưu tiết kiệm thời gian và chi phí cho khách hàng.

Để tạo sự gắn kết giữa chúng tôi và người tiêu dùng hơn nữa, Thanh Trang Mobile kính mong quý khách hàng có thể chia sẻ, đóng góp ý kiến để chúng tôi có động lực phát triển dịch vụ hơn nữa. Trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi. “Thanh Trang Mobile – Nơi niềm tin mang lại”.

Thanh Trang Mobile – Trung tâm sửa chữa điện thoại iPhone uy tín.

Địa chỉ:

 • Chi nhánh 1: 140 Nguyễn Xuân Khoát, phường Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
 • Chi nhánh 2: 1068 Âu Cơ, phường 14, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
 • Chi nhánh 3: 10a Nguyễn Ảnh Thủ, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP. Hồ Chí Minh
 • Chi nhánh 4: 7/3 Tô Ký, Trung Chánh, Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0909 903 968 – 0902 646 488

Hotline: 0966 933 179 – 0909 03 4444

Fanpage: https://thanhtrangmobile.com

Giờ làm việc:

 • Thứ 2 đến thứ 7: Từ 9h00 đến 20h30;
 • Chủ nhật: Từ 11h00 đến 18h30.

KHÁCH HÀNG ĐẾN VỚI THANH TRANG MOBILE

Showroom
Thanh Trang Mobile Tân Phú
140 Nguyễn Xuân Khoát, Tân Thành, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 700000
08 1900 9879
Thanh Trang Mobile Tân Bình
1068 Âu Cơ, Phường 14, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
08 1900 9879
Thanh Trang Mobile Quận 12
10A Đ. Nguyễn Ảnh Thủ, Trung Mỹ Tây, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam
08 1900 9879
Thanh Trang Mobile Gò Vấp
107/56 Đường 11, Phường 11, Nguyễn Văn Khối, Gò Vấp, TP.HCM
08 1900 9879
Báo giá sửa chữa Gọi điện tư vấn