1. Chủ sở hữu Website: Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ kỹ thuật Thanh Trang Mobile
2. Người đại diện: Nguyễn Phước Nhật Nguyên

Địa chỉ: 140 Nguyễn Xuân Khoát, Tân Thành, Tân Phú, TP.HCM Điện thoại: (08)1900.8879

3. Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

GPDKKD số 0316262474 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 11/05/2020