Thay / Sửa IC Nguồn Điện Thoại Samsung

Hiển thị 1–32 của 85 kết quả

Thay / Sửa IC Nguồn Điện Thoại Samsung

Tìm kiếm nhanh:

Tìm kiếm nhanh

Điện thoại Samsung Galaxy có dấu hiệu sập nguồn đột ngột dù pin vẫn còn đầy, sau đó mởi nguồn không lên. Hay gặp hiện tượng chớp tắt lúc lên nguồn, lúc không. Rất có thể bạn cần phải sửa IC nguồn điện thoại Samsung để khắc phục vấn đề này. Cùng tìm hiểu chi tiết dịch vụ tại Thanh Trang Mobile ngay sau đây.

Bảng giá sửa điện thoại Samsung mất nguồn trên main tại Thanh Trang Mobile 05/2024

Tên dịch vụGiáBảo Hành
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy A01sLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy A02Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy A02sLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy A03Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy A03sLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy A04Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy A04sLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy A05Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy A05sLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy A10sLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy A11Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy A12Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy A13Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy A14Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy A20Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy A20sLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy A21Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy A21sLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy A22Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy A22 5GLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy A23Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy A3Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy A30Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy A31Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy A32Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy A33Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy A33 5GLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy A34 5GLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy A40sLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy A42Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy A42 5GLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy A5Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy A50Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy A51Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy A51 5GLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy A52Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy A52s 5GLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy A53 5GLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy A54 5GLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy A6Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy A6 PlusLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy A60Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy A6SLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy A7Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy A7 PlusLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy A7 StarLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy A70Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy A71Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy A71 5GLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy A72Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy A720Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy A73Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy A73 5GLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy A8Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy A8 PlusLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy A8 ProLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy A8 StarLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy A80Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy A82Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy A8sLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy A9Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy A9 PlusLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy A9 ProLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy A9 StarLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy A90 5GLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy A9SLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy C5 ProLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy C7Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy C7 ProLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy C8Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy C9Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy C9 ProLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy J2Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy J2 PrimeLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy J2 ProLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy J3Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy J3 PrimeLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy J3 ProLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy J4Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy J4 CoreLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy J4 PlusLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy J4 ProLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy J400Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy J400FLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy J4 PrimeLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy J5Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy J5 PrimeLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy J5 ProLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy J6Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy J6 PlusLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy J6 PrimeLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy J6 ProLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy J7Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy J7 CoreLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy J7 ProLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy J7 PlusLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy J7 PrimeLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy J8Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy J8 PlusLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy J810Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy J9Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy J9 ProLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy M10Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy M11Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy M12Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy M20Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy M21Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy M23Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy M30Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy M30sLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy M31Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy M32Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy M33Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy M50Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy M51Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy M52Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy M52 5GLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy M53Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy Note 10Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy Note 10 LiteLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy Note 10 PlusLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy Note 20Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy Note 20 UltraLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy Note 7Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy Note 8Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy Note 9Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy Note EdgeLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy S10Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy S10 PlusLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy S10 LiteLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy S10eLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy S20Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy S20 PlusLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy S20 Ultra 5GLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy S21Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy S21 PlusLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy S21 FE 5GLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy S21 Ultra 5GLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy S22 5GLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy S22 Plus 5GLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy S22 Ultra 5GLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy S23Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy S23 FELiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy S23 PlusLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy S23 UltraLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy S7Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy S8Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy S8 ActiveLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy S8 PlusLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy S9Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy S9 PlusLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy Z FlipLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy Z Flip3Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy Z Flip4Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy Z Flip5Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy Z FoldLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy Z Fold2Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy Z Fold2 5GLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy Z Fold3Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy Z Fold3 5GLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy Z Fold4Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy Z Fold5Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Tên GiáBảo hành
Thay pin Samsung Galaxy A01285.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy A01 Core330.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy A02330.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy A02s285.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy A03285.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy A03 Core285.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy A03s285.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy A04285.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy A04s285.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy A09s340.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy A10285.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy A10e390.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy A10s285.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy A11330.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy A12285.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy A13285.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy A13285.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy A14 5G330.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy A20285.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy A20s285.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy A21285.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy A21s285.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy A22285.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy A22 5G285.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy A23285.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy A3330.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy A3330.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy A3330.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy A30285.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy A30s285.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy A31285.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy A32 5G330.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy A32285.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy A33 5G285.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy A41390.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy A42 5G390.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy A5290.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy A5290.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy A5290.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy A50285.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy A50s285.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy A51 5G330.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy A51 5G UW330.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy A51285.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy A52 5G330.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy A52285.000 ₫06 tháng
Thay Pin Samsung Galaxy A52s 5G330.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy A53 5G330.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy A54290.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy A6290.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy A6 Plus230.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy A60340.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy A7285.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy A7285.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy A7230.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy A7285.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy A70285.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy A70s330.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy A71 5G390.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy A71 5G UW390.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy A71285.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy A72360.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy A73 5G360.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy A8230.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy A8330.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy A8285.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy A8 Plus285.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy A8 Star285.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy A80285.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy A9310.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy A9340.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy A9330.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy A9 Pro285.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy A9 Pro590.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy A90 5G330.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy A9s430.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy C9330.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy C9 Pro290.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy E5290.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy E7440.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy F52 5G390.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy Fold240.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy J2 Prime 2016240.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy J2 Pro 2018290.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy J3 2016290.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy J3 2017240.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy J3 Pro240.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy J4 2018290.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy J4 Plus240.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy J5 2015240.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy J5 2016240.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy J5 Prime340.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy J6 2018290.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy J6 Plus230.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy J7 2015230.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy J7 2016230.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy J7 Plus230.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy J7 Prime230.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy J7 Pro330.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy J8 2018440.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy M01330.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy M02330.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy M02s285.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy M10285.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy M10s340.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy M11340.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy M12285.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy M20330.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy M21340.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy M21 2021340.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy M21s390.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy M22340.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy M23285.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy M30285.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy M30s340.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy M31440.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy M31 Prime390.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy M31s330.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy M32330.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy M32 5G285.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy M33340.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy M34430.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy M34 5G310.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy M40285.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy M51390.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy M52 5G440.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy M53330.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy M62330.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy Note 10 Lite330.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy Note 10380.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy Note 10 Plus460.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy Note 20460.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy Note 20 5G460.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy Note 20 Ultra460.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G330.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy Note 5330.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy Note 7285.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy Note 8330.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy Note 9360.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy Note Edge330.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy Note FE390.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy Quantum 2340.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy S IV Mini440.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy S10 5G285.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy S10285.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy S10 Lite330.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy S10 Plus430.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy S10e460.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy S20 FE 2022430.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy S20 FE 5G430.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy S20 FE380.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy S20430.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy S20 Plus430.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy S20 Ultra430.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy S21 5G380.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy S21 FE 5G380.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy S21 Plus 5G380.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy S21 Ultra 5G430.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy S22 5G560.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy S22 Ultra 5G480.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy S22+ 5G560.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy S23580.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy S23 Plus580.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy S23 Ultra580.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy S5 Active390.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy S5310.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy S6 Active440.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy S6 Edge230.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy S6 Edge Plus330.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy S6230.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy S7 Edge230.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy S7230.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy S8 Active430.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy S8230.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy S8 Plus230.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy S9230.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy S9 Plus230.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy Z Flip 5G430.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy Z Flip340.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy Z Flip2430.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy Z Flip3 5G430.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy Z Flip4340.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy Z Fold430.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy Z Fold 2 5G340.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy Z Fold2 5G530.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy Z Fold3 5G530.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy C9390.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy E5540.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy E7540.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy F52 5G490.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy Fold890.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy J2 Prime 2016330.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy J2 Pro 2018460.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy J3 2016480.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy J3 2017790.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy J3 Pro530.000 ₫06 tháng
Tên GiáBảo hành
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy A24 4G390.000 ₫Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy A Quantum490000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy A01280000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy A01 Core280000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy A02440000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy A02s280000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy A03280000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy A03 Core420000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy A03s330000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy A04280000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy A04e290000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy A04s280000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy A10280000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy A10e390000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy A10s280000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy A11280000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy A12280000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy A12s440000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy A13280000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy A13280000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy A14 5G310000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy A20 2018290000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy A20e390000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy A20s310000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy A21280000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy A21s280000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy A22360000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy A22 5G330000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy A23330000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy A3 2015240000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy A3 2016240000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy A3 2017240000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy A30290000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy A30s330000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy A31330000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy A32 5G330000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy A32390000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy A33 5G410000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy A41490000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy A42 5G290000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy A5 2015230000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy A5 2016230000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy A5 2017230000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy A5 2018390000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy A50280000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy A50s280000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy A51 5G UW440000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy A51290000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy A52 5G380000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy A52380000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy A52s 5G410000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy A53 5G440000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy A54390000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy A6 2018280000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy A6 Plus 2018280000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy A7 2015330000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy A7 2016330000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy A7 2017280000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy A7 2018280000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy A70380000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy A70s540000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy A71 5G690000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy A71380000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy A72380000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy A72 A725F380000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy A73 5G410000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy A8 2015330000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy A8 2018330000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy A8 Plus 2018360000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy A8 Star380000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy A80430000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy A9 2016340000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy A9 2018330000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy A9 Pro 2016280000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy A90 5G460000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy C9, C9 Pro360000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy E5340000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy E7390000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy F52 5G490000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy Fold860000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy J1 2015340000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy J1 2016340000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy J2 2016340000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy J2 Prime340000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy J2 Pro 2018340000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy J3 2015190000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy J3 2016190000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy J3 2017340000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy J3 Prime330000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy J3 Pro240000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy J4 2018290000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy J4 Core390000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy J4 Plus390000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy J4 Pro340000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy J5 2015240000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy J5 2016240000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy J5 Prime240000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy J5 Pro310000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy J6 2018290000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy J6 Plus290000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy J7 2015240000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy J7 2016240000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy J7 2018340000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy J7 Plus280000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy J7 Prime240000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy J7 Pro240000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy J8 2018290000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy J8 Plus 2018280000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy M01290000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy M02330000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy M02s340000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy M10280000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy M10s380000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy M11490000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy M12340000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy M14290000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy M20280000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy M21340000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy M21s440000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy M22380000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy M23440000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy M30330000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy M30s330000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy M31340000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy M31s440000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy M32360000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy M32 5G460000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy M33440000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy M34410000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy M40340000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy M42 5G390000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy M51410000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy M52 5G490000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy M53440000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy M54690000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy M62440000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy Note 10 Lite390000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy Note 10860000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy Note 10 Plus980000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy Note 20590000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy Note 20 5G590000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy Note 20 Ultra1090000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G1090000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy Note 5330000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy Note 7940000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy Note 8690000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy Note 9780000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy Note Edge860000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy Note FE940000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy Quantum 2540000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy S10 5G890000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy S10690000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy S10 Lite580000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy S10 Plus940000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy S10e890000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy S20 FE 20221090000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy S20 FE 5G460000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy S20 FE460000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy S20890000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy S20 Plus940000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy S20 Ultra 5G1790000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy S20 Ultra1140000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy S21 5G740000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy S21 FE 5G630000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy S21 Plus860000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy S21 Ultra 5G1190000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy S22 5G740000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy S22 Ultra 5G1340000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy S22+ 5G960000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy S23890000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy S23 Plus1140000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy S23 Ultra1440000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy S4290000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy S4 Mini290000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy S5 active290000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy S5290000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy S5 mini290000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy S6 Active390000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy S6 Edge540000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy S6 Edge Plus590000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy S6290000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy S7 Edge540000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy S7 Edge560000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy S7340000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy S8 Active440000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy S8590000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy S8660000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy S8 Plus660000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy S8 Plus690000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy S9590000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy S9660000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy S9 Plus690000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy S9 Plus760000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy Z Flip2490000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy Z Flip3 5G2990000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy Z Fold 2 5G960000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy Z Fold2 5G2990000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy Z Fold41190000Vĩnh viễn keo, ron viền
TênGiáLoại màn hình
Thay Màn Hình Samsung Galaxy M02430.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy M21s430.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy J6 Plus440.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy J3 2016490.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy J5 2017490.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy J7 Plus490.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A10e530.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A12530.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy M31 Prime530.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy E5540.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy J5 2015540.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A02s580.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A03580.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A12 Nacho580.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A03s590.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A04e590.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A22590.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A24 4G590.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A03 Core630.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A22 5G630.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A23630.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A04640.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A04s640.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A11640.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy M31640.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A14 5G660.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A20 2018660.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy J4 Lavender660.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A10690.000 ₫Màn hình Nguyên khung
Thay Màn Hình Samsung Galaxy J2 Prime 2016690.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A04e740.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A05740.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A04s740.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A22 5G740.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy J3 2017740.000 ₫Màn hình linh kiện
Thay Màn Hình Samsung Galaxy M30s740.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A05770.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A10s790.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy J5 Pro 2017790.000 ₫Màn hình linh kiện
Thay Màn Hình Samsung Galaxy M02s790.000 ₫Màn hình linh kiện
Thay Màn Hình Samsung Galaxy M13790.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy M22790.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy M30790.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy M33790.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A23810.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A12s830.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy M51830.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A13840.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy M14840.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy M23840.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A20s860.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A21860.000 ₫Màn hình linh kiện
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A33 5G890.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A71 5G890.000 ₫Màn hình linh kiện
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Fold890.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy M20890.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A5 2016940.000 ₫Màn hình linh kiện
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A5 2018940.000 ₫Màn hình linh kiện
Thay Màn Hình Samsung Galaxy J2 Pro 2018940.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A30960.000 ₫Màn hình linh kiện
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A51 5G960.000 ₫Màn hình linh kiện
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A52 5G960.000 ₫Màn hình linh kiện
Thay Màn Hình Samsung Galaxy J4 Plus960.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A31990.000 ₫Màn hình linh kiện
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A54990.000 ₫Màn hình linh kiện
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A70990.000 ₫Màn hình linh kiện
Thay Màn Hình Samsung Galaxy J8 2018990.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A801.040.000 ₫Màn hình linh kiện
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A9 20181.040.000 ₫Màn hình linh kiện
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A3 20151.060.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy J31.060.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy J3 Pro1.060.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy M52 5G1.090.000 ₫Màn hình linh kiện
Thay Màn Hình Samsung Galaxy M541.090.000 ₫Màn hình linh kiện
Thay Màn Hình Samsung Galaxy J7 20161.130.000 ₫Màn hình linh kiện
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A5 20171.140.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy J4 Core1.160.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A21s1.190.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy J5 Prime1.190.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Z Flip3 5G1.190.000 ₫Màn hình phụ Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A3 20161.230.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A7 20161.240.000 ₫Màn hình linh kiện
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A90 5G1.240.000 ₫Màn hình linh kiện
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A9 Pro 20161.240.000 ₫Màn hình linh kiện
Thay Màn Hình Samsung Galaxy M101.240.000 ₫Màn hình linh kiện
Thay Màn Hình Samsung Galaxy M31s1.240.000 ₫Màn hình linh kiện
Thay Màn Hình Samsung Galaxy M331.240.000 ₫Màn hình linh kiện
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Note 10 Lite1.240.000 ₫Màn hình linh kiện
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Note 201.240.000 ₫Màn hình linh kiện
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A501.330.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A71 5G UW1.330.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A701.340.000 ₫Màn hình linh kiện
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A8 20151.340.000 ₫Màn hình OLED nguyên khung
Thay Màn Hình Samsung Galaxy E51.340.000 ₫Màn hình linh kiện
Thay Màn Hình Samsung Galaxy J2 Core 20201.340.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy J6 20181.340.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A3 20171.360.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A5 20171.360.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy J7 Prime1.360.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy J7 Pro1.360.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A6 20181.440.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A6 Plus 20181.440.000 ₫Màn hình linh kiện
Thay Màn Hình Samsung Galaxy J4 20181.440.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy J5 20161.440.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy M211.440.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S51.440.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy J7 20181.490.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy J7 Duo1.490.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy M041.490.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A7 20181.540.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S4 Active1.540.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy J7 20151.560.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy M011.590.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy M111.590.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S71.590.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A32 5G1.660.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A221.690.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A6 20181.690.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A30s1.730.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy M511.730.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A601.740.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A8 Star1.740.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A9 Pro 20161.760.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S61.760.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A321.780.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A511.780.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A24 4G1.790.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A521.790.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Core Prime1.790.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy M321.790.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A341.830.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy C71.830.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A521.840.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A70s1.840.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy J6 Lavender1.840.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy C5 Pro1.860.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A70s1.880.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy E71.880.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A9 20161.890.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy J8 Plus1.890.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy M401.890.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Note 101.890.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Core Prime1.930.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy M121.960.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Note 51.960.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy E71.980.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy M531.980.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Note 20 Ultra1.980.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A8 20161.990.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy C71.990.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy M341.990.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy M52 5G1.990.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S6 Edge1.990.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S7 Edge1.990.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S71.990.000 ₫Màn hình Nguyên khung
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A52s 5G2.030.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A90 5G2.030.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy M622.030.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A402.040.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A5 20162.040.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A53 5G2.040.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S92.040.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A52 5G2.080.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A53 5G2.090.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A7 20172.090.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy C9, C9 Pro2.090.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Note 42.090.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A42 5G2.140.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A5 20152.140.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A52s 5G2.140.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy M342.140.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Note 10 Lite2.140.000 ₫Màn hình OLED nguyên khung
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A73 5G2.160.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy C5 Pro2.160.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S82.160.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S5 LTE A2.190.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Z Flip42.190.000 ₫Màn hình phụ Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Note 72.240.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Note FE2.240.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy M622.260.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S20 FE 5G2.280.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S20 FE2.280.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A50s2.290.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A712.290.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy C9, C9 Pro2.290.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Note 10 Plus2.290.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S102.290.000 ₫Màn hình OLED nguyên khung
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A8 20182.330.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy F52 5G2.360.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S10 Plus2.390.000 ₫Màn hình OLED nguyên khung
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S7 Edge2.390.000 ₫Màn hình Nguyên khung
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S92.440.000 ₫Màn hình Nguyên khung
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A542.460.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A7 20152.490.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S82.560.000 ₫Màn hình Nguyên khung
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A01 Core2.590.000 ₫Màn hinh phụ Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A722.590.000 ₫Màn hình Zin Hãng
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A8 Plus 20182.590.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy M532.590.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A732.690.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy J22.690.000 ₫Màn hình phụ Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy M402.690.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S5 active2.690.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S20 FE 20222.740.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S10 Lite2.780.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S8 Plus2.880.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A71 5G2.890.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A012.990.000 ₫Màn hình phụ Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S20 Plus2.990.000 ₫Màn hình OLED nguyên khung
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Z Fold 22.990.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Z Fold2 5G2.990.000 ₫Màn hình phụ Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S9 Plus3.080.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A star G8553.090.000 ₫Màn hình phụ Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S21 5G3.090.000 ₫Màn hình OLED Nguyên Khung
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Z Fold3 5G3.090.000 ₫Màn hình phụ Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S203.140.000 ₫Màn hình OLED Nguyên Khung
Thay Màn Hình Samsung Galaxy M543.190.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Note 10 Plus3.190.000 ₫Màn hình OLED nguyên khung
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S21 FE 5G3.190.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Note 10 Lite3.240.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S103.240.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S10 Lite3.280.000 ₫Màn hình nguyên khung
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S8 Plus3.280.000 ₫Màn hình Nguyên khung
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Z Fold43.290.000 ₫Màn hình phụ Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Note 83.330.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Note 93.390.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S10e3.390.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Note 203.440.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Note 20 5G3.440.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S21 5G3.460.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S9 Plus3.480.000 ₫Màn hình Nguyên khung
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A023.490.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S6 Edge Plus3.490.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S22 5G3.540.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Note 10 Lite3.660.000 ₫Màn hình nguyên khung
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Note 83.690.000 ₫Màn hình Nguyên khung
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S203.690.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S103.760.000 ₫Màn hình Nguyên khung
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S20 Ultra3.790.000 ₫Màn hình OLED Nguyên Khung
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S21 Plus 5G3.830.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S21 Plus3.830.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Note 93.860.000 ₫Màn hình nguyên khung
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S21 5G3.860.000 ₫Màn hình Nguyên khung
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S20 Plus3.890.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S22+ 5G3.940.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S203.990.000 ₫Màn hình Nguyên khung
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S21 Plus 5G4.140.000 ₫Màn hình Nguyên khung
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S10 Plus4.160.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S234.160.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S22 5G4.180.000 ₫Màn hình Nguyên khung
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S21 Ultra 5G4.190.000 ₫Màn hình OLED Nguyên Khung
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Note 104.230.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Note Edge4.390.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S23 Plus4.390.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S20 Ultra4.440.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S22+ 5G4.440.000 ₫Màn hình Nguyên khung
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S10 5G4.580.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Note 20 Ultra4.790.000 ₫Màn hình OLED nguyên khung
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G4.790.000 ₫Màn hình OLED nguyên khung
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Note 104.830.000 ₫Màn hình Nguyên khung
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S10 Plus4.840.000 ₫Màn hình Nguyên khung
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S20 Plus4.840.000 ₫Màn hình Nguyên khung
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S21 Ultra 5G4.940.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Note 10 Plus4.960.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Quantum 24.990.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S20 Ultra4.990.000 ₫Màn hình Nguyên khung
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S22 Ultra 5G5.180.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S21 Ultra 5G5.380.000 ₫Màn hình Nguyên khung
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S20 Ultra 5G5.390.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S10 5G5.480.000 ₫Màn hình Zin New
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Z Flip5.590.000 ₫Màn hình chính Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Note 20 Ultra5.660.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G5.660.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Z Flip45.660.000 ₫Màn hình chính Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Note 10 Plus5.780.000 ₫Màn hình Nguyên khung
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S23 Ultra5.990.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Z Flip 5G6.140.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Z Flip26.140.000 ₫Màn hình chính Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S22 Ultra 5G6.160.000 ₫Màn hình Nguyên khung
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Z Flip3 5G6.190.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Note 20 Ultra6.290.000 ₫Màn hình Nguyên khung
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G6.290.000 ₫Màn hình Nguyên khung
Thay Màn Hình Samsung Galaxy J18.790.000 ₫Màn hình chính Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Z Fold8.790.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Z Fold2 5G10.590.000 ₫Màn hình chính Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Z Fold3 5G10.690.000 ₫Màn hình chính Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Z Fold410.690.000 ₫Màn hình chính Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Z Fold111.980.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Z Fold12.790.000 ₫Màn hình Zin (bên trong)
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Z Fold 213.390.000 ₫Màn hình Zin (bên trong)
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Z Fold2 5G13.390.000 ₫Màn hình Zin (bên trong)
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Z Fold313.990.000 ₫Màn hình Zin (bên trong)
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Z Fold3 5G13.990.000 ₫Màn hình Zin (bên trong)
Tên dịch vụGiá ThayBảo Hành
Thay Camera Samsung A02s A025F420.000 đ06 Tháng
Thay camera Samsung A10 A105F350.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung A11470.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung A12470.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung A21490.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung A21s A217F470.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung A31 A315F470.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung A32 A325F470.000 đ06 Tháng
Thay camera Samsung A33 5G590.000 đ06 Tháng
Thay camera Samsung A50 A505F440.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung A51 5G A516890.000 đ06 Tháng
Thay camera Samsung A52 5G520.000 đ06 Tháng
Thay camera Samsung A53 5G (A536B A5360)520.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung A6 Plus 2018 (A6+ A605F)440.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung A02s A025F380.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung A11380.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung A12380.000 đ06 Tháng
Thay camera Samsung A13 A135F350.000 đ06 Tháng
Thay camera Samsung A13 A135F300.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung A21Liên hệ06 Tháng
Thay Camera Samsung A21s A217F380.000 đ06 Tháng
Thay camera Samsung A22470.000 đ06 Tháng
Thay camera Samsung A22380.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung A3 2015 A300350.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung A3 2015 A300300.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung A3 2016 A310390.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung A3 2016 A310350.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung A31 A315F380.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung A32 A325F380.000 đ06 Tháng
Thay camera Samsung A33 5G440.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung A5 2015 A500440.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung A5 2015 A500350.000 đ06 Tháng
Thay camera Samsung A5 2016 A510390.000 đ06 Tháng
Thay camera Samsung A5 2016 A510390.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung A5 2017 A520440.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung A5 2017 A520Liên hệ06 Tháng
Thay camera Samsung A50 A505F340.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung A50s A507F380.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung A51 5G UW A516V790.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung A51 5G UW A516V440.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung A51 A515F570.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung A51 A515F420.000 đ06 Tháng
Thay camera Samsung A52 5G420.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung A52s 5G520.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung A52s 5G420.000 đ06 Tháng
Thay camera Samsung A53 5G (A536B A5360)420.000 đ06 Tháng
Thay camera Samsung A7 2015 A700390.000 đ06 Tháng
Thay camera Samsung A7 2015 A700390.000 đ06 Tháng
Thay camera Samsung A7 2016 A710440.000 đ06 Tháng
Thay camera Samsung A7 2016 A710390.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung A7 2017 A720380.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung A7 2017 A720230.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung A7 2018 A750F380.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung A71 5G A716420.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung A71 5G A716540.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung A71 A715490.000 đ06 Tháng
Thay camera Samsung A72 A725F570.000 đ06 Tháng
Thay camera Samsung A72 A725F420.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung A8 2015 A800390.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung A9 2016 A900280.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung C9 C9 Pro C900F420.000 đ06 Tháng
Thay camera Samsung Core Prime G360390.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung E5 E500440.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung E5 E500350.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung E7 E700390.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung E7 E700300.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung Grand i9082350.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung J3 2016 J320390.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung J3 2016 J320350.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung J5 2015 J500390.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung J5 2015 J500390.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung J5 2016 J510390.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung J7 2015 J700440.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung J7 2015 J700390.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung J7 2016 J710F490.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung J7 2016 J710F380.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung J7 Prime G610300.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung J7 Prime G610300.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung J7 Pro (J7 2017 J730)350.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung J7 Pro (J7 2017 J730)300.000 đ06 Tháng
Thay camera Samsung M20 M205F390.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung M31 M315490.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung M31 M315Liên hệ06 Tháng
Thay Camera Samsung M51 M515F420.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung M51 M515F380.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung M62 M625F06 Tháng
Thay Camera Samsung M62 M625F390.000 đ06 Tháng
Thay camera Samsung Note 10 N970Liên hệ06 Tháng
Thay camera Samsung Note 10 Plus N975520.000 đ06 Tháng
Thay camera Samsung Note 5 N920440.000 đ06 Tháng
Thay camera Samsung Note 8 N950330.000 đ06 Tháng
Thay camera Samsung Note 9 N960330.000 đ06 Tháng
Thay camera Samsung Note Edge N915590.000 đ06 Tháng
Thay camera Samsung Note Edge N915390.000 đ06 Tháng
Thay camera Samsung Note FE N935570.000 đ06 Tháng
Thay camera Samsung Note FE N935380.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung Prime G530590.000 đ06 Tháng
Thay camera Samsung S10 5G G977790.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung S10 G973390.000 đ06 Tháng
Thay camera Samsung S10 Plus G975420.000 đ06 Tháng
Thay camera Samsung S20 FE 2022 G781NK720.000 đ06 Tháng
Thay camera Samsung S20 FE 2022 G781NK420.000 đ06 Tháng
Thay camera Samsung S20 FE 5G G781B720.000 đ06 Tháng
Thay camera Samsung S20 FE 5G G781B420.000 đ06 Tháng
Thay camera Samsung S20 FE G780F720.000 đ06 Tháng
Thay camera Samsung S20 FE G780F420.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung S20 G980Liên hệ06 Tháng
Thay camera Samsung S20 Plus G985470.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung S21 5G G991670.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung S21 Plus G996 (S21+ 5G)720.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung S21 Ultra 5G G998770.000 đ06 Tháng
Thay camera Samsung S22 Ultra 5G (SM S908 SM 9080)2.970.000 đ06 Tháng
Thay camera Samsung S22 Ultra 5G (SM S908 SM 9080)1.470.000 đ06 Tháng
Thay camera Samsung S22+ 5G (SM S906 SM 9060)1.270.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung S4 Mini (I9190 I9195)350.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung S4 Mini (I9190 I9195)300.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung S5 G900440.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung S5 G900300.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung S6 Edge G925590.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung S6 Edge G925390.000 đ06 Tháng
Thay camera Samsung S6 Edge Plus G928490.000 đ06 Tháng
Thay camera Samsung S6 G920490.000 đ06 Tháng
Thay camera Samsung S6 G920350.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung A7 2018 A750F420.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung S7 Edge G935380.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung S7 Edge G935280.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung S7 G930540.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung S7 G930490.000 đ06 Tháng
Thay camera Samsung S8 G950280.000 đ06 Tháng
Thay camera Samsung S8 Plus G955380.000 đ06 Tháng
Thay camera Samsung S9 G960FLiên hệ06 Tháng
Thay camera Samsung S9 Plus G965F390.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung A8 2015 A800540.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung A9 2016 A900420.000 đ06 Tháng
Thay camera Samsung J4 Plus (J4+ J415F) J4 Core (J410F)350.000 đ06 Tháng
Thay camera Samsung Note 10 N9701.190.000 đ06 Tháng
Thay camera Samsung Note 10 Plus N975770.000 đ06 Tháng
Thay camera Samsung Note 20 Ultra2.640.000 đ06 Tháng
Thay camera Samsung Note 20 Ultra 5G2.640.000 đ06 Tháng
Thay camera Samsung Note 5 N920390.000 đ06 Tháng
Thay camera Samsung Note 8 N950420.000 đ06 Tháng
Thay camera Samsung Note 9 N960520.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung S10 G973520.000 đ06 Tháng
Thay camera Samsung S10 Plus G975520.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung S20 G980730.000 đ06 Tháng
Thay camera Samsung S20 Plus G985Liên hệ06 Tháng
Thay camera Samsung S20 Ultra G9881.940.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung S21 5G G9911.890.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung S21 Plus G996 (S21+ 5G)2.290.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung S21 Ultra 5G G9982.990.000 đ06 Tháng
Thay camera Samsung S22+ 5G (SM S906 SM 9060)2.770.000 đ06 Tháng
Thay camera Samsung S6 Edge Plus G928640.000 đ06 Tháng
Thay camera Samsung S8 G950380.000 đ06 Tháng
Thay camera Samsung S8 Plus G955470.000 đ06 Tháng
Thay camera Samsung S9 G960F390.000 đ06 Tháng
Thay camera Samsung S9 Plus G965F490.000 đ06 Tháng
Tên dịch vụGiá ThayBảo Hành
Thay chân sạc Samsung A13 SM A137300.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung A3 2015 A300350.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung A3 2015 A300320.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung A3 2016 A310350.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung A3 2016 A310320.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung A5 2015 A500390.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung A5 2016 A510350.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung A5 2017 A520350.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung A7 2015 A700350.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung A7 2015 A700410.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung A7 2016 A710440.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung A7 2016 A710410.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung A7 2017 A720350.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung A73 5G390.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung A73 5G250.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung E5 E500390.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung E5 E500320.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung E7 E700350.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung E7 E700320.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung Grand i9082300.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung Grand i9082250.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung J3 2016 J320F320.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung J3 2017 J330F300.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung J3 Pro (J3300 J3308 S337 J327)300.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung Note 10 Lite N770440.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung Note 20 5G490.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung Note 20 Ultra 5G490.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung Note 7 N930410.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung Note 8 N950390.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung Note Edge N915350.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung S10 Lite G770540.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung S4 Active (I9295 I537)350.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung S4 Mini (I9190 I9195)350.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung S5 G900350.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung S6 Active G890410.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung S6 Edge G925300.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung S6 G920440.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung S7 Edge G935440.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung S7 G930410.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung Z Fold530.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung Z Fold2740.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung Z Fold2 5G740.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung A01250.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung A01 Core250.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung A02 250.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung A02s A025F300.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung A10320.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung A10s A107F320.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung A12240.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung A20 2018 A205F350.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung A20s A207F350.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung A30 A305F350.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung A30s A307F470.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung A31 A315F350.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung A50 A505F350.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung A51 A515F350.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung A6 2018 A600F440.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung A7 2018 A750F350.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung A70 A705F390.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung A8 2015 A800250.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung A8 Plus 2018 (A8+ A730F)410.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung A9 2018 A920F440.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung A9 Pro 2016 A910300.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung J4 Plus (J4+ J415F J4 Core J410F)350.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung J5 Prime G570300.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung J6 Plus (J6+ J610FN)390.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung J7 Prime G610300.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung J7 Pro (J7 2017 J730F)390.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung M31 M315440.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung M51 M515F540.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung Note 10 N970390.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung Note 10 Plus N975390.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung Note 20490.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung Note 20 Ultra490.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung Note 5 N920390.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung Note 9 N960440.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung S10 G973440.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung S10 Plus G975440.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung S10e G970440.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung S20 G980490.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung S20 Plus G985490.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung S20 Ultra520.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung S21590.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung S21 Plus590.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung S21 Ultra620.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung S8 G950390.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung S8 Plus G955390.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung S9 G960F440.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung S9 Plus G965F440.000 đ06 Tháng

IC nguồn trên điện thoại Samsung là gì?

IC nguồn Samsung là một linh kiện quan trọng trên bo mạch điện tử của điện thoại, đảm nhận vai trò cung cấp năng lượng cho toàn bộ hệ thống và điều chỉnh điện áp cho các linh kiện khác.

Khi IC nguồn Samsung bị hỏng, điện thoại sẽ không thể hoạt động được vì thiếu nguồn điện. Điều này có thể gây ra các vấn đề như không khởi động được, không sạc được, hoặc hoạt động không ổn định.

Nguyên nhân gây ra hỏng IC nguồn có thể là do sự cố về điện áp, va đập mạnh, tiếp xúc với nước, hoặc do tuổi thọ của linh kiện.

Khi gặp sự cố này, việc xử lý thường là thay thế IC nguồn bằng một linh kiện mới và chính hãng.

Sửa IC Nguồn Điện Thoại Samsung giá bao nhiêu

Dấu hiệu điện thoại Samsung cần sửa IC nguồn

Hiện tượng Samsung bị hư IC nguồn có thể xuất hiện trong nhiều trường hợp khác nhau, và dưới đây là một số dấu hiệu và nguyên nhân phổ biến:

 • Nhấn nút khởi động nhưng không lên nguồn: Khi bạn nhấn nút khởi động, Samsung không có bất kỳ phản ứng nào và không khởi động được.
 • Samsung đột nhiên mất nguồn khi đang sử dụng ứng dụng: Trong quá trình sử dụng, Samsung có thể đột nhiên mất nguồn mà không có dấu hiệu cảnh báo trước.
 • Tắt nguồn sau thời gian chờ: Samsung có thể tắt nguồn một cách đột ngột sau một khoảng thời gian chờ, và sau đó không thể khởi động lại.

Nguyên nhân khiến Samsung bị hỏng nguồn

Các vấn đề mà bạn đã mô tả có thể là dấu hiệu của nhiều vấn đề khác nhau trong điện thoại. Dưới đây là một số nguyên nhân phổ biến :

 • IC nguồn hỏng: Điều này có thể gây ra các vấn đề như sập nguồn đột ngột, máy nóng lên nhanh hơn bình thường và tụt pin nhanh.
 • Pin hỏng hoặc lão hóa: Pin hỏng hoặc đã qua sử dụng có thể dẫn đến các vấn đề như tụt pin nhanh hoặc máy sạc chậm hơn bình thường.
 • Bộ sạc hoặc cáp sạc hỏng: Nếu điện thoại của bạn sạc chậm hơn bình thường hoặc không nhận sạc, có thể là do bộ sạc hoặc cáp sạc đã hỏng.
 • Phần mềm hoặc ứng dụng đang chạy nền gây nóng máy: Đôi khi, các ứng dụng hoặc quá trình chạy nền có thể gây ra tình trạng máy nóng lên và sử dụng pin nhiều hơn bình thường.
 • Vấn đề phần cứng khác trên bo mạch điện tử: Có thể có các vấn đề khác như vi mạch hoặc linh kiện trên bo mạch điện tử bị hỏng, dẫn đến các vấn đề về nguồn điện và hiệu suất của điện thoại.

Nếu các biện pháp khắc phục cơ bản như thay pin, thay bộ sạc không giải quyết được vấn đề, bạn nên mang điện thoại của mình đến một trung tâm sửa chữa chuyên nghiệp để được kiểm tra và sửa chữa kỹ lưỡng.

Địa chỉ sửa mất nguồn điện thoại Samsung uy tín TPHCM

Điện Thoại Vui là một trung tâm sửa chữa uy tín và chuyên nghiệp, cung cấp dịch vụ sửa main IC nguồn Samsung Galaxy giá rẻ và nhiều dòng điện thoại khác. Dưới đây là một số thông tin về trung tâm sửa chữa này:

Dịch vụ:

 • Sửa main IC nguồn Samsung Galaxy và nhiều dòng điện thoại khác.
 • Bảo hành từ 3 đến 12 tháng tùy thuộc vào dịch vụ và linh kiện.
 • Thời gian sửa chữa nhanh chóng.
 • Quy trình làm việc rõ ràng và được giám sát chặt chẽ.

Ưu điểm:

 • Đội ngũ kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm và được đào tạo bài bản.
 • Sử dụng trang thiết bị hiện đại và công nghệ cao.
 • Cam kết sửa chữa tận tâm và nâng tầm giá trị.
 • Mức giá dịch vụ cạnh tranh và hợp lý nhất trên thị trường.
 • Bảo hành lên đến 12 tháng tùy vào từng dịch vụ và linh kiện.

Sửa IC Nguồn Điện Thoại Samsung uy tín tphcm

Những đánh giá tích cực khách hàng dành cho chúng tôi

THÔNG MINH
66 đánh giá về
Ngọc Nguyễn Thị Kim
Ngọc Nguyễn Thị Kim
2024-03-23
dịch vụ tốt
Phước
Phước
2024-03-21
Máy mất nguồn ra shop ktra nhanh giá rẻ
Thiên kim
Thiên kim
2024-03-21
Thay pin tốt mà giá rẻ mọi người ghé ủng hộ shop chị nhân viên tue vấn nhiệt tình dễ thương
B14_37_võ minh trí
B14_37_võ minh trí
2024-03-20
Thay màn hình chất lượng nhân viên tư vấn nhiệt tình
Hồ Lê Ánh Tuyết
Hồ Lê Ánh Tuyết
2024-03-16
Sửa face id giá rẻ chất lượng
Tùng Phạm
Tùng Phạm
2024-03-16
dịch vụ tốt chất lượng tốt bảo hành cao
Akaza Hoàng Quân
Akaza Hoàng Quân
2024-03-15
Mình có ghé thay pin dịch vụ tư vấn rất nhiệt tình đón tiếp khách vui vẻ đánh giá dịch vụ 10đ
le huong
le huong
2024-03-15
dịch vụ oke
Điệp Tòng
Điệp Tòng
2024-03-15
Dịch vụ khá tốt máy có lỗi phần mềm ra shop hỗ trợ nhiệt tình mà không tốn phí

Thanh Trang Mobile – Chuyên Sửa Chữa Điện Thoại Laptop Tại TP.HCM

Address:

 • CN1: 140 Nguyễn Xuân Khoát, Tân Phú, HCM
 • CN2: 1068 Âu Cơ, Phường 14, Quận Tân bình
 • CN3: 10A Nguyễn Ảnh Thủ, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, HCM
 • CN4: 107/56 Nguyễn Văn Khối, Gò Vấp. TP.HCM
 • CN5: 221 Thạch Lam, Phú Thạnh, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Phone: (08) 1900-8879

Website: https://thanhtrangmobile.com

Mã số thuế: 0316262474

THỜI GIAN LÀM VIỆC:

Thứ Hai – Thứ Bảy: 9h00 – 20h30

Chủ Nhật: 11h00 – 18h30

Sửa: 60 Phút Bảo hành: 06 Tháng
Sửa: 60 Phút Bảo hành: 06 Tháng
Sửa: 60 Phút Bảo hành: 06 Tháng
Sửa: 60 Phút Bảo hành: 06 Tháng
Sửa: 60 Phút Bảo hành: 06 Tháng
Sửa: 60 Phút Bảo hành: 06 Tháng
Sửa: 60 Phút Bảo hành: 06 Tháng
Sửa: 60 Phút Bảo hành: 06 Tháng
Sửa: 60 Phút Bảo hành: 06 Tháng
Sửa: 60 Phút Bảo hành: 06 Tháng
Sửa: 60 Phút Bảo hành: 06 Tháng
Sửa: 60 Phút Bảo hành: 06 Tháng
Liên hệ báo giá
Sửa: 60 Phút Bảo hành: 06 Tháng
Sửa: 60 Phút Bảo hành: 06 Tháng
Sửa: 60 Phút Bảo hành: 06 Tháng
Liên hệ báo giá
Sửa: 60 Phút Bảo hành: 06 Tháng
Sửa: 60 Phút Bảo hành: 06 Tháng
Sửa: 60 Phút Bảo hành: 06 Tháng
Liên hệ báo giá
Sửa: 60 Phút Bảo hành: 06 Tháng
Sửa: 60 Phút Bảo hành: 06 Tháng
Sửa: 60 Phút Bảo hành: 06 Tháng
Liên hệ báo giá
Sửa: 60 Phút Bảo hành: 06 Tháng
Sửa: 60 Phút Bảo hành: 06 Tháng
Sửa: 60 Phút Bảo hành: 06 Tháng
Liên hệ báo giá
Sửa: 60 Phút Bảo hành: 06 Tháng
Sửa: 60 Phút Bảo hành: 06 Tháng
Sửa: 60 Phút Bảo hành: 06 Tháng
Sửa: 60 Phút Bảo hành: 06 Tháng
Sửa: 60 Phút Bảo hành: 06 Tháng
Sửa: 60 Phút Bảo hành: 06 Tháng
Sửa: 60 Phút Bảo hành: 06 Tháng
Sửa: 60 Phút Bảo hành: 06 Tháng
Liên hệ báo giá

Điện thoại Samsung Galaxy có dấu hiệu sập nguồn đột ngột dù pin vẫn còn đầy, sau đó mởi nguồn không lên. Hay gặp hiện tượng chớp tắt lúc lên nguồn, lúc không. Rất có thể bạn cần phải sửa IC nguồn điện thoại Samsung để khắc phục vấn đề này. Cùng tìm hiểu chi tiết dịch vụ tại Thanh Trang Mobile ngay sau đây.

Bảng giá sửa điện thoại Samsung mất nguồn trên main tại Thanh Trang Mobile 05/2024

Tên dịch vụGiáBảo Hành
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy A01sLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy A02Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy A02sLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy A03Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy A03sLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy A04Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy A04sLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy A05Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy A05sLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy A10sLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy A11Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy A12Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy A13Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy A14Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy A20Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy A20sLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy A21Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy A21sLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy A22Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy A22 5GLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy A23Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy A3Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy A30Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy A31Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy A32Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy A33Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy A33 5GLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy A34 5GLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy A40sLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy A42Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy A42 5GLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy A5Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy A50Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy A51Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy A51 5GLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy A52Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy A52s 5GLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy A53 5GLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy A54 5GLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy A6Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy A6 PlusLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy A60Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy A6SLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy A7Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy A7 PlusLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy A7 StarLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy A70Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy A71Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy A71 5GLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy A72Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy A720Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy A73Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy A73 5GLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy A8Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy A8 PlusLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy A8 ProLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy A8 StarLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy A80Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy A82Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy A8sLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy A9Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy A9 PlusLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy A9 ProLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy A9 StarLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy A90 5GLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy A9SLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy C5 ProLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy C7Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy C7 ProLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy C8Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy C9Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy C9 ProLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy J2Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy J2 PrimeLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy J2 ProLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy J3Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy J3 PrimeLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy J3 ProLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy J4Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy J4 CoreLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy J4 PlusLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy J4 ProLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy J400Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy J400FLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy J4 PrimeLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy J5Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy J5 PrimeLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy J5 ProLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy J6Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy J6 PlusLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy J6 PrimeLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy J6 ProLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy J7Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy J7 CoreLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy J7 ProLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy J7 PlusLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy J7 PrimeLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy J8Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy J8 PlusLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy J810Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy J9Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy J9 ProLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy M10Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy M11Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy M12Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy M20Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy M21Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy M23Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy M30Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy M30sLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy M31Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy M32Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy M33Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy M50Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy M51Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy M52Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy M52 5GLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy M53Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy Note 10Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy Note 10 LiteLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy Note 10 PlusLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy Note 20Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy Note 20 UltraLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy Note 7Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy Note 8Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy Note 9Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy Note EdgeLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy S10Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy S10 PlusLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy S10 LiteLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy S10eLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy S20Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy S20 PlusLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy S20 Ultra 5GLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy S21Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy S21 PlusLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy S21 FE 5GLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy S21 Ultra 5GLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy S22 5GLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy S22 Plus 5GLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy S22 Ultra 5GLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy S23Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy S23 FELiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy S23 PlusLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy S23 UltraLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy S7Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy S8Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy S8 ActiveLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy S8 PlusLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy S9Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy S9 PlusLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy Z FlipLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy Z Flip3Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy Z Flip4Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy Z Flip5Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy Z FoldLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy Z Fold2Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy Z Fold2 5GLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy Z Fold3Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy Z Fold3 5GLiên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy Z Fold4Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Sửa mất nguồn Samsung Galaxy Z Fold5Liên Hệ06 Tháng Sửa Trên Main
Tên GiáBảo hành
Thay pin Samsung Galaxy A01285.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy A01 Core330.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy A02330.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy A02s285.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy A03285.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy A03 Core285.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy A03s285.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy A04285.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy A04s285.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy A09s340.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy A10285.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy A10e390.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy A10s285.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy A11330.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy A12285.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy A13285.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy A13285.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy A14 5G330.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy A20285.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy A20s285.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy A21285.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy A21s285.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy A22285.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy A22 5G285.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy A23285.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy A3330.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy A3330.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy A3330.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy A30285.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy A30s285.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy A31285.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy A32 5G330.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy A32285.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy A33 5G285.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy A41390.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy A42 5G390.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy A5290.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy A5290.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy A5290.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy A50285.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy A50s285.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy A51 5G330.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy A51 5G UW330.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy A51285.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy A52 5G330.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy A52285.000 ₫06 tháng
Thay Pin Samsung Galaxy A52s 5G330.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy A53 5G330.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy A54290.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy A6290.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy A6 Plus230.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy A60340.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy A7285.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy A7285.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy A7230.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy A7285.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy A70285.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy A70s330.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy A71 5G390.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy A71 5G UW390.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy A71285.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy A72360.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy A73 5G360.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy A8230.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy A8330.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy A8285.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy A8 Plus285.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy A8 Star285.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy A80285.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy A9310.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy A9340.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy A9330.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy A9 Pro285.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy A9 Pro590.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy A90 5G330.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy A9s430.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy C9330.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy C9 Pro290.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy E5290.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy E7440.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy F52 5G390.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy Fold240.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy J2 Prime 2016240.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy J2 Pro 2018290.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy J3 2016290.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy J3 2017240.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy J3 Pro240.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy J4 2018290.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy J4 Plus240.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy J5 2015240.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy J5 2016240.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy J5 Prime340.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy J6 2018290.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy J6 Plus230.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy J7 2015230.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy J7 2016230.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy J7 Plus230.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy J7 Prime230.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy J7 Pro330.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy J8 2018440.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy M01330.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy M02330.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy M02s285.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy M10285.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy M10s340.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy M11340.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy M12285.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy M20330.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy M21340.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy M21 2021340.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy M21s390.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy M22340.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy M23285.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy M30285.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy M30s340.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy M31440.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy M31 Prime390.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy M31s330.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy M32330.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy M32 5G285.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy M33340.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy M34430.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy M34 5G310.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy M40285.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy M51390.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy M52 5G440.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy M53330.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy M62330.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy Note 10 Lite330.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy Note 10380.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy Note 10 Plus460.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy Note 20460.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy Note 20 5G460.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy Note 20 Ultra460.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G330.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy Note 5330.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy Note 7285.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy Note 8330.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy Note 9360.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy Note Edge330.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy Note FE390.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy Quantum 2340.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy S IV Mini440.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy S10 5G285.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy S10285.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy S10 Lite330.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy S10 Plus430.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy S10e460.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy S20 FE 2022430.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy S20 FE 5G430.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy S20 FE380.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy S20430.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy S20 Plus430.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy S20 Ultra430.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy S21 5G380.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy S21 FE 5G380.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy S21 Plus 5G380.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy S21 Ultra 5G430.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy S22 5G560.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy S22 Ultra 5G480.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy S22+ 5G560.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy S23580.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy S23 Plus580.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy S23 Ultra580.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy S5 Active390.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy S5310.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy S6 Active440.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy S6 Edge230.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy S6 Edge Plus330.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy S6230.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy S7 Edge230.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy S7230.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy S8 Active430.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy S8230.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy S8 Plus230.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy S9230.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy S9 Plus230.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy Z Flip 5G430.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy Z Flip340.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy Z Flip2430.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy Z Flip3 5G430.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy Z Flip4340.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy Z Fold430.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy Z Fold 2 5G340.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy Z Fold2 5G530.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy Z Fold3 5G530.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy C9390.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy E5540.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy E7540.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy F52 5G490.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy Fold890.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy J2 Prime 2016330.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy J2 Pro 2018460.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy J3 2016480.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy J3 2017790.000 ₫06 tháng
Thay pin Samsung Galaxy J3 Pro530.000 ₫06 tháng
Tên GiáBảo hành
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy A24 4G390.000 ₫Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy A Quantum490000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy A01280000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy A01 Core280000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy A02440000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy A02s280000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy A03280000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy A03 Core420000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy A03s330000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy A04280000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy A04e290000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy A04s280000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy A10280000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy A10e390000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy A10s280000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy A11280000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy A12280000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy A12s440000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy A13280000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy A13280000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy A14 5G310000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy A20 2018290000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy A20e390000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy A20s310000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy A21280000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy A21s280000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy A22360000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy A22 5G330000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy A23330000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy A3 2015240000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy A3 2016240000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy A3 2017240000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy A30290000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy A30s330000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy A31330000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy A32 5G330000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy A32390000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy A33 5G410000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy A41490000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy A42 5G290000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy A5 2015230000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy A5 2016230000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy A5 2017230000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy A5 2018390000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy A50280000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy A50s280000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy A51 5G UW440000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy A51290000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy A52 5G380000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy A52380000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy A52s 5G410000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy A53 5G440000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy A54390000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy A6 2018280000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy A6 Plus 2018280000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy A7 2015330000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy A7 2016330000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy A7 2017280000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy A7 2018280000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy A70380000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy A70s540000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy A71 5G690000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy A71380000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy A72380000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy A72 A725F380000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy A73 5G410000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy A8 2015330000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy A8 2018330000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy A8 Plus 2018360000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy A8 Star380000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy A80430000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy A9 2016340000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy A9 2018330000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy A9 Pro 2016280000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy A90 5G460000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy C9, C9 Pro360000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy E5340000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy E7390000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy F52 5G490000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy Fold860000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy J1 2015340000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy J1 2016340000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy J2 2016340000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy J2 Prime340000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy J2 Pro 2018340000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy J3 2015190000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy J3 2016190000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy J3 2017340000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy J3 Prime330000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy J3 Pro240000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy J4 2018290000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy J4 Core390000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy J4 Plus390000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy J4 Pro340000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy J5 2015240000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy J5 2016240000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy J5 Prime240000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy J5 Pro310000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy J6 2018290000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy J6 Plus290000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy J7 2015240000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy J7 2016240000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy J7 2018340000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy J7 Plus280000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy J7 Prime240000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy J7 Pro240000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy J8 2018290000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy J8 Plus 2018280000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy M01290000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy M02330000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy M02s340000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy M10280000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy M10s380000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy M11490000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy M12340000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy M14290000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy M20280000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy M21340000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy M21s440000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy M22380000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy M23440000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy M30330000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy M30s330000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy M31340000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy M31s440000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy M32360000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy M32 5G460000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy M33440000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy M34410000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy M40340000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy M42 5G390000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy M51410000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy M52 5G490000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy M53440000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy M54690000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy M62440000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy Note 10 Lite390000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy Note 10860000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy Note 10 Plus980000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy Note 20590000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy Note 20 5G590000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy Note 20 Ultra1090000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G1090000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy Note 5330000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy Note 7940000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy Note 8690000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy Note 9780000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy Note Edge860000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy Note FE940000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy Quantum 2540000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy S10 5G890000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy S10690000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy S10 Lite580000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy S10 Plus940000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy S10e890000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy S20 FE 20221090000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy S20 FE 5G460000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy S20 FE460000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy S20890000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy S20 Plus940000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy S20 Ultra 5G1790000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy S20 Ultra1140000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy S21 5G740000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy S21 FE 5G630000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy S21 Plus860000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy S21 Ultra 5G1190000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy S22 5G740000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy S22 Ultra 5G1340000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy S22+ 5G960000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy S23890000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy S23 Plus1140000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy S23 Ultra1440000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy S4290000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy S4 Mini290000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy S5 active290000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy S5290000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy S5 mini290000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy S6 Active390000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy S6 Edge540000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy S6 Edge Plus590000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy S6290000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy S7 Edge540000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy S7 Edge560000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy S7340000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy S8 Active440000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy S8590000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy S8660000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy S8 Plus660000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy S8 Plus690000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy S9590000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy S9660000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy S9 Plus690000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy S9 Plus760000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy Z Flip2490000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy Z Flip3 5G2990000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy Z Fold 2 5G960000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy Z Fold2 5G2990000Vĩnh viễn keo, ron viền
Thay Mặt Kính Samsung Galaxy Z Fold41190000Vĩnh viễn keo, ron viền
TênGiáLoại màn hình
Thay Màn Hình Samsung Galaxy M02430.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy M21s430.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy J6 Plus440.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy J3 2016490.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy J5 2017490.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy J7 Plus490.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A10e530.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A12530.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy M31 Prime530.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy E5540.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy J5 2015540.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A02s580.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A03580.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A12 Nacho580.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A03s590.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A04e590.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A22590.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A24 4G590.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A03 Core630.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A22 5G630.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A23630.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A04640.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A04s640.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A11640.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy M31640.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A14 5G660.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A20 2018660.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy J4 Lavender660.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A10690.000 ₫Màn hình Nguyên khung
Thay Màn Hình Samsung Galaxy J2 Prime 2016690.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A04e740.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A05740.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A04s740.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A22 5G740.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy J3 2017740.000 ₫Màn hình linh kiện
Thay Màn Hình Samsung Galaxy M30s740.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A05770.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A10s790.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy J5 Pro 2017790.000 ₫Màn hình linh kiện
Thay Màn Hình Samsung Galaxy M02s790.000 ₫Màn hình linh kiện
Thay Màn Hình Samsung Galaxy M13790.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy M22790.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy M30790.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy M33790.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A23810.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A12s830.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy M51830.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A13840.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy M14840.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy M23840.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A20s860.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A21860.000 ₫Màn hình linh kiện
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A33 5G890.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A71 5G890.000 ₫Màn hình linh kiện
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Fold890.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy M20890.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A5 2016940.000 ₫Màn hình linh kiện
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A5 2018940.000 ₫Màn hình linh kiện
Thay Màn Hình Samsung Galaxy J2 Pro 2018940.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A30960.000 ₫Màn hình linh kiện
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A51 5G960.000 ₫Màn hình linh kiện
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A52 5G960.000 ₫Màn hình linh kiện
Thay Màn Hình Samsung Galaxy J4 Plus960.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A31990.000 ₫Màn hình linh kiện
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A54990.000 ₫Màn hình linh kiện
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A70990.000 ₫Màn hình linh kiện
Thay Màn Hình Samsung Galaxy J8 2018990.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A801.040.000 ₫Màn hình linh kiện
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A9 20181.040.000 ₫Màn hình linh kiện
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A3 20151.060.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy J31.060.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy J3 Pro1.060.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy M52 5G1.090.000 ₫Màn hình linh kiện
Thay Màn Hình Samsung Galaxy M541.090.000 ₫Màn hình linh kiện
Thay Màn Hình Samsung Galaxy J7 20161.130.000 ₫Màn hình linh kiện
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A5 20171.140.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy J4 Core1.160.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A21s1.190.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy J5 Prime1.190.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Z Flip3 5G1.190.000 ₫Màn hình phụ Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A3 20161.230.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A7 20161.240.000 ₫Màn hình linh kiện
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A90 5G1.240.000 ₫Màn hình linh kiện
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A9 Pro 20161.240.000 ₫Màn hình linh kiện
Thay Màn Hình Samsung Galaxy M101.240.000 ₫Màn hình linh kiện
Thay Màn Hình Samsung Galaxy M31s1.240.000 ₫Màn hình linh kiện
Thay Màn Hình Samsung Galaxy M331.240.000 ₫Màn hình linh kiện
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Note 10 Lite1.240.000 ₫Màn hình linh kiện
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Note 201.240.000 ₫Màn hình linh kiện
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A501.330.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A71 5G UW1.330.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A701.340.000 ₫Màn hình linh kiện
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A8 20151.340.000 ₫Màn hình OLED nguyên khung
Thay Màn Hình Samsung Galaxy E51.340.000 ₫Màn hình linh kiện
Thay Màn Hình Samsung Galaxy J2 Core 20201.340.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy J6 20181.340.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A3 20171.360.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A5 20171.360.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy J7 Prime1.360.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy J7 Pro1.360.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A6 20181.440.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A6 Plus 20181.440.000 ₫Màn hình linh kiện
Thay Màn Hình Samsung Galaxy J4 20181.440.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy J5 20161.440.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy M211.440.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S51.440.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy J7 20181.490.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy J7 Duo1.490.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy M041.490.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A7 20181.540.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S4 Active1.540.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy J7 20151.560.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy M011.590.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy M111.590.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S71.590.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A32 5G1.660.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A221.690.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A6 20181.690.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A30s1.730.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy M511.730.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A601.740.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A8 Star1.740.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A9 Pro 20161.760.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S61.760.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A321.780.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A511.780.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A24 4G1.790.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A521.790.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Core Prime1.790.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy M321.790.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A341.830.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy C71.830.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A521.840.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A70s1.840.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy J6 Lavender1.840.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy C5 Pro1.860.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A70s1.880.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy E71.880.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A9 20161.890.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy J8 Plus1.890.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy M401.890.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Note 101.890.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Core Prime1.930.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy M121.960.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Note 51.960.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy E71.980.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy M531.980.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Note 20 Ultra1.980.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A8 20161.990.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy C71.990.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy M341.990.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy M52 5G1.990.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S6 Edge1.990.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S7 Edge1.990.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S71.990.000 ₫Màn hình Nguyên khung
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A52s 5G2.030.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A90 5G2.030.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy M622.030.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A402.040.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A5 20162.040.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A53 5G2.040.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S92.040.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A52 5G2.080.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A53 5G2.090.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A7 20172.090.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy C9, C9 Pro2.090.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Note 42.090.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A42 5G2.140.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A5 20152.140.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A52s 5G2.140.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy M342.140.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Note 10 Lite2.140.000 ₫Màn hình OLED nguyên khung
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A73 5G2.160.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy C5 Pro2.160.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S82.160.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S5 LTE A2.190.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Z Flip42.190.000 ₫Màn hình phụ Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Note 72.240.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Note FE2.240.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy M622.260.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S20 FE 5G2.280.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S20 FE2.280.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A50s2.290.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A712.290.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy C9, C9 Pro2.290.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Note 10 Plus2.290.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S102.290.000 ₫Màn hình OLED nguyên khung
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A8 20182.330.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy F52 5G2.360.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S10 Plus2.390.000 ₫Màn hình OLED nguyên khung
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S7 Edge2.390.000 ₫Màn hình Nguyên khung
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S92.440.000 ₫Màn hình Nguyên khung
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A542.460.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A7 20152.490.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S82.560.000 ₫Màn hình Nguyên khung
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A01 Core2.590.000 ₫Màn hinh phụ Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A722.590.000 ₫Màn hình Zin Hãng
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A8 Plus 20182.590.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy M532.590.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A732.690.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy J22.690.000 ₫Màn hình phụ Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy M402.690.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S5 active2.690.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S20 FE 20222.740.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S10 Lite2.780.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S8 Plus2.880.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A71 5G2.890.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A012.990.000 ₫Màn hình phụ Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S20 Plus2.990.000 ₫Màn hình OLED nguyên khung
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Z Fold 22.990.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Z Fold2 5G2.990.000 ₫Màn hình phụ Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S9 Plus3.080.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A star G8553.090.000 ₫Màn hình phụ Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S21 5G3.090.000 ₫Màn hình OLED Nguyên Khung
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Z Fold3 5G3.090.000 ₫Màn hình phụ Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S203.140.000 ₫Màn hình OLED Nguyên Khung
Thay Màn Hình Samsung Galaxy M543.190.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Note 10 Plus3.190.000 ₫Màn hình OLED nguyên khung
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S21 FE 5G3.190.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Note 10 Lite3.240.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S103.240.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S10 Lite3.280.000 ₫Màn hình nguyên khung
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S8 Plus3.280.000 ₫Màn hình Nguyên khung
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Z Fold43.290.000 ₫Màn hình phụ Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Note 83.330.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Note 93.390.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S10e3.390.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Note 203.440.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Note 20 5G3.440.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S21 5G3.460.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S9 Plus3.480.000 ₫Màn hình Nguyên khung
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A023.490.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S6 Edge Plus3.490.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S22 5G3.540.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Note 10 Lite3.660.000 ₫Màn hình nguyên khung
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Note 83.690.000 ₫Màn hình Nguyên khung
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S203.690.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S103.760.000 ₫Màn hình Nguyên khung
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S20 Ultra3.790.000 ₫Màn hình OLED Nguyên Khung
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S21 Plus 5G3.830.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S21 Plus3.830.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Note 93.860.000 ₫Màn hình nguyên khung
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S21 5G3.860.000 ₫Màn hình Nguyên khung
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S20 Plus3.890.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S22+ 5G3.940.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S203.990.000 ₫Màn hình Nguyên khung
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S21 Plus 5G4.140.000 ₫Màn hình Nguyên khung
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S10 Plus4.160.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S234.160.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S22 5G4.180.000 ₫Màn hình Nguyên khung
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S21 Ultra 5G4.190.000 ₫Màn hình OLED Nguyên Khung
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Note 104.230.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Note Edge4.390.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S23 Plus4.390.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S20 Ultra4.440.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S22+ 5G4.440.000 ₫Màn hình Nguyên khung
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S10 5G4.580.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Note 20 Ultra4.790.000 ₫Màn hình OLED nguyên khung
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G4.790.000 ₫Màn hình OLED nguyên khung
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Note 104.830.000 ₫Màn hình Nguyên khung
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S10 Plus4.840.000 ₫Màn hình Nguyên khung
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S20 Plus4.840.000 ₫Màn hình Nguyên khung
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S21 Ultra 5G4.940.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Note 10 Plus4.960.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Quantum 24.990.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S20 Ultra4.990.000 ₫Màn hình Nguyên khung
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S22 Ultra 5G5.180.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S21 Ultra 5G5.380.000 ₫Màn hình Nguyên khung
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S20 Ultra 5G5.390.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S10 5G5.480.000 ₫Màn hình Zin New
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Z Flip5.590.000 ₫Màn hình chính Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Note 20 Ultra5.660.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G5.660.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Z Flip45.660.000 ₫Màn hình chính Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Note 10 Plus5.780.000 ₫Màn hình Nguyên khung
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S23 Ultra5.990.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Z Flip 5G6.140.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Z Flip26.140.000 ₫Màn hình chính Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S22 Ultra 5G6.160.000 ₫Màn hình Nguyên khung
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Z Flip3 5G6.190.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Note 20 Ultra6.290.000 ₫Màn hình Nguyên khung
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G6.290.000 ₫Màn hình Nguyên khung
Thay Màn Hình Samsung Galaxy J18.790.000 ₫Màn hình chính Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Z Fold8.790.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Z Fold2 5G10.590.000 ₫Màn hình chính Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Z Fold3 5G10.690.000 ₫Màn hình chính Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Z Fold410.690.000 ₫Màn hình chính Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Z Fold111.980.000 ₫Màn hình Zin
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Z Fold12.790.000 ₫Màn hình Zin (bên trong)
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Z Fold 213.390.000 ₫Màn hình Zin (bên trong)
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Z Fold2 5G13.390.000 ₫Màn hình Zin (bên trong)
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Z Fold313.990.000 ₫Màn hình Zin (bên trong)
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Z Fold3 5G13.990.000 ₫Màn hình Zin (bên trong)
Tên dịch vụGiá ThayBảo Hành
Thay Camera Samsung A02s A025F420.000 đ06 Tháng
Thay camera Samsung A10 A105F350.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung A11470.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung A12470.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung A21490.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung A21s A217F470.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung A31 A315F470.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung A32 A325F470.000 đ06 Tháng
Thay camera Samsung A33 5G590.000 đ06 Tháng
Thay camera Samsung A50 A505F440.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung A51 5G A516890.000 đ06 Tháng
Thay camera Samsung A52 5G520.000 đ06 Tháng
Thay camera Samsung A53 5G (A536B A5360)520.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung A6 Plus 2018 (A6+ A605F)440.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung A02s A025F380.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung A11380.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung A12380.000 đ06 Tháng
Thay camera Samsung A13 A135F350.000 đ06 Tháng
Thay camera Samsung A13 A135F300.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung A21Liên hệ06 Tháng
Thay Camera Samsung A21s A217F380.000 đ06 Tháng
Thay camera Samsung A22470.000 đ06 Tháng
Thay camera Samsung A22380.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung A3 2015 A300350.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung A3 2015 A300300.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung A3 2016 A310390.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung A3 2016 A310350.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung A31 A315F380.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung A32 A325F380.000 đ06 Tháng
Thay camera Samsung A33 5G440.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung A5 2015 A500440.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung A5 2015 A500350.000 đ06 Tháng
Thay camera Samsung A5 2016 A510390.000 đ06 Tháng
Thay camera Samsung A5 2016 A510390.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung A5 2017 A520440.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung A5 2017 A520Liên hệ06 Tháng
Thay camera Samsung A50 A505F340.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung A50s A507F380.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung A51 5G UW A516V790.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung A51 5G UW A516V440.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung A51 A515F570.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung A51 A515F420.000 đ06 Tháng
Thay camera Samsung A52 5G420.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung A52s 5G520.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung A52s 5G420.000 đ06 Tháng
Thay camera Samsung A53 5G (A536B A5360)420.000 đ06 Tháng
Thay camera Samsung A7 2015 A700390.000 đ06 Tháng
Thay camera Samsung A7 2015 A700390.000 đ06 Tháng
Thay camera Samsung A7 2016 A710440.000 đ06 Tháng
Thay camera Samsung A7 2016 A710390.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung A7 2017 A720380.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung A7 2017 A720230.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung A7 2018 A750F380.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung A71 5G A716420.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung A71 5G A716540.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung A71 A715490.000 đ06 Tháng
Thay camera Samsung A72 A725F570.000 đ06 Tháng
Thay camera Samsung A72 A725F420.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung A8 2015 A800390.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung A9 2016 A900280.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung C9 C9 Pro C900F420.000 đ06 Tháng
Thay camera Samsung Core Prime G360390.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung E5 E500440.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung E5 E500350.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung E7 E700390.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung E7 E700300.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung Grand i9082350.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung J3 2016 J320390.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung J3 2016 J320350.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung J5 2015 J500390.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung J5 2015 J500390.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung J5 2016 J510390.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung J7 2015 J700440.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung J7 2015 J700390.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung J7 2016 J710F490.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung J7 2016 J710F380.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung J7 Prime G610300.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung J7 Prime G610300.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung J7 Pro (J7 2017 J730)350.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung J7 Pro (J7 2017 J730)300.000 đ06 Tháng
Thay camera Samsung M20 M205F390.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung M31 M315490.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung M31 M315Liên hệ06 Tháng
Thay Camera Samsung M51 M515F420.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung M51 M515F380.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung M62 M625F06 Tháng
Thay Camera Samsung M62 M625F390.000 đ06 Tháng
Thay camera Samsung Note 10 N970Liên hệ06 Tháng
Thay camera Samsung Note 10 Plus N975520.000 đ06 Tháng
Thay camera Samsung Note 5 N920440.000 đ06 Tháng
Thay camera Samsung Note 8 N950330.000 đ06 Tháng
Thay camera Samsung Note 9 N960330.000 đ06 Tháng
Thay camera Samsung Note Edge N915590.000 đ06 Tháng
Thay camera Samsung Note Edge N915390.000 đ06 Tháng
Thay camera Samsung Note FE N935570.000 đ06 Tháng
Thay camera Samsung Note FE N935380.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung Prime G530590.000 đ06 Tháng
Thay camera Samsung S10 5G G977790.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung S10 G973390.000 đ06 Tháng
Thay camera Samsung S10 Plus G975420.000 đ06 Tháng
Thay camera Samsung S20 FE 2022 G781NK720.000 đ06 Tháng
Thay camera Samsung S20 FE 2022 G781NK420.000 đ06 Tháng
Thay camera Samsung S20 FE 5G G781B720.000 đ06 Tháng
Thay camera Samsung S20 FE 5G G781B420.000 đ06 Tháng
Thay camera Samsung S20 FE G780F720.000 đ06 Tháng
Thay camera Samsung S20 FE G780F420.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung S20 G980Liên hệ06 Tháng
Thay camera Samsung S20 Plus G985470.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung S21 5G G991670.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung S21 Plus G996 (S21+ 5G)720.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung S21 Ultra 5G G998770.000 đ06 Tháng
Thay camera Samsung S22 Ultra 5G (SM S908 SM 9080)2.970.000 đ06 Tháng
Thay camera Samsung S22 Ultra 5G (SM S908 SM 9080)1.470.000 đ06 Tháng
Thay camera Samsung S22+ 5G (SM S906 SM 9060)1.270.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung S4 Mini (I9190 I9195)350.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung S4 Mini (I9190 I9195)300.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung S5 G900440.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung S5 G900300.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung S6 Edge G925590.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung S6 Edge G925390.000 đ06 Tháng
Thay camera Samsung S6 Edge Plus G928490.000 đ06 Tháng
Thay camera Samsung S6 G920490.000 đ06 Tháng
Thay camera Samsung S6 G920350.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung A7 2018 A750F420.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung S7 Edge G935380.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung S7 Edge G935280.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung S7 G930540.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung S7 G930490.000 đ06 Tháng
Thay camera Samsung S8 G950280.000 đ06 Tháng
Thay camera Samsung S8 Plus G955380.000 đ06 Tháng
Thay camera Samsung S9 G960FLiên hệ06 Tháng
Thay camera Samsung S9 Plus G965F390.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung A8 2015 A800540.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung A9 2016 A900420.000 đ06 Tháng
Thay camera Samsung J4 Plus (J4+ J415F) J4 Core (J410F)350.000 đ06 Tháng
Thay camera Samsung Note 10 N9701.190.000 đ06 Tháng
Thay camera Samsung Note 10 Plus N975770.000 đ06 Tháng
Thay camera Samsung Note 20 Ultra2.640.000 đ06 Tháng
Thay camera Samsung Note 20 Ultra 5G2.640.000 đ06 Tháng
Thay camera Samsung Note 5 N920390.000 đ06 Tháng
Thay camera Samsung Note 8 N950420.000 đ06 Tháng
Thay camera Samsung Note 9 N960520.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung S10 G973520.000 đ06 Tháng
Thay camera Samsung S10 Plus G975520.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung S20 G980730.000 đ06 Tháng
Thay camera Samsung S20 Plus G985Liên hệ06 Tháng
Thay camera Samsung S20 Ultra G9881.940.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung S21 5G G9911.890.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung S21 Plus G996 (S21+ 5G)2.290.000 đ06 Tháng
Thay Camera Samsung S21 Ultra 5G G9982.990.000 đ06 Tháng
Thay camera Samsung S22+ 5G (SM S906 SM 9060)2.770.000 đ06 Tháng
Thay camera Samsung S6 Edge Plus G928640.000 đ06 Tháng
Thay camera Samsung S8 G950380.000 đ06 Tháng
Thay camera Samsung S8 Plus G955470.000 đ06 Tháng
Thay camera Samsung S9 G960F390.000 đ06 Tháng
Thay camera Samsung S9 Plus G965F490.000 đ06 Tháng
Tên dịch vụGiá ThayBảo Hành
Thay chân sạc Samsung A13 SM A137300.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung A3 2015 A300350.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung A3 2015 A300320.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung A3 2016 A310350.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung A3 2016 A310320.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung A5 2015 A500390.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung A5 2016 A510350.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung A5 2017 A520350.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung A7 2015 A700350.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung A7 2015 A700410.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung A7 2016 A710440.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung A7 2016 A710410.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung A7 2017 A720350.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung A73 5G390.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung A73 5G250.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung E5 E500390.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung E5 E500320.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung E7 E700350.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung E7 E700320.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung Grand i9082300.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung Grand i9082250.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung J3 2016 J320F320.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung J3 2017 J330F300.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung J3 Pro (J3300 J3308 S337 J327)300.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung Note 10 Lite N770440.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung Note 20 5G490.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung Note 20 Ultra 5G490.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung Note 7 N930410.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung Note 8 N950390.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung Note Edge N915350.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung S10 Lite G770540.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung S4 Active (I9295 I537)350.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung S4 Mini (I9190 I9195)350.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung S5 G900350.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung S6 Active G890410.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung S6 Edge G925300.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung S6 G920440.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung S7 Edge G935440.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung S7 G930410.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung Z Fold530.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung Z Fold2740.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung Z Fold2 5G740.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung A01250.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung A01 Core250.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung A02 250.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung A02s A025F300.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung A10320.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung A10s A107F320.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung A12240.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung A20 2018 A205F350.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung A20s A207F350.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung A30 A305F350.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung A30s A307F470.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung A31 A315F350.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung A50 A505F350.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung A51 A515F350.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung A6 2018 A600F440.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung A7 2018 A750F350.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung A70 A705F390.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung A8 2015 A800250.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung A8 Plus 2018 (A8+ A730F)410.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung A9 2018 A920F440.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung A9 Pro 2016 A910300.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung J4 Plus (J4+ J415F J4 Core J410F)350.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung J5 Prime G570300.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung J6 Plus (J6+ J610FN)390.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung J7 Prime G610300.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung J7 Pro (J7 2017 J730F)390.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung M31 M315440.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung M51 M515F540.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung Note 10 N970390.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung Note 10 Plus N975390.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung Note 20490.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung Note 20 Ultra490.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung Note 5 N920390.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung Note 9 N960440.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung S10 G973440.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung S10 Plus G975440.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung S10e G970440.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung S20 G980490.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung S20 Plus G985490.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung S20 Ultra520.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung S21590.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung S21 Plus590.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung S21 Ultra620.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung S8 G950390.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung S8 Plus G955390.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung S9 G960F440.000 đ06 Tháng
Thay chân sạc Samsung S9 Plus G965F440.000 đ06 Tháng

IC nguồn trên điện thoại Samsung là gì?

IC nguồn Samsung là một linh kiện quan trọng trên bo mạch điện tử của điện thoại, đảm nhận vai trò cung cấp năng lượng cho toàn bộ hệ thống và điều chỉnh điện áp cho các linh kiện khác.

Khi IC nguồn Samsung bị hỏng, điện thoại sẽ không thể hoạt động được vì thiếu nguồn điện. Điều này có thể gây ra các vấn đề như không khởi động được, không sạc được, hoặc hoạt động không ổn định.

Nguyên nhân gây ra hỏng IC nguồn có thể là do sự cố về điện áp, va đập mạnh, tiếp xúc với nước, hoặc do tuổi thọ của linh kiện.

Khi gặp sự cố này, việc xử lý thường là thay thế IC nguồn bằng một linh kiện mới và chính hãng.

Sửa IC Nguồn Điện Thoại Samsung giá bao nhiêu

Dấu hiệu điện thoại Samsung cần sửa IC nguồn

Hiện tượng Samsung bị hư IC nguồn có thể xuất hiện trong nhiều trường hợp khác nhau, và dưới đây là một số dấu hiệu và nguyên nhân phổ biến:

 • Nhấn nút khởi động nhưng không lên nguồn: Khi bạn nhấn nút khởi động, Samsung không có bất kỳ phản ứng nào và không khởi động được.
 • Samsung đột nhiên mất nguồn khi đang sử dụng ứng dụng: Trong quá trình sử dụng, Samsung có thể đột nhiên mất nguồn mà không có dấu hiệu cảnh báo trước.
 • Tắt nguồn sau thời gian chờ: Samsung có thể tắt nguồn một cách đột ngột sau một khoảng thời gian chờ, và sau đó không thể khởi động lại.

Nguyên nhân khiến Samsung bị hỏng nguồn

Các vấn đề mà bạn đã mô tả có thể là dấu hiệu của nhiều vấn đề khác nhau trong điện thoại. Dưới đây là một số nguyên nhân phổ biến :

 • IC nguồn hỏng: Điều này có thể gây ra các vấn đề như sập nguồn đột ngột, máy nóng lên nhanh hơn bình thường và tụt pin nhanh.
 • Pin hỏng hoặc lão hóa: Pin hỏng hoặc đã qua sử dụng có thể dẫn đến các vấn đề như tụt pin nhanh hoặc máy sạc chậm hơn bình thường.
 • Bộ sạc hoặc cáp sạc hỏng: Nếu điện thoại của bạn sạc chậm hơn bình thường hoặc không nhận sạc, có thể là do bộ sạc hoặc cáp sạc đã hỏng.
 • Phần mềm hoặc ứng dụng đang chạy nền gây nóng máy: Đôi khi, các ứng dụng hoặc quá trình chạy nền có thể gây ra tình trạng máy nóng lên và sử dụng pin nhiều hơn bình thường.
 • Vấn đề phần cứng khác trên bo mạch điện tử: Có thể có các vấn đề khác như vi mạch hoặc linh kiện trên bo mạch điện tử bị hỏng, dẫn đến các vấn đề về nguồn điện và hiệu suất của điện thoại.

Nếu các biện pháp khắc phục cơ bản như thay pin, thay bộ sạc không giải quyết được vấn đề, bạn nên mang điện thoại của mình đến một trung tâm sửa chữa chuyên nghiệp để được kiểm tra và sửa chữa kỹ lưỡng.

Địa chỉ sửa mất nguồn điện thoại Samsung uy tín TPHCM

Điện Thoại Vui là một trung tâm sửa chữa uy tín và chuyên nghiệp, cung cấp dịch vụ sửa main IC nguồn Samsung Galaxy giá rẻ và nhiều dòng điện thoại khác. Dưới đây là một số thông tin về trung tâm sửa chữa này:

Dịch vụ:

 • Sửa main IC nguồn Samsung Galaxy và nhiều dòng điện thoại khác.
 • Bảo hành từ 3 đến 12 tháng tùy thuộc vào dịch vụ và linh kiện.
 • Thời gian sửa chữa nhanh chóng.
 • Quy trình làm việc rõ ràng và được giám sát chặt chẽ.

Ưu điểm:

 • Đội ngũ kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm và được đào tạo bài bản.
 • Sử dụng trang thiết bị hiện đại và công nghệ cao.
 • Cam kết sửa chữa tận tâm và nâng tầm giá trị.
 • Mức giá dịch vụ cạnh tranh và hợp lý nhất trên thị trường.
 • Bảo hành lên đến 12 tháng tùy vào từng dịch vụ và linh kiện.

Sửa IC Nguồn Điện Thoại Samsung uy tín tphcm

Những đánh giá tích cực khách hàng dành cho chúng tôi

THÔNG MINH
66 đánh giá về
Ngọc Nguyễn Thị Kim
Ngọc Nguyễn Thị Kim
2024-03-23
dịch vụ tốt
Phước
Phước
2024-03-21
Máy mất nguồn ra shop ktra nhanh giá rẻ
Thiên kim
Thiên kim
2024-03-21
Thay pin tốt mà giá rẻ mọi người ghé ủng hộ shop chị nhân viên tue vấn nhiệt tình dễ thương
B14_37_võ minh trí
B14_37_võ minh trí
2024-03-20
Thay màn hình chất lượng nhân viên tư vấn nhiệt tình
Hồ Lê Ánh Tuyết
Hồ Lê Ánh Tuyết
2024-03-16
Sửa face id giá rẻ chất lượng
Tùng Phạm
Tùng Phạm
2024-03-16
dịch vụ tốt chất lượng tốt bảo hành cao
Akaza Hoàng Quân
Akaza Hoàng Quân
2024-03-15
Mình có ghé thay pin dịch vụ tư vấn rất nhiệt tình đón tiếp khách vui vẻ đánh giá dịch vụ 10đ
le huong
le huong
2024-03-15
dịch vụ oke
Điệp Tòng
Điệp Tòng
2024-03-15
Dịch vụ khá tốt máy có lỗi phần mềm ra shop hỗ trợ nhiệt tình mà không tốn phí

Thanh Trang Mobile – Chuyên Sửa Chữa Điện Thoại Laptop Tại TP.HCM

Address:

 • CN1: 140 Nguyễn Xuân Khoát, Tân Phú, HCM
 • CN2: 1068 Âu Cơ, Phường 14, Quận Tân bình
 • CN3: 10A Nguyễn Ảnh Thủ, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, HCM
 • CN4: 107/56 Nguyễn Văn Khối, Gò Vấp. TP.HCM
 • CN5: 221 Thạch Lam, Phú Thạnh, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Phone: (08) 1900-8879

Website: https://thanhtrangmobile.com

Mã số thuế: 0316262474

THỜI GIAN LÀM VIỆC:

Thứ Hai – Thứ Bảy: 9h00 – 20h30

Chủ Nhật: 11h00 – 18h30

Showroom
Thanh Trang Mobile Tân Phú
140 Nguyễn Xuân Khoát, Tân Thành, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 700000
08 1900 9879
Thanh Trang Mobile Tân Bình
1068 Âu Cơ, Phường 14, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
08 1900 9879
Thanh Trang Mobile Quận 12
10A Đ. Nguyễn Ảnh Thủ, Trung Mỹ Tây, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam
08 1900 9879
Thanh Trang Mobile Gò Vấp
107/56 Đường 11, Phường 11, Nguyễn Văn Khối, Gò Vấp, TP.HCM
08 1900 9879
Thanh Trang Mobile Tân Phú
221 Thạch Lam Phú Thạnh, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
08 1900 9879